Terug

Ziektebeelden

Ziektebeelden

A

 1. Aangeboren afwijkingen van de urinewegen
 2. Aangeboren afwijkingen van het aangezicht
 3. Aangeboren hartziekte (Atrioventriculair septumdefect)
 4. Aangeboren hartziekte (Atrium septum defect)
 5. Aangeboren hartziekte (Coarctatie van de aorta)
 6. Aangezichtstrauma (Trauma van het aangezicht)
 7. Ablatio retina (Netvliesloslating)
 8. Abnormale groei baarmoederslijmvlies (Endometriose)
 9. Acne
 10. Acromegalie
 11. Actinische keratosen
 12. Acute gewrichtsontsteking (Jicht)
 13. Acute ontsteking van de alvleesklier (acute pancreatitis)
 14. Aderverkalking (Slagaderverkalking)
 15. ADHD (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 16. Afgebroken tand of kies (Kleine aandoeningen in de mond)
 17. Afsluiting longslagader (Longembolie)
 18. Afweerstoornis (Immuundeficiënties)
 19. Afwijkingen van de speekselklieren
 20. Afwijkingen van het mondslijmvlies
 21. Afwijkingen van tand- en kaakstand
 22. Aids (HIV-infectie)
 23. AL amyloïdose
 24. ALL (Acute lymfatische leukemie)
 25. Allergie voor chromium
 26. Allergie voor composieten (Composietenallergie)
 27. Allergie voor conserveermiddelen
 28. Allergie voor corticosteroïden
 29. Allergie voor formaldehyde
 30. Allergie voor latex
 31. Allergie voor perubalsem
 32. Allergie voor primine
 33. Allergie voor PTBFF-hars
 34. Allergische rhinitis (Neuspassageklachten)
 35. ALS
 36. Alvleesklierkanker
 37. Alzheimer (Dementie)
 38. AML (Acute myeloïde leukemie)
 39. Aneurysma (Verwijde buikslagader)
 40. Aneurysma in het hoofd
 41. Angina pectoris
 42. Angio-oedeem
 43. Antiplasmine deficiëntie
 44. Aortaklepstenose (Aortaklepvernauwing)
 45. Aortaklepvernauwing
 46. Aortavernauwing (Coarctatie van de aorta)
 47. Aos (Aortaklepvernauwing)
 48. Aplastische anemie
 49. Aritmogene cardiomyopathie (ACM)
 50. Arteriitis temporalis
 51. Arterio-veneuze malformatie
 52. Artritis psoriatica
 53. Artrose
 54. ASD (Atrium septum defect)
 55. Astma
 56. Atherosclerose (Slagaderverkalking)
 57. Atrioventriculair septumdefect
 58. Atrium septum defect
 59. Autisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 60. AVM (Arterio-veneuze malformatie)
 61. AVSD (Atrioventriculair septumdefect)

C

 1. Cara (Astma)
 2. Cardiomyopathie
 3. Cardiomyopathie PhospholambanMutatie (PLN)
 4. Cataract (Staar)
 5. Cathecholaminerge polymorfe ventriculaire tachycardie (CPVT)
 6. Cavernoom
 7. Centrum voor hart- en vaatziekten
 8. Cerebrale parese
 9. Cerebrale sinustrombose
 10. Cervicale kanaalstenose
 11. Cervixcarcinoom (Baarmoederhalskanker)
 12. CF (Cystic fibrosis)
 13. Chalazion
 14. Chlamydia
 15. Chronische bronchitis (COPD)
 16. Chronische buikpijn
 17. Chronische granulomateuze ziekte
 18. Chronische inflammatoire demyeliniserende polyneuropathie (CIDP)
 19. Chronische lymfatische leukemie
 20. Chronische myeloide leukemie (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 21. Chronische nierschade (Nierfalen)
 22. Chronische ontsteking neusbijholten
 23. Chronische oorontsteking
 24. Chronische voorhoofdsholteontsteking (Chronische ontsteking neusbijholten)
 25. Claudicatio intermittens (Perifeer vaatlijden)
 26. Clitoriskanker (Vulvakanker)
 27. CLL (Chronische lymfatische leukemie)
 28. CML (Myeloproliferatieve neoplasmata)
 29. CMP (Cardiomyopathie)
 30. Coarctatie van de aorta
 31. Colitis ulcerosa
 32. Coloncarcinoom (Darmkanker)
 33. Common Variable Immunodeficiency Disorder (CVID)
 34. Composietenallergie
 35. Conchahypertrofie (Neuspassageklachten)
 36. Congenitale dyserythropoëtische anemie
 37. Conserveermiddelenallergie (Allergie voor conserveermiddelen)
 38. Constitutioneel eczeem
 39. COPD
 40. Cornea infecties (Hoornvliesinfecties)
 41. Coronaire vaatdysfunctie
 42. Corticosteroïdallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 43. Corticosteroïdenallergie (Allergie voor corticosteroïden)
 44. Crohn (Ziekte van Crohn)
 45. CVA (Beroerte (CVA))
 46. Cyclusstoornis (Polycysteus ovarium syndroom (PCOS))
 47. Cyste van de alvleesklier
 48. Cystic fibrosis

H

 1. Habituele abortus (Herhaalde miskraam)
 2. Hallucinaties
 3. Hart en vaatziekten (Centrum voor hart- en vaatziekten)
 4. Hartaanval (Hartinfarct)
 5. Hartfalen
 6. Hartinfarct
 7. Hartklepinsufficiëntie (Hartkleplijden)
 8. Hartkleplijden
 9. Hartklepstenose (Hartkleplijden)
 10. Hartkramp (Angina pectoris )
 11. Hartritmestoornis (Lange-QT-syndroom (LQTS))
 12. Hartritmestoornis (Ventrikelfibrilleren (VF))
 13. Hartritmestoornissen
 14. Hartspierziekte (Cardiomyopathie)
 15. Hartspierziekte (Zeldzame cardiomyopathie)
 16. Hartziekte (Endocarditis)
 17. Hartziekten (Non-compactie cardiomyopathie (NCCM))
 18. HELLP-syndroom (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 19. Hemofilie
 20. Hepatitis B
 21. Hepatitis C
 22. Hereditair angio-oedeem
 23. Hereditaire sferocytose, elliptocytose en pyropoikilocytose
 24. Herhaalde miskraam
 25. Hernia (Rughernia)
 26. Hersenabces
 27. Hersenbloeding (Beroerte (CVA))
 28. Herseninfarct (Beroerte (CVA))
 29. Hersenmetastase
 30. Hersentumor (Hypofysetumor)
 31. Hersentumor (Meningeoom)
 32. Hersentumor (glioom)
 33. Hersenvliesontsteking
 34. Het gebruik van pancreasenzymen bij Cystic Fibrosis
 35. het Loeys Dietz-syndroom (LDS)
 36. het WAGR syndroom
 37. Hevige menstruatie
 38. Hevige ongesteldheid (Hevige menstruatie)
 39. Hexokinase deficiëntie
 40. HIV-infectie
 41. Hodgkinlymfoom
 42. Hoge bloeddruk
 43. Hoge bloeddruk bij zwangerschap
 44. Hoge oogdruk (Glaucoom)
 45. Hoog cholesterol
 46. Hoog cholesterolgehalte in het bloed (Familiaire hypercholesterolemie (FH))
 47. Hooikoorts
 48. Hoornvliesdystrofie van Fuchs
 49. Hoornvliesinfecties
 50. Hoornvliesverdunning (Keratoconus)
 51. Hoornvliesvervorming (Keratoconus)
 52. Huidaandoeningen en -correcties van het aangezicht
 53. Huidkanker
 54. Huidkanker (Melanoom)
 55. Hypercholesterolemie (Hoog cholesterol)
 56. Hyperparathyreoïdie
 57. Hypertensie (Hoge bloeddruk)
 58. Hypertensie bij zwangerschap (Hoge bloeddruk bij zwangerschap)
 59. Hyperthyreoïdie
 60. Hypertrofische cardiomyopathie (HCM)
 61. Hypofarynxkanker (Onderste-keelholtekanker)
 62. Hypofyseadenoom
 63. Hypofysetumor
 64. Hypopituitarisme
 65. Hypothyreoïdie
 66. Hypo-unawareness

Q

S

 1. SAB (Subarachnoïdale bloeding)
 2. Salpingitis (Eileiderontsteking)
 3. Sarcoïdose
 4. Sarcoïdose
 5. Sarcoïdose
 6. Sarcoïdose1580287
 7. Sarcomen (Kanker van de weke delen)
 8. Schaamlipkanker (Vulvakanker)
 9. Schaumann (Sarcoïdose)
 10. Schedelbasis gezwel
 11. Scheefstand van het neustussenschot (Neuspassageklachten)
 12. Scheve neus (Standsafwijking neus)
 13. Schildklierkanker
 14. Schildkliernodus
 15. Schildklierontsteking
 16. Schizofrenie
 17. Schoudergordelsyndroom (Thoracic Outlet Syndroom)
 18. Sclerodermie (Systemische sclerose)
 19. Selectief mutisme (Kinder- en jeugdpsychiatrie)
 20. Sepsis
 21. Septumdeviatie (Neuspassageklachten)
 22. Sideroblastaire anemie
 23. Sikkelcelziekte
 24. Single edit test Illness
 25. Sinusitis (Chronische ontsteking neusbijholten)
 26. Sjögren (Syndroom van Sjögren)
 27. Slagaderverkalking
 28. SLE
 29. Slechthorend en slechtziend (Doofblindheid)
 30. Slokdarmkanker
 31. SMA
 32. SOA (Gonorroe)
 33. Specifieke antistofdeficiëntie (SADNI)
 34. Speekselklierkanker
 35. Spierreuma
 36. Spierziekten
 37. Spierziekten op kinderleeftijd
 38. Spina bifida
 39. Spina bifida 3e en 4e wervel
 40. Spina bifida 4e en 5e wervel
 41. Spina bifida boven de tweede lumbale wervel
 42. Spina bifida heiligbeen
 43. Spinale musculaire atrofie (SMA)
 44. Spinale tumoren (Tumoren in de wervelkolom)
 45. Springers knie (Jumpers knee)
 46. Staar
 47. Standsafwijking neus
 48. Standsafwijkingen van de kaak (Afwijkingen van tand- en kaakstand)
 49. Stemmen horen (Hallucinaties)
 50. Stemmen horen
 51. Stemmen horen (kinderen en jeugd)
 52. Stemmenpoli (Stemmen horen)
 53. Stemproblemen
 54. Stress
 55. Strottenhoofdkanker
 56. Structurele epilepsie
 57. Struma
 58. Subarachnoïdale bloeding
 59. Subduraal hematoom
 60. Suikerziekte (Diabetes)
 61. Suikerziekte en cystic fibrosis (Diabetes en cystic fibrosis)
 62. Syfilis
 63. Syndroom van Cushing
 64. Syndroom van Sjögren
 65. Systemische amyloïdose (AL amyloïdose)
 66. Systemische lupus (SLE)
 67. Systemische sclerose
 68. Systolisch hartfalen (Hartfalen)

Y

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet