Terug

Depressie

Depressie

Ziektebeeld

Een depressie is een stemmingsstoornis, gekenmerkt door een verlaagde, sombere stemming en plezierverlies. Als de depressie ernstig is, kunnen psychoses voorkomen, vaak met wanen over armoede, schuld of dood. We spreken dan van een psychotische depressie.

Symptomen uitklapper, klik om te openen

Bij een depressie kunnen de volgende symptomen optreden:

 • Hallucinaties: waarnemingen zonder een externe prikkel. Iemand die een hallucinatie heeft, denkt iets te horen, zien, ruiken, proeven of voelen dat er niet is.
 • Wanen: ideeën of overtuigingen die niet kloppen. De persoon houdt sterk vast aan deze ideeën en is vaak niet gevoelig voor logische tegenwerpingen
 • Desorganisatie: een onvermogen om orde aan te brengen. Dat kan zich voordoen op het terrein van denken, handelen of emoties.

Onderzoek en diagnose uitklapper, klik om te openen

Er zijn poliklinische en (dag)klinische onderzoeksmethoden beschikbaar:

Lichamelijk onderzoek

Bij alle patiënten die verwezen worden, doen we een lichamelijk onderzoek. Vaak is er bij psychiatrische klachten ook sprake van lichamelijke klachten. We kijken onder anderen naar de lichamelijke belastbaarheid en het functioneren van het lichaam.

Psychiatrisch onderzoek

De psychiater kijkt wat mogelijke oorzaken zijn van de problemen en maakt een inschatting van de ernst.

Psychologisch onderzoek

Psychologisch onderzoek gebeurt voornamelijk bij de jongere patiënten. Het psychologisch onderzoek is verdeeld over twee dagen waarin we uw IQ meten en uw persoonlijkheid in kaart brengen.

Gezinsdiagnostiek

Stemmingsstoornissen en gerelateerde problemen maken een diepe indruk op familie en omgeving. Wanneer er sprake is van een verstoorde relatie geven wij uw familie handvatten om met de problemen om te gaan.

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Behandelplan

In een behandelplan leggen wij samen met de patiënt vast aan welke doelen we nastreven en welke middelen we daarbij inzetten. Onze poliklinische behandeling bestaat in ieder geval uit een aantal gesprekken. In deze gesprekken leggen we de ziekte uit (psycho-educatie).

Behandelingen

De soorten behandelingen die we toepassen bij depressie zijn:

 • Gezins- en relatiegesprekken
  Tijdens de intake en in het vervolgtraject spreken we ook met uw naaste betrokkenen. Onze sociaal psychiatrisch verpleegkundige voert de vervolggesprekken.
 • Behandeling met medicijnen
  Afhankelijk van welke klachten op de voorgrond staan, kunt u behandeld worden met medicijnen, zoals antidepressiva, een stemmingsstabilisator, antipsychotica, of een combinatie hiervan.
 • Psycho-educatie
  Tijdens de behandeling is er uitgebreid aandacht voor psycho-educatie. Dit is een goede, gestructureerde uitleg over de betrokken aandoening en de behandeling daarvan. Er bestaat ook een module psycho-educatie bij depressie.
 • Psychotherapie (gesprekstherapie)
  Op de stemmenpoli leren wij onze patiënten door psychotherapeutische behandeling om te gaan met de stemmen. Dit kan bijvoorbeeld door middel van cognitieve gedragstherapie.
 • ECT (electroconvulsietherapie)
  ECT is een behandelmethode voor stemmingsstoornissen. We passen het vooral toe bij depressie.
 • Zorgprogramma Lijf & Leven
  Het zorgprogramma Lijf & Leven is gericht op patiënten die zowel een psychiatrische als een lichamelijke aandoeningen hebben.
 • Zorgprogramma Stress & Trauma
  Het zorgprogramma Stress & Trauma is gericht op patiënten met therapieresistente (bipolaire) depressie door onderliggende trauma. 

Behandelresistente depressie

Als meerdere behandelingen niet helpen spreken we van een behandelresistente depressie: een depressie die (nog) niet reageert op een of meerdere behandelingen. In zo’n geval voeren we een andere behandeling uit, die we nog niet hebben geprobeerd.

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Wat is depressie?

Een ernstige depressie valt onder de psychotische stoornissen. We spreken dan van een psychotische depressie. Een psychose is een toestand waarbij iemand zijn grip op de realiteit kwijt is. Hij ziet of hoort soms dingen die er niet zijn (hallucinaties) en is overtuigd van bepaalde ideeën die niet kloppen (wanen). Soms maken mensen tijdens een psychose een verwarde indruk. Een psychose is meestal beangstigend. Het is een ernstig ziektebeeld dat gespecialiseerde zorg nodig heeft. Over het algemeen is een psychose goed te behandelen met medicijnen, goede voorlichting en soms psychotherapie.

Wetenschappelijk onderzoek

De rol van jeugdtrauma in depressie: onderzoek naar een nieuwe behandeling

Wie een jeugdtrauma doormaakt, heeft een grotere kans op depressies op latere leeftijd. Veranderingen van ons erfelijk materiaal (het DNA) als gevolg van een jeugdtrauma, blijken daar mee te maken te hebben. Psychiater dr. Marco Boks onderzoekt met de SAM studie een nieuwe behandeling voor depressie na jeugdtrauma.

Er wordt onderzocht of een combinatie van voedingssupplement SAMe en traumatherapie, depressieve klachten kan verminderen. Daarnaast wordt bekeken of deze nieuwe behandeling zorgt voor een gunstige aanpassing in het erfelijk materiaal, zodat mensen ook op langere termijn veerkrachtiger kunnen reageren op stress.

Worstelt u met een depressieve stoornis en heeft u een traumatische jeugd gehad of een jeugdtrauma meegemaakt? 

De PRECISER studie: onderzoek naar het verbeteren van ECT behandeling

De PRECISER studie is een dubbelblinde gerandomiseerde multicenter geneesmiddelen studie, waaraan totaal 100 patiënten kunnen deelnemen.

Dit onderzoek heeft als doel een nieuwe en betere vorm van ECT te ontwikkelen. Om dit te bereiken kijken we naar twee aspecten van ECT, te weten de bijwerkingen en de voorspelbaarheid van het effect.

Meer informatie

Wilt u uit bovenstaand webinar alleen het gedeelte over de SAM-studie terugkijken? Ga dan naar deze link en kijk tot 23:09.

Wachttijden

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatie vindt u hier:

Wachttijden

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Stemming & Psychose

Telefoonnummer: 088 - 755 6370 Email adres: secretariaat33@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet