Terug

Over ons

Over ons

Waar we voor staan uitklapper, klik om te openen

Elke dag werken we allemaal aan het verder verbeteren van de zorg en de gezondheid van mensen. Vooraan staan is niet genoeg. We willen vooroplopen en de zorg in Nederland verder brengen.

Waar we voor gaan uitklapper, klik om te openen

De komende jaren willen we meer waarde toevoegen aan het leven van mensen. Wij geloven dat we echt het verschil kunnen maken door unieke samenwerkingen op te zoeken en samen grenzen te verleggen.

Ieder mens telt voor ons. Door echt te luisteren kunnen we elke patiënt nog verder helpen om zijn gezondheid te verbeteren. Want hoe beter we begrijpen wat zorg voor de patiënt betekent, des te persoonlijker we hem kunnen adviseren over de behandelstrategie. En dat leidt weer tot betere zorg voor de patiënt.

Onze basis uitklapper, klik om te openen

De patiënt centraal

Het UMC Utrecht is slechts één van de partijen in de zorg. Patiënten geven dikwijls aan dat het lastig is om de weg te vinden in de gezondheidszorg. We voelen ons verantwoordelijk voor de totale zorg aan de patiënt en proberen deze samen met de patiënt en onze partners te organiseren. Ons doel: optimale zorg en liefst zo dicht mogelijk bij huis.

Speerpunten

Het UMC Utrecht zet met betrekking tot kennisinnovatie in op zes inhoudelijke speerpunten. Hiermee bouwen we gestructureerd verder aan de eerder ingezette richting.

Onze speerpunten

Zorgprofiel

De gekozen speerpunten komen terug in ons zorgprofiel. Innovaties en opgedane kennis passen we toe in de praktijk, wat weer leidt tot nieuwe onderwijsvormen en onderzoeksvragen. Zo verbeteren we continu ons kennen en kunnen.

Daarnaast bestaat ons zorgprofiel uit zorg waarvoor we een wettelijke taak hebben, zoals level 1 traumazorg. Ook complexe zorg die om de infrastructuur en multidisciplinaire samenstelling van een academisch ziekenhuis vraagt, past logisch in ons zorgprofiel. Het uitgangspunt is dat patiënten de behandeling krijgen waar het voor hen het beste is.

Het UMC Utrecht gebruikt drie criteria om te bepalen of zorg in het zorgprofiel past:

  • Valt het binnen onze speerpunten?
  • Past het bij onze wettelijke rol (WBMV of expertisecentra)
  • Is het complexe zorg (multi-specialistisch (≥3), multi-diagnostisch (≥4), second opinion of ASA Score 3)?

De Utrechtse aanpak

Onze missie en visie brengen we tot leven met de unieke Utrechtse Aanpak. Deze bestaat uit drie onderdelen:

1. Multidisciplinair

Omdat we geloven dat baanbrekende innovaties te verwachten zijn op de grensvlakken van kennisgebieden, zetten we vol in op multidisciplinariteit in onderzoek, zorg en onderwijs. We zoeken actief naar kennisgebieden buiten de zorg om kennis toe te passen in de zorg.

2. Sterke netwerken

We bouwen onze netwerken uit om grensverleggend onderzoek te doen, om te blijven innoveren in de zorg, en om nog betere opleidingen te verzorgen. We innoveren samen met onze partners, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Omdat we multidisciplinair werken, zoeken we juist partners in andere sectoren dan we gewend zijn.

3. Focus

We brengen focus aan door duidelijke keuzen te maken. In het verleden heeft dit geleid tot onze speerpunten en ons zorgprofiel. De komende jaren brengen we meer focus aan door ons te richten op specifieke gebieden waarin we een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan de gezondheidszorg en samenleving van de toekomst.

Bekijk onze strategie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet