Terug

Psychiatrie

Psychiatrie

Verwijsprocedure

De vakgroep psychiatrie van het UMC Utrecht Hersencentrum heeft de aandachtsgebieden psychose en ontwikkelingsstoornissen. U kunt patiënten met psychotische klachten verwijzen naar de polikliniek psychose. Ook mensen met schizofrenie of stemmingsproblematiek kunnen hier terecht. Lees meer.

Kinderen en jongeren met een ernstige verstoring in de balans tussen kwetsbaarheid en kracht kunt u verwijzen naar de polikliniek Ontwikkeling in Perspectief. Lees meer

Alle verwijzingen voor de afdeling psychiatrie verlopen via het Advies- en Aanmeldteam.

Contactuitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht
afdeling Psychiatrie

Huispostnummer A 00.241
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

Zorgaanbod uitklapper, klik om te openen

1. Psychose

  • eerste psychose
  • schizofrenie
  • bipolaire stoornissen
  • psychotische depressie

2. Ontwikkelingsstoornissen

  • ADHD
  • autismespectrumstoornissen (ASS)
  • gedragsstoornissen (ODD, CD)
  • selectief mutisme

Hoogspecialistische zorg

Kenmerkend voor de afdeling psychiatrie zijn de korte wachtlijsten, de vele diagnostische mogelijkheden en de beschikbaarheid van hoogspecialistische zorg bij co-morbide problematiek.

Ook hebben we een regionale functie voor acute gedwongen opnames; binnen 24 uur kunnen wij mensen met psychiatrische problemen opnemen.

Behandelingen uitklapper, klik om te openen

Voorbeelden van behandelingen die wij geven zijn:

Doel van de behandeling uitklapper, klik om te openen

Op basis van de behandelovereenkomst werken we samen met de patiënt en zijn of haar naasten aan vooraf afgesproken doelen. Tijdens de intensieve klinische behandeling ligt de nadruk op symptoombestrijding. Doel is herstel, stabilisatie en versterking van de zelfstandigheid van de patiënt. De behandelingen zijn toegesneden op de problematiek van de individuele patiënt: ‘op maat’. Toegepaste onderzoeken en interventies zijn uiteenlopend en creatief, maar bovenal 'evidence based'.

Zorgprogramma's uitklapper, klik om te openen

Voor verschillende psychiatrische problemen hebben we zorgprogramma’s ingericht. Binnen die programma’s werken gespecialiseerde teams aan diagnostiek, behandeling en wetenschappelijk onderzoek rond één thema.

Wachttijden en toegangstijden uitklapper, klik om te openen

Een overzicht van alle wachttijden voor aanmelding, opname en behandeling op de afdeling Psychiatrie vindt u hier:

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Meer Weten uitklapper, klik om te openen

Psychose in beeld

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Ontwikkelingsstoornissen in beeld

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Verpleegafdeling

Polikliniek

Aanmelden Nieuwsbrief Hersencentrum

Het UMC Utrecht Hersencentrum heeft een nieuwsbrief voor professionals: 'Hoofdlijnen'. Via deze nieuwsbrief houden we u op de hoogte over alle ontwikkelingen van de afdeling Psychiatrie rondom ontwikkelingsstoornissen, psychose en acute en intensieve zorg.

Het UMC Utrecht gaat zorgvuldig met uw gegevens om en gebruikt deze alleen voor het doel waarvoor u het invult. Meer informatie.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet