Terug

Chirurgie

Chirurgie

Specialisme

Het specialisme chirurgie (heelkunde) houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van patiënten. Wij krijgen veel verwijzingen voor het verrichten van complexe operaties, zowel van specialisten uit ziekenhuizen binnen de regio Utrecht als daarbuiten.

Subspecialismen uitklapper, klik om te openen

Het specialisme is onderverdeeld in vier subspecialismen die nauw samenwerken:

Gastro-intestinale en oncologische chirurgie

Het specialisme gastro-intestinale en oncologische chirurgie houdt zich bezig met de chirurgische behandeling van patiënten met aandoeningen in de buikorganen, spijsverteringsorganen, borst- en klieraandoeningen.

De gastro-intestinale chirurgie richt zich op aandoeningen van de maag, lever en darm. Aangezien 12.000 Nederlanders per jaar de diagnose darmkanker krijgen, verrichten we veel darmoperaties bij kanker. Zeldzamere vormen van kanker zoals alvleesklier-, lever- en slokdarmkanker stijgen ook sterk in aantal. Onze afdeling is gespecialiseerd in ingewikkelde operaties op dit gebied, die zoveel mogelijk als kijkoperaties en robotoperaties worden uitgevoerd.

Oncologische chirurgie

Oncologische chirurgie is de chirurgie bij patiënten met kanker. Dit vormt een belangrijk onderdeel van alle operaties. Bijvoorbeeld operaties voor borstkanker komen zeer veel voor: één op de acht vrouwen in Nederland krijgt hiermee te maken in haar leven. Klieraandoeningen zoals schildklier- en bijnierkanker zijn zeldzamer en vereisen de specialistische aanpak die in het UMC Utrecht wordt gehanteerd. De gastro-intestinaal en oncologisch chirurg werkt nauw samen met verschillende andere specialisten, zoals de maag-darm-leverarts voor kijkonderzoeken, de medisch oncoloog voor de behandeling met chemotherapie, de radiotherapeut voor bestraling en de radioloog voor beeldvorming.

De afdeling verzorgt bovendien opleidingen voor artsen en gespecialiseerde verpleegkundigen. 

Vaatchirurgie

Vaatchirurgie houdt zich vooral bezig met aandoeningen aan de bloedvaten in de hals, de borstkas, de buik en de benen.

Kinderchirurgie

De afdeling kinderchirurgie van het Wilhelmina kinderziekenhuis (WKZ) is een center of excellence voor endoscopische chirurgie en biedt topklinische zorg aan pasgeborenen die een chirurgische ingreep moeten ondergaan. Het gaat hier vaak om ernstig zieke en soms ook veel te vroeg geboren kinderen. Deze kwetsbare kinderen zijn opgenomen op de intensive care-afdeling van de afdeling neonatologie.

Traumachirurgie

De afdeling traumachirurgie richt zich op opvang en chirurgische behandeling van slachtoffers van een ongeval. Het kan gaan om patiënten met relatief eenvoudige letsels, zoals een botbreuk of een simpele wond, maar bijvoorbeeld ook om zeer ernstige levensbedreigende letsels na een verkeersongeval of geweldsdelict. 

Zorgverleners uitklapper, klik om te openen

Aan deze polikliniek zijn, behalve chirurgen en een ondersteunend team van doktersassistenten, verpleegkundigen en medisch secretaresses, ook verpleegkundig specialisten verbonden. In nauwe samenwerking met de oncologisch chirurg dragen zij zorg voor specifieke groepen patiënten die voor een oncologische aandoening behandeld worden.

Behandelingen uitklapper, klik om te openen

Poliklinieken uitklapper, klik om te openen

Jaarlijks bezoeken zo’n 20.000 patiënten de polikliniek heelkunde. Deze polikliniek biedt plaats aan de volgende (deel)specialismen: 

 • Algemene chirurgie.
 • Gastro-enterologische chirurgie.
 • Traumachirurgie.
 • Oncologische chirurgie, waaronder een mammapoli.

Op de polikliniek heelkunde is ook een wekelijks wondzorgspreekuur. 

Patiënten met vaataandoeningen aan hoofd, buik of benen kunnen terecht bij de polikliniek vaatchirurgie. Aan de polikliniek is een vaatcentrum verbonden met een multidisciplinair team waar patiënten voor diagnose en behandeling terecht kunnen.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

De afdeling heelkunde / chirurgie voert intensief wetenschappelijk onderzoek uit, vooral op het gebied van oncologie en vaatchirurgie.

De afdeling gastro-intestinale en oncologische chirurgie voert intensief wetenschappelijk onderzoek uit, vooral op het gebied van de speerpunten:

 • slokdarm-/maagaandoeningen
 • lever-/galwegen-/alvleesklieraandoeningen
 • borstaandoeningen
 • klieraandoeningen

De afdeling vaatchirurgie is betrokken bij verschillende wetenschappelijke onderzoeken, waaronder:

 • Vasculair preventie programma (vaspp): dit preventieprogramma is gericht op het voorkómen, het opsporen en vroegtijdig onderkennen en bestrijden van vaatziekten.
 • De athero-express: een weefselbank waarin slagaderverkalkingsweefsel wordt opgeslagen en verder onderzocht. De Athero-Express onderzoekt bepaalde eigenschappen van het slagaderverkalkingsweefsel om zo de behandeling ervan verder te kunnen optimaliseren en in een vroeg stadium patiënten te kunnen opsporen die later zeer waarschijnlijk de ziekte ontwikkelen.
 • De juventas-studie: een onderzoek waarin patiënten met ernstige ischemie aan een of beide benen worden behandeld met stamcellen om daarmee nieuwvorming van bloedvaten te bewerkstelligen en zo de ischemie aan het been te verminderen of op te heffen.
 • ICSS: wij leveren een belangrijk aandeel in een internationaal onderzoek waarbij we onderzoeken of het plaatsen van een stent (metalen korfje) in de halsslagader net zo goed werkt als de operatie waarbij de vernauwing wordt verwijderd.
 • Onderzoek naar de duurzaamheid van kunststofvaatprothesen. In ons instituut wordt sinds het begin van de jaren negentig onderzoek hiernaar gedaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling hematologie. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar een vaatprothese met een medicijn aan de binnenkant van de prothese, dat stolling tegengaat.
 • De juventas-studie: een onderzoek waarin patiënten met ernstige ischemie aan een of beide benen worden behandeld met stamcellen om daarmee nieuwvorming van bloedvaten te bewerkstelligen en zo de ischemie aan het been te verminderen of op te heffen.
 • ICSS: wij leveren een belangrijk aandeel in een internationaal onderzoek waarbij we onderzoeken of het plaatsen van een stent (metalen korfje) in de halsslagader net zo goed werkt als de operatie waarbij de vernauwing wordt verwijderd.
 • Onderzoek naar de duurzaamheid van kunststofvaatprothesen. In ons instituut wordt sinds het begin van de jaren negentig onderzoek hiernaar gedaan. Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de afdeling hematologie. Op dit moment vindt onderzoek plaats naar een vaatprothese met een medicijn aan de binnenkant van de prothese, dat stolling tegengaat.

Veel onderzoek is erop gericht de kennis vanuit het laboratorium naar de kliniek over te brengen. Sommige onderzoeken maken deel uit van grote (inter)nationale studies, die deels vanuit ons ziekenhuis worden gecoördineerd.

Patiënten kunnen te maken krijgen met wetenschappelijk onderzoek. Vanzelfsprekend vragen we altijd eerst uw toestemming voordat u deelneemt  aan een wetenschappelijk onderzoek.

Opleiding en onderwijs uitklapper, klik om te openen

Een universitair medisch centrum heeft een belangrijke onderwijsfunctie. Dat betekent dat er op onze afdeling artsen en verpleegkundigen worden opgeleid. De chirurgie levert een bijdrage aan de opleiding van studenten geneeskunde. Deze coassistenten lopen stage op de afdeling. Daarnaast zijn er stageplaatsen voor verpleegkundigen.

Door het opleidingskarakter van een academisch ziekenhuis wisselen de (zaal)artsen vaak. Deze (zaal)artsen zijn artsen in opleiding tot chirurg en lopen diverse stages binnen het UMC Utrecht. Ook volgt een aantal chirurgen een (vervolg)opleiding om zich verder te specialiseren tot bijvoorbeeld oncologisch of vaatchirurg. Zij vormen een constante factor op de afdeling, evenals de stafleden.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen over het specialisme chirurgie?

Neem dan contact op met de polikliniek heelkunde.

Telefoonnummer:  088 75 569 01

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet