| Meer zorg

UMC Utrecht blij met pilot Slachtofferhulp NL

UMC Utrecht blij met pilot Slachtofferhulp NL

Patiënten die in het ziekenhuis te maken krijgen met een incident of calamiteit hebben baat bij de ondersteuning van een onafhankelijk professioneel casemanager. Dat concludeert Bureau Beke in het onderzoek naar deze gespecialiseerde hulp in de tweejarige pilot van Fonds Slachtofferhulp. In de pilot zijn gedupeerden van een calamiteit in zeven ziekenhuizen begeleid door een casemanager op praktisch, psychosociaal, juridisch of financieel vlak. Deze hulp voor patiënten die na een medische misser te maken krijgen met complexe gevolgen, bestaat op dit moment nog niet. Ook het UMC Utrecht deed mee aan de pilot en is positief over de uitkomsten. Een vervolg van deze pilot is een goede aanvulling voor patiënten om uitgebreide begeleiding te krijgen na een incident of calamiteit. Het is nog niet bekend wanneer een vervolg van deze pilot gaat starten.

In de pilot voelde een overgrote meerderheid van de gedupeerden en hun naasten zich gesteund en erkend. Ook het UMC Utrecht onderschrijft de meerwaarde van onafhankelijk casemanagement. De begeleiding door een casemanager reikt verder dan de deuren van het ziekenhuis en ligt in het verlengde van wat een ziekenhuis zelf kan bieden aan ondersteuning en nazorg. Directeur Kwaliteit van Zorg en Patiëntveiligheid Marcel Albers: “Met deze pilot wordt bevestigd dat extra hulp van grote waarde kan zijn voor de patiënt en zorgverlener. Hulp die langere tijd beschikbaar is op diverse aspecten waar een patiënt of nabestaanden mee te maken krijgen.”

Naast openheid en erkenning hebben ziekenhuispatiënten na het meemaken van een incident of calamiteit behoefte aan professionele ondersteuning. Ze kampen vaak, naast fysieke klachten, met psychische, werk gerelateerde, financiële en juridische problemen. Ongeveer 28% heeft zelfs ernstige PTSS symptomen* (*cijfers VICTIMS-onderzoek). Ineke Sybesma, directeur Fonds Slachtofferhulp: “Mensen kunnen niet meer werken, kunnen het trauma moeilijk verwerken, moeten hun woning aanpassen, raken verwikkeld in een juridische strijd of zien hun relatie stranden. De onderzoeksresultaten bevestigen dat onafhankelijk casemanagement aan gedupeerde ziekenhuispatiënten dan van grote meerwaarde is om weer grip te krijgen op hun leven.”

Bij de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) worden jaarlijks ongeveer 1.000 calamiteiten door ziekenhuizen gemeld. Het meemaken van een incident of calamiteit is voor alle betrokkenen vaak ingrijpend. Niet alleen voor de patiënt, maar ook voor de arts of andere zorgverlener in kwestie. De afgelopen twee jaar zijn in 47 casussen patiënten (of nabestaanden) en hun naasten bijgestaan na een incident dat door één van de deelnemende ziekenhuizen als (mogelijke) calamiteit werd gemeld bij de IGJ. Samen met zeven ziekenhuizen (Diakonessenhuis, Dijklander Ziekenhuis, Reinier de Graaf Gasthuis, St. Jansdal, Tergooi, Spaarne Gasthuis en UMC Utrecht) en de expertise van Slachtofferhulp Nederland op het gebied van casemanagement heeft het Fonds Slachtofferhulp verkend of deze vorm van ondersteuning geschikt is voor gedupeerden.

Casemanagement is intensieve praktische, juridische en psychosociale ondersteuning van een onafhankelijke professional. Gedurende de pilot en na afloop heeft Bureau Beke de effectiviteit onderzocht aan de hand van diepte-interviews met alle betrokkenen en zijn kwaliteitscriteria opgesteld waar het casemanagement voor deze doelgroep aan moet voldoen.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet