Terug

LIMA-studie

LIMA-studie

Wetenschappelijk onderzoek

Op deze webpagina vindt u informatie over de LIMA-studie: een wetenschappelijk onderzoek om vroeg in de behandeling te kunnen voorspellen of de borstkanker reageert op de ingestelde chemotherapie.

Over de LIMA-studie uitklapper, klik om te openen

Inleiding

In de LIMA studie zal worden onderzocht of we beter en eerder in beeld kunnen brengen hoe de borstkanker reageert op de chemotherapie, die wordt gegeven vóór de borstoperatie. Daarvoor wordt gebruikt gemaakt van een combinatie van nieuwe geavanceerde MRI scans en specifieke bloedonderzoeken.

Door op verschillende tijdstippen een MRI-scan te maken met een uitgebreider programma, kunnen er meer specifieke eigenschappen van de tumor worden bekeken.

Met bloedonderzoek (de zgn. 'liquid biopsies') kan er met de meest geavanceerde technieken van Philips worden gekeken naar tumorcellen die in het bloed terecht zijn gekomen (circulerende tumorcellen) en kleine hoeveelheden DNA (afkomstig van tumorcellen). Deze zeer kleine cellen zijn helaas niet zichtbaar op  MRI of CT-scans of in normale bloedonderzoeken.

Met de combinatie van ‘liquid biopsies’ en MRI scans krijgen artsen mogelijk beter inzicht in hoe de borstkanker reageert op de therapie op verschillende momenten in de tijd.

De LIMA studie wordt uitgevoerd bij patiënten met borstkanker, die niet is uitgezaaid.  Er zullen in totaal 100 vrouwen mee kunnen doen, die worden behandeld met chemotherapie vóór de borstoperatie (neoadjuvante chemotherapie).  

Wat is het doel van het onderzoek?

Artsen weten pas na de operatie zeker of de borstkanker van een patiënt heeft gereageerd op de neoadjuvante behandeling en in welke mate. Pas na de operatie kan een namelijk borsttumor volledig worden geanalyseerd op de aanwezigheid van actieve tumorcellen.

Als artsen al eerder weten hoe de borstkanker reageert op de chemotherapie, kan deze behandeling nog aangepast worden. Hierdoor kan een behandeling meer op maat worden gemaakt en kan mogelijk een beter effect worden bereikt (door aanpassing van de chemotherapie). Daarnaast zouden ook minder bijwerkingen moeten optreden als de chemotherapie vroegtijdig kan worden gestopt, bij het bereiken van een zeer goed effect van de behandeling.

De LIMA studie heeft als doel om te onderzoeken of we deze voorspelling van het effect (respons) op de behandeling  beter kunnen maken, door geavanceerde MRI scans en speciaal bloedonderzoek (zgn. ‘liquid biopsies’) met elkaar te combineren.

Financiering van het onderzoek

Het onderzoek is een samenwerking tussen o.a. Philips en UMC Utrecht. Het wordt gefinancierd vanuit het Horizon 2020 project van de EU.

Wie kan deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Vrouwen kunnen deelnemen aan de studie als zij:

 • ≥18 jaar zijn
 • Met een biopt bewezen borstkanker hebben
 • Neoadjuvante behandeling (behandeling voorafgaand aan de operatie) zullen ondergaan

 Vrouwen kunnen helaas niet deelnemen aan de studie als zij:

 • Een bepaald subtype borstkanker hebben (combinatie van hormoonreceptor positief EN  HER2 negatief EN laaggradig borstkanker subtype:luminal A)
 • Uitzaaiingen op afstand hebben
 • Ontstekingsborstkanker hebben
 • Andere soort kanker hebben gehad in de afgelopen 5 jaar (behalve plaveiselcel en basaalcel carcinoom van de huid)
 • Zwanger zijn of borstvoeding geven
 • Om bepaalde redenen geen MRI scan kunnen ondergaan

Om bepaalde redenen geen gadolinium-houdend contrast toegediend kunnen krijgen, bijv. door een eerdere allergische reactie op contrast vloeistof of een slechte nierfunctie (GRF < 30)

Wat houdt deelname aan het onderzoek in ? uitklapper, klik om te openen

Tijdens de LIMA studie worden er extra onderzoeken verricht. Aan de behandeling van de borstkanker verandert niets. Alle patiënten in dit onderzoek ondergaan drie MRI scans:

 • De eerste scan zal plaatsvinden vlak voor het begin van de chemotherapie behandeling.
 • De tweede MRI-scan wordt gemaakt halverwege de chemotherapie.
 • De derde MRI-scan zal plaatsvinden nadat de gehele behandeling met chemotherapie is afgerond.

Deze laatste MRI scan wordt niet bij alle patiënten standaard uitgevoerd, dus is in de meeste gevallen extra (ten behoeve van deze studie). Op deze scan wordt in beeld gebracht hoe de borstkanker heeft gereageerd op de gehele behandeling (dus kort voor de operatie).

Daarnaast zal er voor start van de behandeling een PET-scan worden gemaakt, om te bekijken of de tumor buiten de borst is uitgezaaid (naar andere plaatsen in het lichaam). Deze PET-scan wordt ook niet bij alle patiënten routinematig uitgevoerd, dus deze kan ook extra zijn in het kader van deze studie.

Tevens worden er iedere twee weken extra bloedbuizen afgenomen. Dit gebeurt voorafgaand aan de chemotherapie, op het moment dat er ook al standaard bloed wordt afgenomen. Het bloed voor het onderzoek kan uit hetzelfde infuus worden afgenomen. Patiënten hoeven dus niet apart geprikt te worden. 

Geïnteresseerd in deelname? uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen over het onderzoek of bent u geïnteresseerd om mee te doen aan dit onderzoek, dan kunt u contact opnemen met: drs. Liselore Janssen, arts-onderzoeker

Het is niet zeker dat u kunt deelnemen na aanmelding. De arts-onderzoeker beoordeelt eerst, aan de hand van de medische gegevens, of u voldoet aan alle criteria voor deelname.

Dankwoord uitklapper, klik om te openen

Wij danken alle deelnemers aan het onderzoek hartelijk! Alleen hierdoor is het mogelijk voor ons om dit soort onderzoek uit te voeren en we hopen hiermee uiteindelijk de zorg voor patiënten te kunnen verbeteren.

Laatste bewerking uitklapper, klik om te openen

Deze pagina is het laatst bewerkt op 27 augustus 2019.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet