Terug

Revalidatie-behandeling

Revalidatiebehandeling

Behandeling

Wij helpen u bij uw herstel en we leren u om zo zelfstandig mogelijk te leven met de gevolgen van een aandoening, beperking of chronische ziekte. We kijken niet alleen naar de aandoening, maar vooral naar de gevolgen ervan.

Behandelthema's revalidatie

Eigen regie

U voert de regie over uw leven en we gaan er van uit dat u ook de regie neemt over uw revalidatie. Wij vinden dat belangrijk en zullen u zo veel mogelijk betrekken bij de behandeling en inspelen op uw wensen en behoeften. We verwachten een actieve houding van u; uw betrokkenheid en motivatie zijn van belang om de gestelde revalidatiedoelen te bereiken.

Cognitie

Als gevolg van hersenletsel kunt u problemen ervaren met uw geheugen, aandacht, planning of het uitvoeren van taken. Met behulp van cognitieve revalidatie leren we u hiermee om te gaan. U krijgt bijvoorbeeld oefeningen en tips om informatie te onthouden, uw activiteiten te plannen, aan te voelen wanneer een pauze nodig is, of te leren hoe u een opdracht uitvoert. 

Fitheid

Fitheid  blijkt een gunstig effect te hebben op de gezondheid en de kwaliteit van leven. We helpen u tijdens de revalidatie  om uw conditie te verbeteren en de vermoeidheidsklachten te verminderen, zodat u uw leven weer zo goed en zelfstandig mogelijk op kunt pakken.

Naasten

Een chronische ziekte of beperking heeft ook gevolgen voor de mensen in uw omgeving; uw partner, kinderen, familie en vrienden. Het is belangrijk dat u samen met hen leert om hiermee om te gaan. Zij revalideren met u mee en zijn dus ook onderdeel van onze zorg. Zij kunnen de therapieën bijwonen en - op indicatie - ook zelf bij ons terecht voor begeleiding. 

Verwerking

Omgaan met een veranderde situatie - zoals een chronische ziekte of een beperking - kost tijd en vraagt soms extra begeleiding. Het revalidatieteam geeft u deze begeleiding. Zij bieden een luisterend oor en kunnen u bijvoorbeeld leren om anders tegen de nieuwe situatie aan te kijken. Ook het delen van ervaringen met mensen die iets vergelijkbaars hebben meegemaakt (lotgenotencontact) kan helpen bij de verwerking.

Arbeid

Bij het zelfstandig oppakken van uw leven hoort ook de terugkeer naar werk. Het behandelteam kan met u bekijken wat hiervoor nodig is. Dat kan bijvoorbeeld een opbouwschema zijn, maar ook het adviseren en aanvragen van aanpassingen of voorzieningen die uw werkzaamheden vergemakkelijken. 

Lotgenotencontact

Contact met mensen die hetzelfde hebben meegemaakt kan positief bijdragen aan de behandeling. Zo zijn er bijvoorbeeld behandelingen die we in groepsverband geven. U kunt daar ervaringen delen en van elkaar leren. 

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

U bent door uw specialist of huisarts verwezen naar een revalidatiearts. Deze bekijkt uw probleem en probeert er samen met u een oplossing voor te vinden.

Vragenlijst

We vragen u van tevoren een of meerdere vragenlijsten in te vullen. U bent dan beter voorbereid op onze vragen en bovendien wordt een deel van de problemen dan al in kaart gebracht.

Met de uitkomst van een bepaalde vragenlijst (de USER-Participatie) kunnen wij het revalidatietraject meten. Door deze lijst in te vullen, krijgt u zelf ook een goed beeld van uw klachten en de gevolgen ervan. Het is voor ons erg belangrijk dat u deze invult!

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

Eerste afspraak

Tijdens de eerste afspraak inventariseert de revalidatiearts uw vragen en klachten. Als het nodig is doet  hij onderzoek. Dit kan een lichamelijk onderzoek zijn, maar ook een onderzoek naar uw manier van denken of uw manier van lopen. Zo probeert de revalidatiearts een volledig beeld van u te krijgen. Als hij over voldoende informatie beschikt, doet hij een voorstel voor een behandeling.

Behandelmogelijkheden

Om ervoor te zorgen dat u zo goed mogelijk kunt functioneren, maken revalidatieartsen gebruik van hulpmiddelen en maatregelen op (para)medisch, sociaal, psychologisch en technisch terrein. Er is veel aandacht voor thema's als fitheid, werk, naasten, hulpmiddelen, verwerking en lotgenotencontact.

De revalidatiearts geeft u informatie of advies en schrijft soms medicatie voor of een hulpmiddel. Dit advies kan eenmalig zijn, maar het kan ook zijn dat er vervolgbehandeling nodig is. Dit kan poliklinische revalidatiebehandeling (PRB) in het UMC Utrecht zijn, of behandeling in uw woonplaats, bijvoorbeeld van een fysiotherapeut of ergotherapeut.

Onderstaande animatie geeft weer wat begeleiding door een ergotherapeut voor u kan betekenen bij revalideren na hersenletsel.

Animatie Ergotherapie bij Hersenletsel

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Effect van de behandeling

Gedurende de behandeling kijkt de revalidatiearts regelmatig naar het effect ervan. Hij gebruikt hiervoor verschillende meetinstrumenten. Als het nodig is, stelt de revalidatiearts het behandelplan bij.

Het behandelteam bespreekt regelmatig de voortgang met elkaar en zij bespreken deze ook met u. Naar aanleiding van de voortgangsbesprekingen kan uw programma worden aangepast.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Afronden

In overleg met u ronden wij de behandeling weer af; bijvoorbeeld als uw klachten zijn verholpen en uw vragen beantwoord zijn.

Aan het einde van het behandeltraject vult u nogmaals de vragenlijst USER-Participatie in. Deze uitkomst vergelijken wij met uw uitkomst aan het begin van het behandeltraject.

Evaluatiegesprek

Nadat we uw revalidatie hebben afgerond, hebt u waarschijnlijk een controle- of evaluatiegesprek met de revalidatiearts. De revalidatiearts bekijkt samen met u de behandeling die u hebt gehad. Ook bespreekt hij met u of u nog aanvullende zorg, hulpmiddelen of maatregelen nodig hebt.

Uw ervaring en advies gevraagd

Bent u in behandeling geweest bij de revalidatie vanwege hersenletsel? Of bent u een naaste of familielid? Dan horen we heel graag uw ervaringen! Zo helpt u ons om kwaliteit van zorg, onderzoek en onderwijs te verbeteren. Lees meer

Bij het UMC Utrecht uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Revalidatie

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Informatie over de wachttijden polikliniek revalidatie vindt u hier:

Wachttijden polikliniek revalidatie en sportgeneeskunde

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Revalidatie

Telefoonnummer: 088 75 588 31 Email adres: revalidatie.sport@umcutrecht.nl
Bereikbaar maandag t/m vrijdag van 8:00 – 17:00 uur. 
Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet