Visiedocument onderwijs helpt umc’s verduurzamen

Visiedocument onderwijs helpt umc’s verduurzamen

De klimaatcrisis is op dit moment de grootste bedreiging voor de volksgezondheid. Als UMC Utrecht dragen we bij aan het verbeteren van die volksgezondheid voor iedereen. Daarom moeten we verduurzamen en daarbij spelen onze toekomstige zorgprofessionals – onze studenten - een grote rol. Nu hebben de academische opleidingen vanuit de NFU het visiedocument 'Planetaire gezondheid in de umc-opleidingen' geïnitieerd om zo planetaire gezondheid (meer) aandacht te geven in het onderwijs.

Het document 'Planetaire gezondheid in de umc-opleidingen' is er ter inspiratie om studenten de juiste competenties met betrekking tot planetaire gezondheid mee te geven in het onderwijs. Het visiedocument biedt een handreiking met praktijkvoorbeelden voor alle zorg gerelateerde opleidingen. Meer onderwijs over planetaire gezondheid draagt bij aan een duurzame zorgsector en een gezonde, rechtvaardige samenleving voor iedereen. Dit geldt voor zowel de huidige generatie als toekomstige generaties, nationaal en internationaal. ​ 

Studenten een planetaire bril opzetten 

Onze collega Noortje Campman, beleidsmedewerker onderwijsinnovatie bij de faculteit Geneeskunde, is de trekker van het visiedocument, dat tot stand is gekomen in samenwerking met alle umc's. Ze vertelt: “Op dit moment is er disbalans tussen mens en natuur en worden de grenzen van de natuur overschreden. Niet alleen op gebied van CO2-uitstoot, maar ook als het gaat om biodiversiteit en waterkwaliteit. De zorgsector draagt hier aanzienlijk aan bij. Het is onze opgave en verantwoordelijkheid om oplossingen te bedenken om deze negatieve impact te kantelen door middel van verbinding en een positieve aanpak. We moeten de zorg anders gaan organiseren. We willen in onze opleidingen studenten leren over de relatie tussen duurzaamheid en gezondheid. Zet studenten een planetaire bril op!” 

Interdisciplinaire samenwerking voor duurzaamheid 

De inbedding van duurzaamheid in de opleidingen Geneeskunde, Biomedische Wetenschappen, Klinische Gezondheidswetenschappen in het UMC Utrecht is al gestart. Zo wordt bijvoorbeeld al de e-module ‘De duurzame wetenschapper’ voor onderzoeksopleidingen ontwikkeld. Noortje: “Ook het thema sociale ongelijkheid komt terug in het onderwijs. Zo lijden kwetsbare groepen meer onder de ecologische crisis en is er daarom specifieke aandacht voor deze groepen. Ook willen we de samenwerking tussen vakgebieden, zoals bedrijfskunde, techniek, biomedische wetenschappen en geneeskunde stimuleren. Zo kunnen we complexe duurzaamheidsvraagstukken aanpakken. Ik zie dat als een kans.” 

Samenwerken, verbinden, omarmen 

Om planetaire gezondheid (meer) aandacht te geven in het onderwijs, hebben de academische opleidingen vanuit een NFU-samenwerking en gefinancierd door de Green Deal Duurzame Zorg van VWS dus nu de handen ineengeslagen. Noortje: “Ik ben er trots op dat we dit hebben gerealiseerd en dat deze visie gedragen wordt. Ik hoop dat dit visiedocument opleidingen helpt om het thema planetaire gezondheid en duurzaamheid in de zorgopleidingen in te bedden. Door landelijke samenwerking te versterken, elkaar te inspireren en het uitwisselen van onderwijsbouwstenen te omarmen, kan iedere opleiding op zijn eigen manier planetaire gezondheid in het onderwijs integreren.”

In het UMC Utrecht werken we iedere dag aan het verbeteren van de gezondheid van mensen. De gezondheid van mensen is onlosmakelijk verbonden met de gezondheid van de planeet waarop we leven. Klimaatverandering en milieuvervuiling heeft een enorme impact op de gezondheid van de mens. Als zorgsector zijn we een grote vervuiler, als het gaat om CO2-uitstoot vanuit ons energieverbruik, mobiliteit en de materialen die we gebruiken. Om onze positieve impact op gezondheid te vergroten moeten we onze negatieve impact op het milieu en klimaat verkleinen.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet