Docent begeleidt studenten

UMC Utrecht start met zes academische profielen

UMC Utrecht start met zes academische profielen

Met ingang van academisch jaar 2023/2024 gebruikt het UMC Utrecht zes academische carrièreprofielen bij de beoordeling van academici. Wetenschappers die universitair hoofddocent (UHD) of hoogleraar willen worden kiezen één van de zes profielen. Zij worden dan beoordeeld op de activiteiten en resultaten die bij dat profiel horen. Het UMC Utrecht verbreedt hiermee welke wetenschappelijke activiteiten ‘waardeerbaar’ zijn.

Kiezen uit zes carrièreprofielen

De zes carrièreprofielen van het UMC Utrecht zijn: Clinical researcher, Academic educator, Exploratory researcher, Implementation researcher, Methodology & Technology researcher en Valorisation researcher. Een uitgebreidere beschrijving van de profielen staat op de website, inclusief beoordelingscriteria en een kwalificatieportfolio. De zes carrièreprofielen zijn een jaar geleden geïntroduceerd als pilot bij UHD-benoemingen.

“Ik ben hier erg trots op”, zegt decaan en vicevoorzitter van de raad van bestuur prof. dr. Arno Hoes van het UMC Utrecht. “Met deze zes academische carrièreprofielen maken we Erkennen & Waarderen in het UMC Utrecht heel erg concreet. In andere universiteiten en UMC’s is dezelfde ontwikkeling zichtbaar, vanuit dezelfde gedachte, ook al verschilt de terminologie misschien. Het is een belangrijke stap naar een bredere waardering van academici.”

Carrièreprofielen passen in een Utrechtse traditie

Het UMC Utrecht werkt al lang aan de verbreding van waardeerbare activiteiten. Voor proefschriften binnen de Utrechtse graduate school of life sciences geldt bijvoorbeeld als kwaliteitseis dat het moet bestaan uit minstens drie publiceerbare hoofdstukken, in tegenstelling tot eerdere, soms informele, vereisten van minimaal 5 wetenschappelijke artikelen. Ook maken promovendi gebruik van een zelfevaluatie-tool ter voorbereiding op jaargesprekken met begeleiders om zo alle activiteiten en competenties te kunnen waarderen.

Een ander voorbeeld zijn de institutionele onderzoeksbeoordelingen, waarbij normaliter een internationale commissie van wetenschappers het onderzoek beoordeelt. Daar heeft het UMC Utrecht ook aan een commissie met maatschappelijk belanghebbenden gevraagd een oordeel te geven. De verslagen zijn hier te vinden.

Waar komt Erkennen & Waarderen vandaan?

In de academische wereld heerst een overwaardering van meetbare en kwantificeerbare onderzoeksresultaten, zoals aantallen publicaties of verwijzingen naar die publicaties, bij de beoordeling van wetenschappers. Het grote belang dat wetenschappers daar de afgelopen decennia aan zijn gaan hechten heeft academische activiteiten die daar niet aan bijdragen langzaamaan minder belangrijk gemaakt voor de carrière van wetenschappers, terwijl die activiteiten wel van vitaal belang zijn voor de wetenschap.

Op veel plekken in de academie wordt onderwijs bijvoorbeeld minder gewaardeerd dan onderzoek. En binnen het onderzoek zijn veel wetenschappers gericht op het doen van snel ‘publiceerbaar’ onderzoek, wat ten koste kan gaan van onderzoek naar complexe, maatschappelijk relevante vragen. Mede daarom hebben in Nederland alle universiteiten en universitair medische centra afspraken gemaakt in de zogeheten ‘Routekaart Erkennen & waarderen’. Daarin zeggen ze onder meer toe om verschillende loopbaanpaden te ontwikkelen.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet