Terug

Zorgprogramma KIDS

Zorgprogramma KIDS

Kennis en Innovatie van Diagnostiek binnen Systemen - Voor de mentale gezondheid van de toekomst

Het zorgprogramma Kennis en Innovatie van Diagnostiek binnen Systemen (KIDS) richt zich op het diagnostische proces voor kinderen en jongeren op de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief.

Ouders en kinderen komen naar ons toe vanwege zorgen en vragen over psychische klachten en over hun ontwikkeling. Wij zetten ons in om de ontwikkeling van de kinderen in kaart te brengen en de klachten te duiden om daarmee tot een geïntegreerd beeld en advies te komen. Als academisch centrum is dit diagnostische proces een kerntaak van onze zorglijn.

Zorgprogramma KIDS, UMC Utrecht

Het gezin echt centraal uitklapper, klik om te openen

De discussie over het belang van de diagnostiek, stoornissen en behandeling in de psychiatrie speelt al heel lang en neemt toe. Het wetenschappelijk onderzoek levert nog onvoldoende doorbraken op, en daarmee neemt de weerstand tegen het classificeren toe. Het classificeren en dus het indelen van kinderen in groepen sluit bovendien steeds minder aan bij de maatschappelijk tendens om naar individuen te kijken en juist hun unieke ontwikkeling te waarderen. Het kind moet in de groep passen, waarbij het belang van het individuele profiel, de unieke voorgeschiedenis en de specifieke behandelmogelijkheden steeds minder aandacht hebben gekregen.

De overheveling van de verantwoordelijkheid over de jeugdzorg naar de gemeente heeft ons verder uit onze comfortzone gehaald en het zorglandschap fors veranderd. Deze overheveling heeft die discussie verder aangewakkerd waarbij de vraag groeit naar alternatieven, minder medicalisering en bovendien de wens toeneemt om meer oog te hebben voor het kind in diens omgeving.

"Als alles ter discussie staat, ontstaat er ruimte voor verandering."

Met ons vak staan we midden in de maatschappij en ook wij worstelen met de bestaande concepten, die steeds minder goed aansluiten bij de vraag en de verwachtingen van zowel anderen als onze eigen visie. Discussie is dan ook van grote waarde, want als alles ter discussie staat ontstaat er ruimte voor verandering. Het vraagt namelijk een andere manier van werken om het kind en het gezin echt centraal te kunnen stellen.

Dit zorgprogramma richt zich op het ontwikkelen van methoden waarbij het gezin echt centraal staat. Wij willen met deze methoden bijdragen aan de ontwikkeling van het kind vanuit een dimensioneel en oplossingsgericht perspectief met aandacht voor zijn omgeving en participatie in de samenleving.

Binnen de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief en de afdeling Psychiatrie zijn veel mensen bezig met het opzetten en uitrollen van projecten om de zorg te verbeteren. Dit zorgprogramma is bedoeld om de krachten te bundelen en onderlinge verbinding en samenhang te versterken. Niet alleen met collega’s, maar ook met patiënten, familieleden, ervaringsdeskundigen en belangenbehartigers. Zowel intern, als naar buiten gericht, om een bijdrage te kunnen leveren aan netwerkzorg.

De verschillende projecten worden ondergebracht in 4 thema’s: 

  • Communicatie
  • Diagnostiek
  • Innovatie
  • Systemen

De thema’s hebben een eigen doel waarmee ze bijdragen aan de missie van dit zorgprogramma en de thema’s hebben ook een sterke onderlinge samenhang. In de uitwerking van de doelen zullen we steeds streven naar participatie en samenwerken; hoe is de patiënt betrokken, wat heeft de patiënt er aan en hoe dragen we hiermee bij aan netwerkzorg?

Publiekslezing uitklapper, klik om te openen

Op donderdag 30 mei organiseert onze afdeling weer een gratis toegankelijke Publiekslezing, dit keer over de ontwikkelingen van de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief en de uitdagingen die de huidige tijd met zich meebrengt. Komt u ook? Meer informatie en aanmelden kunt u hier.

Publiekslezing Ontwikkeling in Perspectief

Projecten uitklapper, klik om te openen

  • Netwerk intake: We zijn bezig om de Netwerk intake te integreren in de zorg op de zorglijn Ontwikkeling in Perspectief.
  • Feedbackproject: Patiënten de mogelijkheid geven om laagdrempelig en op een door hen gekozen manier te vertellen hoe zij onze zorg ervaren en tips en tops delen. We gebruiken deze patiëntervaring en feedback als middel om persoonsgerichte zorg te kunnen bieden en het proces van begrijpen, beslissen, reflecteren en verbeteren samen met de patiënt te bevorderen.
  • Living Labs: In co-creatie samen op weg naar mensgerichte zorg.

Kernteam zorgprogramma KIDS uitklapper, klik om te openen

Naast bovenstaande zorgverleners bestaat het kernteam uit de volgende medewerkers:

Contact uitklapper, klik om te openen

Heeft u vragen over het zorgprogramma KIDS? Neem dan contact op met Marleen Rademaker.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet