Terug

Uveïtis

Uveïtis

Patiëntfolder

De oogarts heeft bij u uveïtis vastgesteld. Hier leest u meer over deze aandoening en de behandeling ervan. 

 Uveïtis is een ontsteking van het vaatvlies in het oog, maar meestal wordt de term uveïtis gebruikt als een verzamelnaam voor alle inwendige oogontstekingen. Uveïtis kan in ernstige gevallen tot slechtziendheid leiden. De vormen, ernst en oorzaken van uveïtis zijn zeer verschillend, daarom is niet alle weergegeven informatie van belang voor alle uveïtis patiënten. Als u naar aanleiding van deze informatie vragen heeft over uw specifieke situatie, bespreek deze dan met uw oogarts of de uveïtisverpleegkundige.

Beloop

Het beloop van een uveïtis kan heel verschillend zijn

 • Het kan heel plotseling beginnen of geleidelijk ontstaan.
 • Het kan eenmalig voorkomen, terugkerend of een chronisch beloop hebben.
 • Er kan één oog (afwisselend) aangedaan zijn of beide ogen tegelijkertijd.
 • Uveïtis kan heel mild verlopen maar ook ernstig. Ernstige uveïtis kan leiden tot slechtziendheid.  
 • Door de ontsteking kan zwelling van de gele vlek (=macula oedeem), schade aan het netvlies en oogzenuw optreden. Ook kan als gevolg van de uveïtis maar ook van de medicatie secundair hoge oogdruk (glaucoom) en staar (cataract) ontstaan.

Uitingsvormen

Het is belangrijk om te weten welke vorm van uveïtis u hebt, omdat elke vorm een ander beloop kan hebben. De behandeling moet daarop worden afgestemd. 

Een gebruikelijke indeling voor uveïtis is gebaseerd op de plek van ontsteking:

 • UVEÏTIS ANTERIOR: Hierbij is de voorkant van het oog aangedaan. Meestal is het regenboogvlies (iris) ontstoken, daarom wordt dit type ook iritis genoemd. Uveïtis anterior is de meest voorkomende vorm van uveïtis. 

De meeste patiënten met uveïtis anterior hebben een rood oog en veel last van licht. De oorzaken zijn divers, onder andere infecties, reumatische aandoeningen en vele anderen maar vaak wordt geen duidelijke oorzaak gevonden. 

 • INTERMEDIAIRE UVEÏTIS: In deze vorm is met name glasvocht ontstoken en soms doet het perifere deel van het netvlies mee. Deze aandoening komt vaak bij jonge mensen voor, is in beide ogen en geeft geen pijn of roodheid. De meeste patiënten klagen over slierten en wazige bewegende vlekken.
 • UVEÏTIS POSTERIOR: De achterkant van het oog is ontstoken waarbij meestal twee lagen, vaatvlies en netvlies betrokken zijn. Meestal hebben patiënten last van wazig zien en bewegende stippen en slierten voor het oog. Soms kan de gezichtsscherpte plots dalen. 
 • PANUVEÏTIS: een ontsteking in het gehele oog (combinatie van de bovenstaande vormen)
 • SCLERITIS: betekent een ontsteking van de harde oogrok (de witte oogwand van het oog). De oorzaken en behandeling van scleritis lijken sterk op uveïtis. Scleritis kan heftige pijn veroorzaken en gaat soms gepaard met reumatische aandoeningen.

Symptomen uitklapper, klik om te openen

Mogelijke klachten die patiënten met uveïtis kunnen hebben zijn:

 • Lichtschuwheid
 • Een rood oog 
 • Een pijnlijk oog
 • Wazig zien, vermindering van gezichtsscherpte en/of gezichtsvelduitval
 • Zwarte vlekken of slierten zien
 • Het beeld kan vervormd zijn

Oorzaken uitklapper, klik om te openen

Er zijn verschillende oorzaken voor uveïtis. Deze kunnen onderverdeeld worden in infectieus, niet-infectieus en idiopathisch. 

Infectieuze uveïtis

Verschillende infecties kunnen uveïtis veroorzaken. De meest voorkomende infectie is Toxoplasmose. De besmetting met Toxoplasmose in het oog gebeurt vaak al tijdens de zwangerschap maar kan ook op latere leeftijd optreden. Risico voor besmetting zijn het eten van rauw vlees en contact met (jonge) katten. 

Andere verwekkers die uveïtis kunnen veroorzaken zijn onder andere het herpesvirus, waterpokkenvirus, het rode hond virus, tuberculose en geslachtsziekten zoals lues en HIV. Infecties met het cytomegalovirus ziet men vooral bij patiënten met verminderde afweer. 

Niet-infectieuze uveïtis

Uveïtis kan bij verschillende algemene ziektes voorkomen zoals bij reumatische aandoeningen, bij auto-immune ziektes of bij sarcoïdose. 

Dat is ook een reden waarom patiënten met uveïtis worden op een aantal van deze aandoeningen onderzocht. Waarom bij deze ziektes ook uveïtis ontstaat is nog niet bekend.

of

Dit is het meest voorkomend. Bij een auto-immuunziekte richt het afweersysteem zich tegen eigen weefsels en in het geval van uveïtis tegen het oog. De oorzaak waarom dit gebeurt is in veel gevallen niet bekend. Men denkt dat meerdere factoren nodig zijn om uveïtis te ontwikkelen waaronder mogelijk een erfelijke aanleg. Bij één derde van de patiënten is uveïtis onderdeel van een auto-immuunziekte waarbij meerdere organen zijn aangedaan zoals sarcoïdose of bepaalde vormen van reuma.

Idiopathische uveïtis

In veel gevallen is de oorzaak onbekend. Dan spreken we van idiopathische uveïtis. 

Onderzoek & diagnose uitklapper, klik om te openen

Met een gebruikelijk oogheelkundig onderzoek kan de oogarts vaststellen of er sprake is van uveïtis. Bij dit onderzoek worden de ogen met de microscoop bekeken en pupillen met oogdruppels verwijd, zodat de oogarts ook het netvlies en vaatvlies kan bekijken (spiegelen). Door de pupil verwijdende druppels wordt het zicht tijdelijk (ongeveer 3 uur) wazig. De oogarts kan het type uveïtis vaststellen, maar de oorzaak van uveïtis is bij het eerste onderzoek meestal onduidelijk; hiervoor is nader onderzoek nodig.

Aan de hand van het type uveïtis wordt er bloed- en eventueel urine onderzoek verricht. Meestal wordt er een röntgenfoto of een CT-scan van de longen gemaakt. Ook zal u gevraagd worden een gezondheidsvragenlijst in te vullen waaruit eventueel aanwijzingen voor een oorzaak gehaald kunnen worden. Een kwaliteit van leven vragenlijst zal ook in het traject aangeboden worden.

Mogelijke verdere aanvullende onderzoeken zijn:

 • OCT scan van het netvlies. Hierop is zichtbaar of het gebied van scherp zien (macula) betrokken is in de ontstekingsproces.
 • Een voorste oogkamer punctie: Het afnemen van een beetje oogvocht op de poliklinische behandelkamer door middel van een oogpunctie aan de voorkant van het oog, hiervoor krijgt u verdovende oogdruppels. 
 • Contrastfoto’s van het netvlies (FAG en/of ICG) waarbij eerst een onschuldige contrastkleurstof in de ader van de arm gespoten wordt; foto’s laten de uitbreiding en ernst van de ontsteking zien.
 • Gezichtsveldonderzoek (GVO) 
 • Electroretinogram (ERG)
 • In enkele gevallen wordt een operatie geadviseerd waarbij het glasvocht opgevangen wordt voor uitgebreid onderzoek naar mogelijke oorzaak.

Met deze onderzoeken wordt niet alleen getracht om een eventuele oorzaak te achterhalen. Ook de ernst van het ziekteproces en de mate van mogelijke schade wordt in kaart gebracht. Deze onderzoeken worden vaak herhaald om het verloop van de uveïtis en het effect van behandeling vast te leggen. Zoals eerder vermeld kan in veel gevallen ondanks uitgebreid onderzoek geen onderliggende oorzaak worden aangetoond.

Wat kunt u zelf doen?

U kunt zelf niet veel doen tegen de afwijkende immuunrespons bij uveïtis. Er zijn geen leefregels voor uveïtis. Lezen, televisie kijken of op de computer werken heeft geen invloed op uveïtis. Er zijn geen diëten bekend die een gunstige of ongunstige werking op uveïtis hebben. Wel is uit onderzoek gebleken dat roken de uveïtis kan verergeren. In een kleine groep patiënten ontstaat er verbetering als zij naast de medicatie rust houden.

Het is belangrijk om de voorgeschreven medicatie consequent te gebruiken!

Behandeling uitklapper, klik om te openen

Vaak worden bij uveïtis oogdruppels voorgeschreven:

 • Ontstekingsremmende steroïd druppels zoals predforte, dexamethason.
 • Oogdruppels die de pupil groot maken (mydriatica) zoals atropine. Deze druppels verlagen het risico op verklevingen tussen iris en ooglens. Door gebruik van deze druppels kan het zicht wat wazig worden. 

Voor de behandeling van uveïtis is het, naast behandeling met oogdruppels, soms nodig om andere behandelmogelijkheden in te zetten. Het is daarbij essentieel om onderscheid te maken tussen infectieuze en niet-infectieuze uveïtis.

Bij een infectieuze uveïtis kan vaak uit de voorste oogkamerpunctie de verwekker van de uveïtis aangetoond worden. Uw arts zal u dan, zo mogelijk, specifieke medicatie voorschrijven om deze infectie te behandelen (bijvoorbeeld antivirale middelen of antibiotica).

Bij een niet-infectieuze uveïtis worden de ontstekingsremmende middelen ingezet, deze middelen kunnen de afweer van de patiënt verlagen.

Wat de meest geschikte medicijnen voor u zijn, hangt af van uw aandoening en eventuele aanwezige lichamelijke verschijnselen. Wanneer de uveïtis onderdeel is van een auto-immuun ziekte kan het zijn dat u in overleg met de oogarts doorverwezen wordt naar een andere medisch specialist voor diagnostiek en eventueel behandeling (reumatoloog, internist, longarts). 

Het komt regelmatig voor dat de verschillende vormen van uveïtis, maar ook individuele patiënten anders op de medicijnen reageren. Daarom is het soms nodig om verschillende middelen te proberen om de beste behandeling voor iedere specifieke patiënt te vinden.

De verdere behandelmogelijkheden (bij een niet-infectieuze uveïtis) zijn: 

 •  Injecties met medicijnen naast of in het oog.   

Klassieke medicijnen:

 • Prednison of dexamethason
 • Methotrexaat (tabletten of injecties)
 • Mycofenolaat mofetil (Cellcept)
 • Mycofenolzuur (Myfortic)
 • Ciclosporine (Neoral)
 • Azathioprine (Imuran) 

Nieuwe medicijnen (biologicals), die de werking van afweercellen in het lichaam beïnvloeden. Deze medicijnen worden biologicals genoemd omdat ze geheel of gedeeltelijk bestaan uit dierlijk of menselijk eiwit. Meest bekende zijn adalimumab, infliximab, tocilizumab en rituximab. Deze middelen zijn effectief gebleken in de behandeling van uveïtis en/of scleritis en worden meestal voorgeschreven als andere middelen onvoldoende effect hebben of bijwerkingen geven.

Soms is een laserbehandeling van het netvlies of operatie nodig. Als de uveïtis zeer ernstig is moet u soms worden opgenomen voor behandeling met een infuus met medicijnen.

Leven met uitklapper, klik om te openen

Vooruitzichten

Uveïtis is in het merendeel van de gevallen niet te genezen. Acute vormen van uveïtis genezen meestal binnen drie maanden maar er bestaat een risico dat het terug komt. Bij chronische vormen van uveïtis kan de ontsteking na een aantal jaren uitdoven. Het is belangrijk dat er in de jaren met actieve ontsteking geen schade ontstaat aan het gezichtsvermogen. Daar is de behandeling op gericht. De oogarts probeert de ontsteking bij uveïtis tot rust te brengen om schade aan het gezichtsvermogen te beperken. In het merendeel van de gevallen is dit goed mogelijk met medicatie maar in enkele gevallen kan er toch schade ontstaan aan het gezichtsvermogen.

Emotionele gevolgen

De steun van een partner, een vriend of andere naaste is belangrijk. 

Vraag hen mee bij uw bezoeken aan de oogarts of verpleegkundige. Met zijn tweeën hoort u meer dan alleen.

Het lijkt voor u misschien alsof leven met uveïtis alleen maar inleveren betekent. Wanneer uw gezichtsvermogen tijdelijk of blijvend is aangedaan dan verwijzen wij u graag naar een instantie die u kan helpen bij uw dagelijkse bezigheden. De patiëntengroep uveïtis van de Oogvereniging kan u daar ook bij helpen.

Arbeid

Bij ernstige uveïtis is het soms niet mogelijk uw werkzaamheden te verrichten en moet u zich tijdelijk ziek melden. Voor juridische problemen bij langdurig ziekteverzuim kunt u advies inwinnen bij de Oogvereniging: www.oogvereniging.nl/leven-werken/werk/. 

Ook kunt u verwezen worden naar instanties die advies kunnen uitbrengen op de werkplek voor eventuele aanpassingen.

Vervoer

Tijdens een actieve fase van de uveïtis kan het zicht sterk verminderd zijn en is het aan te raden om tijdelijk geen motorvoertuig te besturen.

Als behandeling en ook tijdens het bezoek aan de oogarts worden pupil verwijdende oogdruppels gebruikt waardoor het zicht minder wordt en u dus ook niet zelf mag rijden.

Soms moet u frequent naar het ziekenhuis komen. U kunt bij uw zorgverzekering informeren of de gemaakte vervoerskosten in aanmerking komen voor vergoeding.

Op de site van de oogvereniging is meer informatie te vinden over oogaandoeningen en vervoer: www.oogvereniging.nl/leven-werken/mobiel-zijn/

Landelijke expertise centrum

De afdeling oogheelkunde van het UMC Utrecht is een erkend landelijk expertise centrum voor infectieuze en niet-infectieuze uveïtis. Patiënten worden gediagnosticeerd en behandeld door een multidisciplinair team bestaande uit een oogarts gespecialiseerd in uveïtis, een verpleegkundig specialist, uveïtisverpleegkundigen, een viroloog, een infectioloog en een immunoloog. Het laboratorium van de virologie van het UMC Utrecht is gespecialiseerd in de diagnostiek van oogvocht op infectieuze oorzaken van uveïtis. Er zijn verschillende wetenschappelijke onderzoeken gaande om de oorzaken van uveïtis te achterhalen om tot een betere behandeling te komen. Het uiteindelijke doel is om slechtziendheid door uveïtis te voorkomen.

Patiëntenvereniging

Er is een vereniging voor mensen met uveïtis die onderdeel is van de Oogvereniging: www.oogvereniging.nl/. Op de website van de vereniging vindt u informatie over uveïtis en de activiteiten van de ledengroep. www.oogvereniging.nl/ledengroep/uveïtis/.

Vragen of contact

We werken op de polikliniek samen met verpleegkundigen die veel ervaring hebben met patiënten met uveïtis. Indien u advies wil of vragen heeft rond uw aandoening kan u een afspraak laten plannen bij de uveïtis verpleegkundige. 

Hebt u vragen? Neem dan contact op met de polikliniek oogheelkunde, tel: 088 75 588 40

De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 11.30 en tussen 13.00 - 16.00 uur. 

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw oogarts.

Polikliniek Oogheelkunde

Telefoonnummer: 088 75 588 40
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 11.30 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet