Terug

Prof. dr. D.J. de Wildt

Hoogleraar Medische Farmacologie

Aandachtsgebieden

Cardiovasculaire Farmacologie

Afdelingen / poliklinieken

Medische Farmcologie

Wetenschappelijk onderzoek

Expertise Cardiovasculaire Farmacologie.
De aandachtsvelden hierbij zijn (geweest):

 • Centrale cholinerge regulatie van de bloeddruk
 • Cardiovasculaire bijwerkingen van kinkhoestvaccin.
 • Cardiovasculaire intoxicaties (thioridazine, :-blokkers, fluoride).
 • Ontwikkeling atherosclerose modellen voor de screening van atherogeneen anti-atherogene stoffen.
 • Septische shock: modellen en therapie.
 • Ontwikkeling cerebrale ischemie modellen in de rat en therapeutische interventies.
 • Cardiovasculaire werking melanotropinen.
 • Cardiovasculaire oorzaken en therapie van diabetische neuropathie.

 

Publicaties

 • Middle cerebral artery occlusion in Wistar and Fischer-344 rats; functional and morphological assessment of the model. J. CerebralBlood Flow and metabolism 16(2):296-3021996
 • Dynamics of cerebral tissue injury and perfusion after temporary hypoxia-ischemia in the rat: evidence for region-specific sensitivity and delayed response Stroke 29(3): 695-704 1998
 • ACE inhibitor induced angioedema. Drug Safety 1998;18(3):171-188
 • Melanocortins and cardiovascular regulation. European J.Pharmacol.360(1):1-14 1998
 • Relevance of the C-terminal Arg-Phe sequence in gamma(2)-melanocyte-stimulating hormone for inducing cardiovascular effetcs inconscious rats Brit. J. of Pharmacol. 131(7): 1468-74 2000
 • Pertussis toxin-induced histamine sensitisation: an aspecific phenomenon independent from nitric oxide European J. Pharmacol.493(1-30)139-50 2004
 • In vivo cardiovascular reactivity and baroreflex activity in diabetic rats. Cardiovascular Research 38(3) 763-71 1998.

korte biografie

1977: Apothekersdiploma (Universiteit Amsterdam)
1980: Gepromoveerd Faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen
1984: Geregistreerd Farmacoloog
1981-2000: Laboratoriumhoofd Lab Farmacologie en Toxicologie RIVM
1990-heden: Hoogleraar Medische Farmacologie Faculteit Geneeskunde Utrecht
2000: Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde
2008: Senior Kwalificatie Onderwijs
1996-2006: Lid METC UMCU
2005-2007: Lid Universiteitsraad
 

nevenfuncties

 • Lid Gezondheidsraad Commissie: bijwerkingen vaccins.
 • Het leveren van bijdragen aan farmacologische handboeken.
 • Reviewer verschillende internationale farmacologische tijdschriften.
 • Voorzitter Opleidingscommissie Geneeskunde.
 • Lid Medisch Ethisch Toetscommissie UMCU.
 • Lid landelijke commissie Farmacotherapieonderwijs Ned. Ver. Klinische Farmacologie & Biofarmacie.