Terug

Prof. Dr. E.M. van de Putte

Kinderarts Sociale Pediatrie, Onderzoeker

Aandachtsgebieden

 • Kinderen met onverklaard lichamelijke klachten, in het bijzonder het Chronisch Vermoeidheidssyndroom
 • In ontwikkeling en veiligheid bedreigde kinderen, in het bijzonder kindermishandeling

 

Afdeling

 • Integrale en sociale pediatrie

Wetenschappelijk onderzoek

Dr. Van de Putte geeft leiding aan twee onderzoekslijnen, te weten: kindermishandeling en onverklaard lichamelijke klachten.

Kindermishandeling

 • Onderzoeksprojecten op het gebied van signalering kindermishandeling in de spoedeisende medische zorg (SEH en huisartsenposten). Het verplichte signaleringsinstrument Sputovamo is onderzocht op validiteit (positief – en negatief voorspellende waarde). Vanuit deze onderzoeken zijn richtlijnen voortgekomen (2015). Nationale implementatie van de bevindingen en kosten/baten analyse zijn de nu volgende aandachtsgebieden.
 • Betrokken bij het promotie onderzoek van Wouter Karst, forensisch arts bij het NFI, die met name de diagnostische waarde van het lichamelijk onderzoek voor de diagnose seksueel misbruik onderzoekt.
 • Samenwerking met kinderartsen uit de UK (Bristol, Cardiff) in een grotere (Europese) epidemiologische studie.

 

Onverklaard lichamelijke klachten

 • Interventie-onderzoek ‘FitNet’, waarbij een nieuwe (internet)interventie voor jongeren met het Chronisch Vermoeidheidssyndroom onderzocht is op effectiviteit. FitNet was zo succesvol dat zeer waarschijnlijk een vervolgstudie in de UK uitgevoerd gaat worden binnen het Health Technology Assessment programma.
 • ‘FitNet-plus’: FitNet wordt aangepast voor jongeren met chronische ziektes die ook vermoeid zijn. Dit zal ook gevolgd worden door een interventie-studie.

Alle FitNet-onderzoeken voeren we samen uit met het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (NKCV).

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties van dr. Van de Putte zijn te vinden op PubMed.

Biografie

 • Datum promotie: 19/9/2006
 • Titel proefschrift: Exploring Chronic Fatigue Syndrome in Adolescents
Korte biografie:
 • 1975 – 1979: Rijks Universiteit Leiden (RUL) Biologie, BSc 1978
 • 1979 – 1987: Rijks Universiteit Leiden (RUL) Geneeskunde, MD cum laude
 • 1987 – 1989: Leids Universitair Medisch Centrum, onderwijscoördinator Interne Geneeskunde
 • 1989 – 1994: Opleiding tot kinderarts, St Elisabeth Ziekenhuis Tilburg en VU Medisch Centrum
 • 1994 – 1998: Chef de Polikliniek VU Medisch Centrum in combinatie met Kinderendocrinologie
 • 1998 – 2002: Chef Ambulante Zorg UMC Utrecht Divisie Kinderen
 • 2002 – heden: Kinderarts Sociale pediatrie / onderzoeker UMC Utrecht Divisie Kinderen
 • 2006 - heden: Begeleiden van promovendi op het gebied van 'onverklaard lichamelijke klachten' en kindermishandeling
 • 2015 - heden: Medisch hoofd Ambulante Zorg Wilhelmina Kinderziekenhuis

Nevenfuncties

 • Namens Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde zitting in de Werkgroep ‘Beter benutten Forensisch Medische Expertise’ 2011/2012 van het Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Lid van de Commissie Forensische Geneeskunde van de Gezondheidsraad 2012
 • Voorzitter van de Kamer K(inderen) van de Medisch Ethische Toetsingscommissie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht 2012
 • Lid van de landelijke Task Force Kindermishandeling en Seksueel Misbruik ingesteld 2012
 • Course Director en instructeur van de landelijke WOKK cursus (wetenschappelijk onderwijs kindermishandeling kinderartsen) sinds 2008
 • Course Director en instructeur van de landelijke NODO cursus (Nader Onderzoek Doodsoorzaak kinderen) 2012
 • Medeorganisator en docent in de landelijke Masterclass Forensische Pediatrie (van Julius Centrum UMCU) 2011 e.v.
 • 2011 - heden: Voorzitter kamer 'Kinderen' Medisch Ethische Toetsingscommissie
 • 2014 - heden: Voorzitter Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling. Zie ook: www.leck.nu
 • Lid Taskforce Kindermishandeling en seksueel misbruik
 • Bestuurslid Netwerk Onverklaard Lichamelijke Klachten bij Kinderen (NOLK)
 • Opleidingsontwikkelaar postacademische opleidingen WOKK (kinderartsen in kindermishandeling) en WOFKA (idem voor forensisch artsen) en de masterclass Forensische pediatrie

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

Toegekende beurzen Voor Chronisch Vermoeidheidssyndroom:

 1. ZonMw (2007-8546):  Efficacy of web based CBT for adolescents with CFS
 2. Innovatiefonds (2007): Ontwikkeling van FitNet (webgebaseerde cognitieve gedragstherapie voor jongeren met CVS)
 3. NCSK (2007): incidentie studie naar het voorkomen van CVS bij jongeren in Nederland

 

Toegekende beurzen voor kindermishandeling:

 1. ZonMw (2007-10103):  Signalering kindermishandeling op de Utrechtse Spoed Eisende Hulp: effectief?
 2. ZonMw (2010; 157004011):  Effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten in Midden-Nederland
 3. Provincie Utrecht, afd Jeugd (2007): samenwerking met JGZ in het kader van het project CHAIN-ER (Child Abuse Inventory at Emergency Rooms)
 4. Augeo 2007: 20.000 euro: onderzoek naar effectiviteit van onderwijs in de kindermishandeling
 5. ZonMw (2009; 157030002):  Zorg voor Jeugd: deelprogramma Kennisinfrastructuur
 6. Kinderpostzegels: implementatie en effectiviteit van een signaleringsprocedure kindermishandeling op de huisartsenposten in Midden-Nederland
 7. SKMS (2013 ontwikkeling richtlijnen kindermishandeling
 8. Kinderpostzegels, Landelijk Expertise Centrum Kindermishandeling, samen met EMC, AMC

Samenwerking Patiëntenorganisaties

 • Cyberpoli, zie ook www.cyberpoli.nl
 • Samenwerking met de jongeren Taskforce kindermishandeling