Terug

Dr. J.E. Hoogendijk

Neuroloog

Wetenschappelijk onderzoek

Betrokken bij myositis onderzoek

Afdelingen / poliklinieken

Biografie

Jessica Hoogendijk studeerde Geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam 1977-1985. Zij heeft haar studie in 1983-1984 onderbroken voor wetenschappelijk onderzoek op het Nederland Instituut voor Hersenonderzoek (Prof. dr D.F. Swaab). Daarna werd zij opgeleid tot neuroloog in het Academisch Medisch Centrum te Amsterdam. Registratie als neuroloog volgde in 1993. In 1993 promoveerde zij op het proefschrift: “Hereditary motor and sensory neuropathy type I, patients and mutations. Sinds 1993 is zij werkzaam als staflid van de zorglijn Neuromusculaire Ziekten. 

Daarnaast is zij medisch adviseur van de Vereniging Spierziekten Nederland geweest, Coördinator van diverse onderwijsonderdelen binnen het medisch curriculum CRU ’99 en lid Opleidingscommissie Geneeskunde CRU. Eveneens heeft zij een aantal jaar als secretaris binnen de Belgisch Nederlandse Studieclub gefungeerd en lid geweest van de cursuscommissie jaarlijkse neuromusculaire Boerhaave cursus. 

Nevenfuncties

Vanaf 2005 is zij lid van de Opleidingsraad CRU, lid examencommissie UMCU, voorzitter onderwijscommissie afdeling Neurologie en Neurochirurgie UMCU, lid van de commissie Buitenlandse Gediplomeerde Volksgezondheid en coördinator van de lijn Klinische Denken, lid opleidingsraad, SUMMA en voorzitter selectiecommissie SUMMA.

Persoonlijke prijzen, subsidies en onderscheidingen

  • 1992 Eervolle vermelding Jaarprijs Stichting Onderzoek Neuromusculaire Ziekten
  • 1993 Tweejaarlijkse prijs van de Amsterdamsche Neurologen Vereeniging