Terug

Mw. M.J. (Marja) Gorissen-Slappendel MANP

Verpleegkundig Specialist Revalidatie en ALS zorgcoach

Emailcontact

U kunt emailcontact krijgen met uw behandelaar via het patiëntenportaal. Dit is een beveiligde omgeving is en daardoor geschikt voor alle vragen. De mogelijkheden daarvoor kunt u bespreken met uw behandelaar.

Afdelingen / poliklinieken

> Hersencentrum
> Revalidatiegeneeskunde

Specialisme

Verpleegkundig Specialisten vormen een relatief nieuwe beroepsgroep in de Nederlandse gezondheidszorg. Zij zijn opgeleid op HBO-Masterniveau. Sinds 2009 werken zij als zelfstandig behandelaar, op het grensvlak van verpleegkundige en medische zorg. Voorbeelden: een verpleegkundig specialist kan zelfstandig medicijnen voorschrijven of een verwijzing schrijven naar de paramedici. Een verpleegkundig specialist is bevoegd om zelfstandig medisch en verpleegkundig beleid af te spreken. Hij of zij zorgt ervoor dat alle onderdelen van de behandeling goed op elkaar aansluiten.

 


Binnen het ALS behandelteam heeft de verpleegkundig specialist een coördinerende en coachende functie en werkt zij samen met de revalidatiearts, de therapeuten en maatschappelijk werk . Zij is de contactpersoon van het ALS behandelteam.
Het is de kwaliteit van úw leven die zo goed mogelijk moet zijn, dus als patiënt ben u zelf een onmisbare schakel in het zorgteam. De verpleegkundig specialist helpt u om die rol te vervullen.