Terug

Drs. M.C.A. (Maaike) Bolland-Sprong

Kinderfysiotherapeut

Aandachtsgebieden uitklapper, klik om te openen

  • Ontwikkelingsproblemen
  • Fysieke conditie/bewegingsproblemen
  • Mijn expertise ligt in het beoordelen van algemene (motorische) ontwikkeling(-sproblemen) van kinderen (met chronische aandoeningen) in het bijzonder kinderen met pulmonale problemen (CF) en congenitale hartafwijkingen en het vaststellen en zo nodig/zo mogelijk beïnvloeden van de (medische) factoren, die motorische ontwikkeling en/of fysieke fitheid in de weg staan.

Biografie

Biografie

Na mijn middelbare school heb ik de opleiding tot fysiotherapeut succesvol afgerond. Tijdens mijn studie orthopedagogiek welke ik na 3 jaar eveneens succesvol afrondde met als specialisme gehandicaptenzorg/kinderrevalidatie, heb ik in verschillende fysiotherapiepraktijken gewerkt. 

Tijdens mijn opleiding tot kinderfysiotherapeut die daarop volgde heb ik mijn kinderfysiotherapeutische kennis 3 jaar lang kunnen verbreden, juist door me ieder half jaar voor 6 maanden te mogen verdiepen binnen verschillende (grote) specialismen van het Kinderbewegingscentrum, nl: Algemene Pediatrie en Neonatologie, Kinderimmunologie, Kinderhematologie, Kinderneurologie, Orthopedie en Kinderpulmonologie.

Per 1 juli 2011 heb ik me gevestigd in het cardiopulmonale cluster; mijn werkzaamheden bestaan naast algemeen pediatische vraagstukken voornamelijk uit het poliklinisch beoordelen, en klinisch beoordelen en begeleiden van kinderen met  pulmonale of cardiale aandoeningen op de Pediatrische intensive care Unit (PICU) Pelikaan en de verpleegafdelingen Leeuw en Panda. Daarnaast ben ik betrokken bij verschillende poliklinische multidisciplinaire spreekuren zoals de CF-poli en de CF-checkup.

Tevens ben ik sinds 1-7-2011 gestart met het opzetten van de “Hart op Weg”-poli. “Hart op Weg” is een samenwerkingsverband van het kinderhartcentrum, de afdeling neonatologie en het kinderbewegingscentrum van het WKZ. Het is een langjarige follow-up programma naar de fysieke-, motorische en cognitieve ontwikkeling van pasgeborenen met een aangeboren hartafwijking, welke tot hun 18e verjaardag vervolgd zullen worden op verschillende ontwikkelingsgebieden. met als doel het vroegtijdig signaleren van (motorische) ontwikkelingsproblemen zodat vroegtijdig interventies aangeboden kunnen worden om bovenstaande problemen te minimaliseren. Indien nodig ontvangen ouders tijdens of direct aansluitend aan de poli-controles advies ter stimulering van de motoriek en/of fysieke fitheid of worden zij geïnformeerd over de cognitieve mogelijkheden van hun kind. Afhankelijk van de bevindingen, worden de kinderen voor aanvullende diagnostiek en behandeling verwezen (bijv. fysiotherapie, logopedie, revalidatiecentrum etc.).

Op basis van de data die verzameld worden in de database, hopen wij in de toekomst te kunnen inventariseren wij in welke mate er sprake is van motorische en fysieke conditieproblemen bij de kinderen die worden behandeld en of bepaalde aandoeningen en type interventies geassocieerd zijn met specifieke problemen zodat de zorg hierop ingericht kan worden. Met de informatie uit de database kan protocollaire zorg geformuleerd worden die in de vorm van publicaties gedeeld kan worden met andere kindercardiologische centra in binnen en buitenland.

Motorische beperkingen kunnen activiteiten in het dagelijks leven beïnvloeden. Het kind kan niet deelnemen aan spel en sportactiviteiten. En kan hun schooltijd en vrije tijd op een negatieve manier beïnvloeden. Dit kan leiden tot een inactieve leefstijl en dat kan weer een negatieve invloed hebben op de latere gezondheid. Motorische competentie lijkt ook invloed te hebben op schoolniveau, zelfvertrouwen en vriendschappen.

Deze informatie onderstreept het belang van vroegtijdig signaleren van (motorische) ontwikkelingsproblemen zodat vroegtijdig interventies aangeboden kunnen worden om bovenstaande problemen te minimaliseren. Daarom wil ik mij binnen mijn werk graag inzetten voor alle kinderen met dergelijke motorische beperkingen, zowel met als zonder onderliggende chronische aandoeningen, om te voorkomen dat dit hun algehele ontwikkeling zo min mogelijk (negatief) beïnvloed.

Wetenschappelijk onderzoek en publicaties uitklapper, klik om te openen

Wetenschappelijk onderzoek

  • Prospectieve longitudinale dataverzameling  vanuit de Hart op Weg-poli

Publicaties

  • Severity and Characteristics of Developmental Delay Can Be Assessed Using Variability Measures of Sitting Posture (Pediatric Physical Therapy, Fall 2010)
  • Commentary on "Motor characteristics of young children referred for possible autism spectrum disorder, pediatric Physical Therapy, Spring 2012

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.