Terug

Oogheelkunde

Hebt u een oogaandoening, dan kunt u terecht bij de polikliniek oogheelkunde. Op de polikliniek oogheelkunde zijn specialistische spreekuren voor de diagnose en behandeling van uw oogaandoening. Ook patiënten met acute oogaandoeningen kunnen op onze polikliniek terecht.

Meer informatie over de polikliniek oogheelkunde

De afdeling oogheelkunde is een expertisecentrum op het gebied van uveïtis (inwendige en uitwendige oogontstekingen) bij volwassenen en kinderen. Voor diagnostiek en behandeling van het slechtziende kind, vitreoretinale-, orbita- en cornea aandoeningen neemt de afdeling een leidende en topreferente positie in. Kwaliteit en veiligheid staan bij ons hoog in het vaandel. We doen er alles aan om uw zorg optimaal en veilig te laten verlopen. In het UMC Utrecht werken wij met artsen in opleiding en andere professionals in opleiding. Door deze opleidingssituatie kan het zijn dat er meerdere artsen of paramedici met u bezig zijn. Hierdoor kan uw afspraak langer duren.

Een bezoek aan de polikliniek oogheelkunde

Graag lichten wij de verschillende onderdelen van uw afspraak toe. Het kan zijn dat uw individuele afspraak op sommige onderdelen afwijkt van onderstaande informatie.

De afspraaktijd die in uw brief vermeld staat, is het tijdstip waarop u zich gemeld moet hebben. Uw bezoek aan de oogarts bestaat vaak uit verschillende onderdelen. Wij proberen de verschillende onderdelen van uw bezoek zo goed mogelijk op elkaar aan te laten sluiten, maar houdt u er rekening mee dat het gehele bezoek een dagdeel in beslag kan nemen. Soms kan de wachttijd in een ziekenhuis door onvoorziene omstandigheden oplopen. Wij proberen dit uiteraard zoveel mogelijk te voorkomen.

Aanmelden en Registratie

U meldt zich eerst bij de balie. Hier wordt u ingeschreven en krijgt u informatie in welke wachtruimte u moet zijn. Het is belangrijk dat u uw identiteitsbewijs, zorgverzekeringspas en medicatielijst meeneemt.

Het vooronderzoek

Het eerste deel van uw afspraak vindt plaats bij een paramedicus (optometrist, TOA, orthoptist, doktersassistente). Er wordt naar uw medicatielijst en uw klachten gevraagd. Daarna wordt uw brilsterkte, de gezichtsscherpte en indien nodig de oogdruk opgemeten.

Pupilverwijding

Voor een volledig oogheelkundig onderzoek kan het nodig zijn om de pupillen groter te maken. Het inwerken van de pupilverwijdende druppels kost ongeveer tien-vijftien minuten. De oogdruppels die de orthoptist gebruikt moeten langer inwerken (ongeveer dertig minuten). Door deze druppels gaat u waziger zien en wordt u gevoelig voor licht. Wij raden u aan een zonnebril mee te nemen en niet zelf auto te rijden. Het effect van de druppels houdt ongeveer twee-drie uur aan.

Onderzoek door de oogarts

Het tweede deel van uw afspraak vindt plaats bij de oogarts. De oogarts verricht het verdere oogheelkundig onderzoek. Afhankelijk van de bevindingen, kan het nodig zijn om aanvullend onderzoek (bijvoorbeeld een gezichtsveldonderzoek of Optical Coherence Tomografie (OCT scan)) te verrichten. Sommige onderzoeken kunnen dezelfde dag plaatsvinden, voor andere moet u een vervolg afspraak maken. Dit gebeurt uiteraard in overleg met u. De oogarts stelt de diagnose en het behandelplan en bespreekt die met u. Indien van toepassing wordt medicatie voorgeschreven, een vervolg afspraak gemaakt of aanvullend onderzoek ingesteld. Wij streven ernaar om u indien mogelijk ook weer terug te verwijzen naar uw eigen verwijzend oogarts.

Contact uitklapper, klik om te openen

Als u een afspraak wilt maken op de polikliniek oogheelkunde, hebt u een verwijzing nodig van uw oogarts. Een oogarts van het UMC Utrecht beoordeelt uw verwijzingsbrief en zorgt dat u bij de juiste oogarts een afspraak krijgt. Voor het maken van een controleafspraak met een van de oogartsen, kunt u bellen met de polikliniek oogheelkunde via het telefoonnummer hieronder.

Bent u verhinderd?

Als u verhinderd bent voor een afspraak of onderzoek, geef dit dan zo snel mogelijk telefonisch aan ons door. U kunt dan een nieuwe afspraak maken met de polikliniekmedewerker. We kunnen afspraken die niet op tijd zijn afgezegd, in rekening brengen.

Aanvragen herhaalrecepten:

Wilt u een herhaalrecept aanvragen? Dit kan ook via het patiëntportaal.

Telefoonnummer: 088 75 588 40 De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 11.30 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur.

Route uitklapper, klik om te openen


Vrijwilligers

Als u bij aankomst in het UMC Utrecht graag begeleiding wilt, dan kunt u dat aangeven bij de informatiebalie bij de hoofdingang. Een vrijwilliger van de polikliniek oogheelkunde komt u dan halen. Bij de ingang van de poliklinieken zelf is ook een informatiebalie van de vrijwilligers. Hier kunt u de weg vragen en eventueel om begeleiding vragen.

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Vanwege Covid-19 kan de toegangstijd voor een eerste afspraak op onze polikliniek oplopen. We beoordelen alle verwijzingen en nodigen u uit voor een eerste afspraak op basis van medische urgentie. Wij hopen op uw begrip.