Terug

Thiopental

Thiopental

Bepaling

Thiopental in plasmaSynoniemen:-
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Cave: Bij i.v. niet uit een infuuslijn bemonsteren i.v.m. adsorptie aan de lijn.
Verzendcondities:Bevroren; -20°C
Bewaarconditie:Bevroren; -20°C
Methode:HPLC
Bepalingsfrequentie:Na telefonisch overleg met dienstdoende laboratoriumapotheker (088-75 744 88)
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584CX Utrecht
Contactpersoon:Matthijs van Luin / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:Therapeutisch: 20 - 40 mg/L

Toxisch: > 50 mg/L
Klinische betekenis:Bepaling van thiopental-serumconcentraties kan zinvol zijn bij het instellen van de onderhoudsdosering bij thiopentalcoma, bij non-respons en bij een vermoeden op toxiciteit [1]. Er bestaan grote inter- en intraindividuele verschillen in farmacokinetiek en -dynamiek tussen patienten [2].
Thiopental vertoont in hogere doseringen (serumconcentraties > 30 mg/l) niet lineaire kinetiek. Dosisaanpassingen op basis van bloedspiegelbepalingen dienen altijd in combinatie met het monitoren van de intracraniele druk (ICP) en/of het EEG/CFM te worden gedaan [2]. Bij langdurige toepassing van thiopental kan overwogen worden om de belangrijkste metaboliet (= pentobarbital) ook te bepalen. Klik hier voor meer farmacotherapeutische informatie
Aanvullingen:Halfwaardetijd: volwassenen: 8 - 40 uur, kinderen: 6-22 uur.
Gezien de grote variatie in klaring is het bepalen van serumconcentraties zinvol. Hiertoe dient 1 uur na start alsmede 6 uur na start een bloedmonster worden afgenomen.
Toxische effecten zijn gerelateerd aan de serumconcentratie: >50 mg/L: ernstige hypotensie.
Zie TDM monografie NVZA Thiopental en Toxicologie monografie Barbituraten [3]
Referenties:[1] TDM monografie VUMC: Thiopental; geraadpleegd op 22/07/2019
[2] Huynh F et al, A critical review: does thiopental continuous infusion warrant therapeutic drug monitoring in the critical care population? Ther. Drug Monit. 2009 Apr;31(2):153-69. 
[3] TDM monografie NVZA: Thiopental; geraadpleegd op 08/09/2021
[4] Farmacotherapeutisch Kompas: Thiopental; geraadpleegd op 02/07/2020
Laatst herzien:08/04/2022
Kwaliteitssysteem:ISO 15189 (M219), KF.TDM.02

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet