Terug

ZUMA-7

ZUMA-7

Wetenschappelijk onderzoek

Het vergelijken van de werkzaamheid van axicabtagene ciloleucel ten opzichte van de standaardbehandeling bij patienten met recidiverend/refractair diffuus grootcellig B-lymfoom

Meer informatie uitklapper, klik om te openen

De werkzaamheid van de beschikbare standaardbehandelingen voor de behandeling van diffuus grootcellig B-lymfoom (lymfklierkanker) is beperkt. Axicabtagene ciloleucel (axi-cel), de experimentele behandeling, bestaat uit het verwijderen van een deel van de normale immuuncellen en het genetisch manipuleren van die cellen om het lymfoom op te sporen. Daarna worden deze cellen via een infuus weer bij de patiënt ingebracht en wordt het effect ervan op het lymfoom bekeken. In een onderzoek dat ZUMA-1 wordt genoemd en waarin de veiligheid en werkzaamheid van axi-cel werd onderzocht bij 108 patiënten met agressief non-hodgkinlymfoom dat volledig resistent was tegen chemotherapie, en voor wie er geen andere behandelopties meer waren, zorgde axi-cel bij ongeveer 8 op de 10 patiënten voor inkrimping van het lymfoom, en bij ongeveer de helft van de patiënten voor volledig verdwijnen van het lymfoom. Na gemiddeld meer dan een jaar hadden 4 op de 10 patiënten nog steeds geen bewijs van een lymfoom. Sommige patiënten die meededen aan ZUMA-1, hadden last van ernstige bijwerkingen, waaronder tijdelijke complicaties door de afgifte van immuunfactoren in de bloedbaan bij 1 tot 2 op de 10 patiënten (cytokine release syndrome, hieronder gedefinieerd), en tijdelijke effecten op het zenuwstelsel bij 3 op de 10 patiënten (neurologische bijwerkingen, hieronder gedefinieerd). Net zoals bij andere antikankerbehandelingen bestaat de kans op overlijden, en drie patiënten die meededen aan ZUMA-1, overleden tijdens de behandeling. In de Verenigde Staten is axi-cel goedgekeurd voor gebruik bij patiënten met grootcellig B-lymfoom als tweedelijnsbehandeling.
 

Als van het lymfoom wordt voorspeld dat het resistent is tegen chemotherapie, kan axi-cel een verbeterde werkzaamheid en verdraagbaarheid hebben vergeleken met standaard chemotherapie of beenmergtransplantatie bij patiënten bij wie sprake is van progressie na één eerdere behandeling. Daarom wordt axicabtagene ciloleucel vergeleken met de standaardbehandeling bij patiënten met diffuus grootcellig B-lymfoom als tweedelijnsbehandeling. Voor dit onderzoek zijn 350 patiënten in ongeveer 60 gezondheidszorgcentra uit verschillende landen nodig. In Nederland zullen naar verwachting ongeveer 48 patiënten meedoen.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het doel van dit onderzoek is om vast te stellen of de experimentele behandeling met de naam axicabtagene ciloleucel, in deze informatie aangeduid met ‘axi-cel’, veilig en effectief is voor de behandeling van lymfoom, vergeleken met de standaardbehandeling. De standaardbehandeling bestaat uit een combinatie van chemotherapie op basis van platinum met rituximab, gevolgd door hogedosistherapie en autologe stamceltransplantatie (ASCT).

Wat meedoen inhoudt uitklapper, klik om te openen

Uitleg van de experimentele behandeling

Axi-cel wordt gemaakt met behulp van eigen bloedcellen van de patiënt. Nadat de toestemmingsverklaring is getekend, zullen een aantal onderzoeken gedaan worden om te bepalen of iemand in aanmerking komt om aan dit onderzoek deel te nemen.

Randomisatie

Nadat de onderzoeksarts heeft vastgesteld dat iemand in aanmerking komt voor deelname aan dit onderzoek, wordt de patiënt willekeurig ingedeeld (gerandomiseerd) in één van de twee behandelgroepen (hieronder genoemd).

Behandeling met axi-cel

Als een patiënt is ingedeeld bij de groep met de experimentele behandeling worden witte bloedcellen verzameld, via een proces dat leukaferese wordt genoemd, om axi-cel te maken van de eigen T-cellen. Leukaferese is een procedure waarbij het bloed door een machine gaat die de eigen witte bloedcellen uit het bloed haalt en verzamelt. Dit proces kan ongeveer 4 tot 6 uur duren. De witte bloedcellen die zijn verzameld, worden naar een productiefaciliteit in de Verenigde Staten gestuurd waar de T-cellen (type witte bloedcellen die helpen bij de bestrijding van infecties en kanker) genetisch worden gewijzigd om de experimentele axi-cel-behandeling te maken. Met behulp van genetische modificatie wordt buiten het lichaam, op een permanente en onomkeerbare wijze die nu axi-cel wordt genoemd, een speciaal gen voor de chimere antigeenreceptor (CAR) aan de T-cellen toegevoegd zodat die een eiwit met de naam CD19 kunnen aanpakken. Dat eiwit bevindt zich op de tumorcellen. Nadat de axi-cel is gemaakt, wordt die teruggestuurd naar de onderzoeksarts. De patiënt ontvangt axi-cel als een intraveneus infuus in een gezondheidszorgcentrum. De hoop is dat deze genetisch gewijzigde T-cellen daarna tumorcellen met CD19 op hun oppervlak aanvallen en doden.

Gedurende drie dagen wordt voorbereidende chemotherapie gegeven en de axi-cel wordt via een eenmalige infusie toegediend. Als de onderzoeksarts op een bepaald moment vindt dat de ziekte snel verergert, krijgt de patiënt tijdens de productie van axi-cel mogelijk een behandeling met steroïden.

Standaardbehandeling

De groep met de standaardbehandeling krijgt twee of drie behandelcycli van tweedelijnschemotherapie op basis van platinum in combinatie met rituximab, R-ICE (rituximab, ifosfamide, carboplatine, etoposide), R-DHAP (rituximab, dexamethason, hoge dosis cytarabine, platinum) R-ESHAP (rituximab, etoposide, methylprednisolon, cytarabine, cisplatine) of R-GDP (rituximab, gemcitabine, dexamethason, platinum), naar keuze van de onderzoeksarts. Als de kanker reageert op de chemotherapeutische behandeling, krijgt de patiënt naar oordeel van de onderzoeksarts ook een hogedosistherapie en ASCT.

Er is een kans van 50% dat iemand axi-cel krijgt. De patiënt en de onderzoeksarts zullen beiden weten of axi-cel of de standaardbehandeling gegeven wordt. Als iemand is ingedeeld in de groep met de experimentele behandeling, wordt één behandelkuur met axi-cel gegeven. Als de ziekte in eerste instantie reageert op deze behandeling maar daarna weer progressie vertoont, komt de patiënt mogelijk in aanmerking voor herbehandeling met een tweede kuur axi-cel.

Duur

De duur van het onderzoek is voor elke onderzoekspatiënt verschillend. Deelname aan het onderzoek kan wel 15 jaar duren als iemand is toegewezen aan de groep met de axi-celbehandeling en tot 5 jaar als iemand is toegewezen aan de groep met de standaardbehandeling, want onderzoeken met genetisch gewijzigde cellen vragen om een langdurige opvolging. Als onderdeel van dit onderzoek zal de onderzoeksarts maximaal 15 jaar lang op regelmatige tijdstippen contact met de patiënt opnemen als iemand is toegewezen aan de groep met de axi-celbehandeling en tot 5 jaar als iemand is toegewezen aan de groep met de standaardbehandeling. Aan het begin van het onderzoek zijn er vaker bezoeken maar daarna, tijdens de follow-up, wordt het aantal bezoeken minder.

Deelnemen aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

U kunt vrijwillig deelnemen aan dit onderzoek. Neem voor meer informatie contact op via onderstaande contactgegevens.

Contact en vragen uitklapper, klik om te openen

Heeft u na het lezen van deze informatie vragen, of wilt u meer informatie, dan kunt u altijd contact opnemen met de onderzoeker, Mw. Prof. Dr. M.C. Minnema, via onderstaande contactgegevens.

  • 088-755 7230 (stafsecretariaat)
  • 088-755 7655 (polisecretariaat)
  • 088-755 5878  (studieteam)
  • hemat-research@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet