Terug

Music As Medicine

Music As Medicine

Wetenschappelijk onderzoek Music As Medicine

Met deze studie onderzoeken we of het laten horen van muziek tijdens verblijf in het ziekenhuis positieve effecten heeft op de hersenontwikkeling van te vroeg geboren baby’s (premature neonaten). In deze studie willen wij muziek aanbieden aan baby’s die bij een zwangerschapsduur van 29 tot 33 weken geboren zijn. Het onderzoek heet Music As Medicine (MAM).

uitklapper, klik om te openen

Music as Medicine

Achtergrond van het MAM onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ouders brengen nu al vaak muziekdoosjes mee, zingen zelf voor de kinderen of lezen voor Wij stimuleren de ouders om dit te doen.. Als ouder heb je het gevoel iets te kunnen doen voor je kind door muziek te laten horen of door voor te lezen Ook heb je als ouder het gevoel dat je daardoor beter hecht aan je kind. 

Met dit studie onderzoeken we of er een effect is op de vitale parameters zoals  ademhaling, bloeddruk, hartfrequentie en de hersenontwikkeling van kinderen op de intensive care door ze wel of niet naar muziek te laten luisteren. We willen dit doen op een manier die we kunnen meten. Aan deze studie kunnen 70 kinderen meedoen (35 kinderen laten we muziek horen en 35 niet).

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Doel van het MAM onderzoek Het belangrijkste doel van de studie is om te onderzoeken of muziek goed is voor de hersenontwikkeling van een kind. We willen de volgende onderzoeksvragen  beantwoorden:  ​ 

  1. Heeft muziek invloed op de ontwikkeling van de hersenen van een te vroeg geboren baby op de intensive care?  
  2. Heeft muziek invloed op de vitale parameters (zoals ademhaling, bloeddruk, hartfrequentie) en het gedrag van een te vroeg geboren baby?  

Start en looptijd van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Start en looptijd van het onderzoek Het onderzoek start op 1 januari 2020 en de looptijd van het onderzoek is twee jaar.

Kan mijn kind meedoen? uitklapper, klik om te openen

Of je kind mee kan doen aan het onderzoek hangt van een aantal factoren af. De behandelend arts kan je daar meer over vertellen. Als je kind te vroeg geboren is (geboren bij een zwangerschapsduur tussen de 29 en 33 weken) zonder verdere aangeboren afwijkingen kunnen we je vragen of het mee mag doen aan deze studie.

Hoe verloopt het MAM onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Als je ervoor kiest om je kind mee te laten doen aan het onderzoek wordt door loting bepaald in welke groep je kind zit. Jij en de onderzoeker hebben daar geen invloed op. 

  1. We laten je kind ten minste één week maar niet langer dan twee weken, één keer per dag, acht minuten naar muziek luisteren. Dit zijn instrumentale slaapliedjes die speciaal gemaakt zijn voor baby’s.Dit noemen we de interventiegroep. 
  2. De andere helft van de kinderen luistert niet naar muziek. Deze kinderen vormen de zogenaamde controlegroep. 

Bij kinderen in allebei de groepen maken we bij start van het onderzoek en na twee weken een routine echo van de hersenen en een EEG-opname (dat is een hersenfimpje dat we kunnen maken met een speciaal mutsje (‘cap’)).

Het maakt niet uit in welke groep je kind zit, je kunt gewoon zelf voor je kind blijven zingen en praten. 

Wat merkt mijn kind? uitklapper, klik om te openen

Als je kind ingeloot is in de ‘luistergroep’ (de interventiegroep) dan laten we het één keer per dag naar een speciaal uitgezocht muziekje luisteren waarvan blijkt dat het goed is voor deze groep kinderen. Deze muziek wordt gegeven met een MP3 speler via een boxje wat in de couveuse staat. Als je baby niet ingeloot is (de controle groep) krijgt het de standaard zorg waarbij je gewoon kunt blijven zingen en praten tegen je kind.

Zijn er risico's verbonden aan deelname aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Als je kind in de interventiegroep zit kan het zijn dat het onrustig wordt tijdens het onderzoek, zich verzet. Dit kan je kind doen door bijvoorbeeld te huilen, grimassen te trekken, onrustig te draaien of door de vuistjes te ballen. Voor de start van het onderzoek overleggen we met je wat we als verzet zien. Als je kind zich verzet stoppen we direct met de muziek.     

We houden ons aan de “Gedragscode verzet minderjarige”. zoals dat door de Centrale Commissie Mensgebonden Onderzoek (CCMO) voorgeschreven wordt.

Heeft mijn kind baat bij deelname aan het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Uit onderzoek lijkt dat het luisteren naar muziek goed kan zijn voor uw kind, maar zeker is dat niet. Daarom willen wij dit onderzoek uitvoeren waarbij we kijken naar de ontwikkeling van het kind.    

Resultaten 

Het praktische deel van het onderzoek is afgelopen als we voor beide groepen  voldoende deelnemers hebben gehad. Hierna gaan we alle gegevens die we verzameld hebben verwerken. Je kunt aangeven of je informatie wilt hebben over de resultaten van het onderzoek.

Contact uitklapper, klik om te openen

Voor meer informatie over deze studie kunt u via email contact opnemen: 

secretariaatgeboortecentrum@umcutrecht.nl

Betrokken onderzoekers uitklapper, klik om te openen

Hoofdonderzoeker 

Dr. Jeroen Dudink  

Studieteam 


Dit onderzoek wordt mede mogelijk gemaakt door

Sylvia Toth stichting

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet