Terug

INDIGO studie

INDIGO studie

Wetenschappelijk onderzoek Hersentumoren

Onderzoek naar een nieuwe behandeling met het onderzoeksmiddel vorasidenib (AG-881) voor patiënten met een laaggradig glioom (hersentumor) met een IDH1- of IDH2- genmutatie.

Doel van het onderzoek

Het doel van dit onderzoek is om erachter te komen hoe veilig en effectief het nieuwe onderzoeksmiddel vorasidenib is voor de behandeling van een laaggradig glioom (hersentumor) met een IDH1- of IDH2-genmutatie.

Er is een eiwit in de cellen dat IDH (isocitraat dehydrogenase) heet. Er zijn twee hoofdtypes IDH in de cellen van je lichaam: IDH1 en IDH2 genaamd. Bij bepaalde kankertypes, waaronder glioom, kunnen er abnormale veranderingen in het eiwit (mutaties) voorkomen. Wanneer mutatie optreedt bij IDH1 en/of IDH2, produceren ze een te grote hoeveelheid van een bepaalde stof (2-HG). Wanneer 2-HG in grote hoeveelheden aanwezig is, leidt dit tot veranderingen binnen de cellen, met een glioom als mogelijk resultaat.

Vorasidenib is een onderzoeksmiddel dat is ontworpen om het abnormale IDH1- en IDH2-eiwit in kankercellen te blokkeren. Vorasidenib kan mogelijk het abnormale IDH1- en/of IDH2-eiwit stoppen en het niveau van 2-HG verlagen. Vorasidenib is een onderzoeksmiddel, dat wil zeggen dat het nog niet in Nederland of een ander land is goedgekeurd als geneesmiddel.

Wordt er geloot?

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in verschillende groepen. Alle groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten vooraf niet in welke groep ze terechtkomen.

Voorwaarden

De voorwaarden voor deelname aan dit onderzoek zijn onder andere:

 • Patiënten zijn ten minste 12 jaar of ouder en wegen ten minste 40 kg.
 • Patiënten met een restant of herhaald laaggradig glioom (graad 2 oligodendroglioom of astrocytoom).
 • Patiënten hebben een tumor met een IDH1- of IDH2-genmutatie (dit wordt tijdens de pre screening bepaald).
 • Patiënten hebben tenminste 1 eerdere glioomoperatie gehad (waarbij de meest recente plaatsvond ten minste 1 jaar geleden en niet langer dan 5 jaar voor deze studie).
 • Patiënten hebben geen andere antikankerbehandeling (zoals chemotherapie of bestraling) gehad behalve een glioomoperatie en hebben geen onmiddellijke chemotherapie of bestraling nodig.
 • Patiënten hebben voldoende algemene lichamelijke conditie voor dagelijks werk en activiteiten zonder speciale zorg.
 • Patiënten zijn of worden tijdens het onderzoek niet zwanger. Mannelijke patiënten mogen geen kind verwekken tijdens deze studie.

De arts beoordeelt aan de hand van de medische gegevens of patiënten daadwerkelijk voor dit onderzoek in aanmerking komen.

Behandeling

Pre-screening

Tijdens de pre-screening wordt het tumorweefsel onderzocht of er sprake is van een IDH1- of IDH2-genmutatie dat leidt tot de productie van een abnormaal IDH1- of IDH2-eiwit.

Pas wanneer duidelijk is dat de patiënt beschikt over een IDH1- of IDH2-mutatie, kan hij/zij in principe deelnemen aan deze studie. Er volgen dan ook nog andere onderzoeken om de geschiktheid verder te onderzoeken:

 • Een volledig lichamelijk onderzoek, waaronder een neurologisch onderzoek en meting van vitale functies, gewicht en lengte.
 • Karnofsky prestatiestatus (KPS)/Lansky Play Performance Scale (LPPS): beoordeling van het vermogen om dagelijkse activiteiten uit te voeren.
 • Er wordt een hartfilmpje (ecg) en echocardiogram (ECHO) van het hart gemaakt.
 • Bloedonderzoek.
 • Zwangerschapstest bij vruchtbare vrouwen; deze test moet negatief zijn.
 • Urine-onderzoek.
 • MRI-scan van de hersenen.

Behandelfase

Deelnemende patiënten worden door loting verdeeld in 2 groepen. Deze groepen worden met elkaar vergeleken. Patiënten weten tijdens het onderzoek niet in welke groep ze terechtkomen/zitten.

Groep 1: krijgt het middel vorasidenib (in tabletvorm)
Groep 2: krijgt het nepmiddel (placebo) (in tabletvorm)

Er zijn behandelingsperioden van 28 dagen, maar in de praktijk betekent dit dat de patiënt het onderzoekmiddel blijft innemen zonder onderbreking, tot de ziekte verergert bij de patiënt of wanneer de patiënt onaanvaardbare bijwerkingen krijgt.

Als de ziekte erger wordt (gebaseerd op scans), kan de patiënt alsnog te weten komen of hij/zij het middel vorasidenib of het nepmiddel heeft gekregen. Als de patiënt het nepmiddel kreeg en voldoet aan bepaalde geschiktheidscriteria, dan krijgt hij/zij de kans om vorasidenib te ontvangen in het kader van het onderzoek.

Bezoeken en metingen

Voor het onderzoek moet de patiënt het ziekenhuis 2 keer per maand bezoeken gedurende de eerste 2 maanden en vervolgens 1 keer per maand gedurende de eerste 3 jaar van deelname. Daarna vinden de bezoeken om de maand plaats zolang de patiënt vorasidenib of het nepmiddel ontvangt tijdens de studie. Een bezoek zal 2-6 uur duren.
Tijdens de bezoeken worden diverse onderzoeken, testen en procedures uitgevoerd. De meeste van deze onderzoeken, testen en procedures maken deel uit van de reguliere medische zorg, maar ze kunnen voor dit onderzoek vaker worden uitgevoerd.
Ook vult de patiënt vragenlijsten in over de algemene gezondheid, kwaliteit van leven en het geheugen – op de eerste dag van de eerste 3 perioden, periode 4 en daarna om de 3 perioden.
Vanaf periode 37 wordt de patiënt gevraagd om deze vragenlijsten om de 6 maanden in te vullen.

De behandeling wordt gestopt als

 • De ziekte van de patiënt is tot op zekere hoogte verergerd.
 • De behandelend arts vindt dat de nadelige gevolgen van bijwerkingen voor de patiënt groter zijn dan de mogelijke voordelen.
 • De patiënt zelf besluit te stoppen.

Bijwerkingen en complicaties

Iedere behandeling kan bijwerkingen of complicaties hebben.

Mogelijke bijwerkingen van vorasidenib zijn:

 • afwijkende uitslagen levertesten
 • hoge of lage bloedsuikers
 • afname van het aantal witte bloedcellen (meer risico op een infectie)
 • epileptische aanvallen
 • duizeligheid
 • misselijkheid en braken
 • diarree
 • verstopping (de stoelgang vindt minder vaak plaats en verloopt moeizaam)
 • hoesten
 • hoofdpijn
 • zich moe of zwak voelen

Vorasidenib kan ook bijwerkingen hebben die nog onbekend zijn.

Extra belasting voor patiënt

 • Extra en/of langere ziekenhuisbezoeken.
 • Mogelijke bijwerkingen van het onderzoeksmiddel.
 • Mogelijke nadelige effecten van de (extra) metingen in het onderzoek.
 • De patiënt is extra tijd kwijt.

Deelnemende ziekenhuizen  

Onderstaande ziekenhuizen nemen deel aan het onderzoek. Het kan zijn dat uw ziekenhuis niet genoemd wordt, maar wel aan het onderzoek deelneemt. Informeer hiernaar bij uw arts.

 • Erasmus MC, Rotterdam
 • HMC, Den Haag
 • UMC Utrecht

Onderzoeksgegevens

 • Wetenschappelijke titel
  A phase 3, multicenter, randomized, double-blind, placebo-controlled study of AG-881 in subjects with residual or recurrent grade 2 glioma with and IDH1 or IDH2 mutation
 • Kankersoort
  Hersentumor (glioom)
 • Fase trial
  III
 • Status (datum)
  Open (per 1-4-2021)
 • Aantal patiënten
  340 (waarvan in Nederland 32)
 • Initiatiefnemers
  Agios Pharmaceuticals, Inc.
 • Coördinatoren
  Prof. dr. M.J. van den Bent, Erasmus MC
  Dr. F.Y.F.L. de Vos, UMC Utrecht

Goedkeuring

Het onderzoek naar deze nieuwe behandeling is getoetst door een erkende medisch-ethische toetsingscommissie. Deze heeft geoordeeld dat het verantwoord is om de medewerking van patiënten te vragen. Voor meer informatie zie: CCMO www.ccmo.nl

Vermelding in trialregister

 • Register CCMO: NL73641.056.20 https://www.toetsingonline.nl/to/ccmo_search.nsf/fABRpop?readform&unids=932ED7B2457F5C70C1258615001AAF35
 • Trialregister (Engels): http://www.clinicaltrials.gov: NCT04164901

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet