Terug

Verpleegafdeling gynaecologie en hematologie

Verpleegafdeling gynaecologie en hematologie

Patiëntfolder

Binnenkort wordt u opgenomen op de afdeling gynaecologie/hematologie van het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Op deze afdeling worden patiënten om verschillende redenen opgenomen.

Globaal kunnen we de patiënten in vier categorieën verdelen, namelijk:

 • Patiënten met fertiliteitsstoornissen (vruchtbaarheidsstoornissen).
 • Patiënten met gynaecologisch-oncologische aandoeningen (kanker).
 • Patiënten met algemeen-gynaecologische aandoeningen.
 • Patiënten met een hematologische aandoening (afwijking van het bloed).

Onderwerpen die specifiek voor afdeling gynaecologie/hematologie gelden, kunt u in deze brochure terugvinden. De medewerkers van afdeling gynaecologie/hematologie wensen u een goed verblijf toe.

Welkom op de afdeling gynaecologie/hematologie uitklapper, klik om te openen

De afdeling gynaecologie/hematologie bevindt zich in de C-vleugel op de 5e verdieping. Hier kunnen zeventien patiënten verpleegd worden. Er zijn twee- en eenpersoonskamers en er is één vierpersoonskamer. Op alle kamers is een toilet, was- en doucheruimte en verder beschikt u over een eigen kast.

Bezoektijden

De bezoektijden op de afdeling gynaecologie/hematologie zijn bij voorkeur van 11.00 tot 21.00 uur. 

De medewerkers van de afdeling uitklapper, klik om te openen

Tijdens uw verblijf krijgt u met veel verschillende medewerkers te maken. Wat de precieze rol van de verschillende medewerkers is en hoe u met hen in contact kunt komen, leest u in deze opnamebrochure. Op de afdeling hangt een portrettengalerij van de medewerkers.

Artsen

Tijdens uw verblijf in het ziekenhuis krijgt u regelmatig bezoek van de artsen die verantwoordelijk zijn voor uw behandeling (behandelend arts, zaalartsen, coassistenten). Op werkdagen loopt de zaalarts visite vanaf 9.15 uur. In het weekend loopt de dienstdoende zaalarts op wisselende tijden de visite. De zaalarts is een afgestudeerd arts in opleiding tot gynaecoloog en handelt onder supervisie van een gynaecoloog. Deze zaalarts is dus het eerste aanspreekpunt voor al uw medisch gerelateerde vragen. Wij verzoeken u tijdens de visitetijden op de afdeling te blijven. Het is handig van tevoren na te denken over wat u tijdens de visite wilt vragen aan de arts. Schrijf deze vragen bijvoorbeeld op, zodat u ze niet vergeet. De verpleegkundige kan u helpen bij deze voorbereiding.

Verpleegkundigen

De verpleegkundige is een belangrijk aanspreekpunt voor u. Het verpleegkundig team streeft ernaar dat u zoveel mogelijk door dezelfde verpleegkundige verzorgd wordt. Hij of zij is ook het eerste aanspreekpunt voor uw naasten bij vragen over uw verzorging of behandeling.

Overige zorgverleners

Hierna volgt een overzicht van zorgverleners die u op de afdeling kunt verwachten. Wat hun rol is en hoe u met hen in contact kunt komen leest u in de opnamebrochure.

 • Artsen en verpleegkundigen (in opleiding) en verpleegkundig specialisten
 • Klinisch secretaressen
 • Voedingsassistenten
 • Medewerkers huishoudelijke dienst
 • Maatschappelijk werker
 • Geestelijk verzorger
 • Laboratoriummedewerkers
 • Diëtist
 • Fysiotherapeut

De opnamedag uitklapper, klik om te openen

Voorbereiding opname

Vóór u naar het UMC Utrecht kunt u zich als volgt voorbereiden op uw opname:

Wij verzoeken u om de volgende dingen mee te nemen:

 • De medicijnen (in de originele verpakking) die u gebruikt en een actueel medicatieoverzicht van uw apotheek.
 • Uw afspraakbevestiging.
 • Uw identiteitsbewijs.
 • Een kamerjas en pantoffels.
 • Uw toiletartikelen.

Wij raden u aan om kostbare spullen thuis te laten.

Identificatie

Het is verplicht voor zorgverleners om u bij opname te kunnen identificeren. U krijgt een polsbandje om met uw gegevens die u dient te dragen gedurende de opname. Medewerkers die bij uw behandeling betrokken zijn (denk aan artsen, verpleegkundigen, laboranten, functieafdeling medewerkers) zullen u bij verrichtingen en toedieningen bijvoorbeeld bloedafname, toedienen medicatie enz. om uw naam en geboortedatum vragen. U kunt van de medewerkers weer verwachten dat zij een personeelspas dragen.

Opname

U wordt verwacht op de verpleegafdeling C5 op de tijd die in de brief aangegeven staat. In deze brief staat ook vermeld of u voorafgaand aan de opname nog bloed moet laten afnemen bij het laboratorium.

Gesprekken met zorgverleners

Op de afdeling zal een verpleegkundige u ontvangen. Als u voor een operatie wordt opgenomen komen de zaalarts, de coassistent en mogelijk de specialist die de operatie zal uitvoeren (of begeleiden) nog bij u langs.

De operatiedag uitklapper, klik om te openen

Tijdstip van operatie

Wanneer een aantal patiënten op dezelfde dag wordt geopereerd is vooraf een volgorde afgesproken. De operaties die gepland staan kunnen soms meer of soms minder tijd in beslag nemen dan vooraf gepland is.
Daarom is het niet mogelijk om exact aan te geven hoe laat uw operatie begint. Daarnaast komen er soms spoedoperaties tussendoor die het programma in de war kunnen sturen. Wij doen al het mogelijke om iedere operatie op de afgesproken dag te laten doorgaan, maar dit is niet altijd mogelijk. Het komt een paar keer per jaar voor dat een operatie niet door kan gaan doordat andere ingrepen meer tijd kosten dan verwacht, of doordat spoedoperaties moeten voorgaan. Wij begrijpen heel goed dat dit bijzonder vervelend is, maar in een ziekenhuis komen onverwachte zaken voor. Als een operatie niet kan doorgaan wordt een nieuwe afspraak gemaakt.

Gang van zaken rond de operatie

Wanneer u geopereerd wordt, kunt u over ‘de gang van zaken op de dag van de operatie’ lezen in de folder ‘informatie over anesthesie’. U wordt op het geplande tijdstip door de verpleegkundige met uw bed naar de Holding gereden waar een overdracht plaats vindt. U treft daar ook de anesthesist die met u meegaat naar de operatiekamer.
Na de operatie gaat u nog enkele uren naar de Recovery. De anesthesist bepaalt wanneer u weer naar de afdeling terug mag. De verpleegkundige krijgt een overdracht en brengt u naar uw kamer op de afdeling. Nadat zij u heeft geïnstalleerd zal zij de door u opgegeven contactpersoon daarvan op de hoogte stellen. Bij terugkomst heeft u in ieder geval nog het infuus en meestal een blaaskatheter. Het verloop van uw herstel hangt samen met de diagnose en de omvang van de ingreep.

Algemene informatie uitklapper, klik om te openen

Verblijf op de afdeling

Afdeling gynaecologie/hematologie wil naast kwalitatief hoogwaardige zorg ook een veilige zorg garanderen. Alle zorgverleners gebruiken werkwijzen en procedures die daarvoor speciaal ontwikkeld zijn. U kunt voor extra uitleg rondom het hoe en waarom van sommige handelingen terecht bij uw zorgverlener.

U kunt zelf ook bijdragen aan een veilig verblijf in ons ziekenhuis.

Enkele tips:

 • Maak uzelf kenbaar. Draag uw polsbandje met uw correcte (!) gegevens gedurende de opname. Als het bandje onverhoopt losraakt, geef dit dan door aan uw verpleegkundige.
 • Zorgverleners vragen regelmatig naar uw naam en geboortedatum; bijvoorbeeld bij medicatie toediening of voor bloedafname. Zo zorgen zij ervoor dat er geen vergissingen kunnen plaatsvinden rondom uw zorg.
 • Persoonlijke verzorging. In een ziekenhuis is handen hygiëne erg belangrijk. Alle medewerkers dienen daar aan mee te werken door bijvoorbeeld goede handen hygiëne toe te passen. U (en uw bezoekers) kunnen daar aan bijdragen door bij binnenkomst en vertrek, na toiletgang enz. de handen te desinfecteren met handenalcohol. Naast de kranen treft u een postertje aan met aanwijzingen voor goede handen hygiëne.
 • Stel zelf vragen. Voor opname is met u gesproken over de reden van de opname en/of de ingreep. Geef het aan als u nog iets niet duidelijk is of anders gaat dan eerder met u besproken is.
 • Verzamel uw vragen en schrijf ze eventueel op, hiermee voorkomt u dat u iets vergeet.

Medicatie

Om dubbele inname van medicatie te voorkomen verstrekt de verpleegkundige uw medicatie op vaste tijden. Het kan gebeuren dat de arts tijdens de opname iets in uw medicatie aanpast. Voor u met ontslag gaat, heeft u contact met de apothekersassistent of arts die met u het actuele medicatie overzicht/recepten met u doorneemt.

Gesprekken met zorgverleners

Tijdens uw opname zijn de contacten te verdelen in twee groepen; de contacten met de medici zoals u behandelend arts, arts – assistenten en coassistenten. Zij begeleiden u in uw medische proces en zullen bereid zijn vragen rondom dit proces te beantwoorden. Daarnaast zijn er gesprekken mogelijk met de paramedici zoals maatschappelijk werk, geestelijke ondersteuning, verzorging en fysiotherapie. Zij kunnen u begeleiding en ondersteuning bieden bij het psychische proces voor, tijdens en na opname, helpen bij mobiliseren en meedenken met praktische vragen of problemen die zich mogelijk rond de opname voordoen. Genoemde zorgverleners werken in teamverband.

Informatie aan derden

Wij beschouwen informatie over uw gezondheid als strikt privé. Wij vragen u om vóór de opname te bepalen wie voor u als contactpersoon kan optreden. Neemt u het telefoonnummer van deze persoon mee op de dag van opname. In principe geeft de arts/verpleegkundige alléén informatie over u door aan deze contactpersoon. In overleg met u wordt bepaald welke informatie doorgegeven wordt. Het is de bedoeling dat familie en vrienden bij deze contactpersoon kunnen informeren hoe het met u gaat om extra belasting van onze verpleegkundigen te voorkomen.

Bezoek

De bezoektijden op C5 zijn bij voorkeur van 11.00 tot 21.00 uur. Teveel bezoek kan soms hinderlijk zijn voor uw kamergenoten. Het is daarom niet wenselijk om meer dan twee bezoekers per patiënt op de kamer te hebben.

Buiten de verpleegafdeling zijn verschillende mogelijkheden om bezoek te ontvangen, zoals diverse restaurants en koffiecorners. Hier kunt u wanneer gewenst meer bezoek ontvangen. Vaste planten zijn uit hygiënisch oogpunt op de patiëntenkamers niet toegestaan. Bloemen worden wel toegestaan.

Roken

In het Universitair Medisch Centrum Utrecht geldt een algemeen rookverbod.

Privacy

Tijdens de dagelijkse visite wordt uw medisch/verpleegkundige situatie met u besproken. Wanneer er zaken zijn die u in verband met uw privacy één op één met een arts en/of verpleegkundige wilt bespreken, kunt u dat bij de visite aangeven. Wij zullen daar dan rekening mee houden.

Andere dan medisch/verpleegkundige zaken worden, wanneer u daar behoefte aan heeft, na de visite met u besproken.

Mobiel telefoneren

Mobiel telefoneren op de afdeling is toegestaan. Wij willen u er echter op wijzen dat (mobiel) telefoneren ook uw rust en die van uw kamergenoten kan verstoren. Daarom een dringend verzoek daar rekening mee te houden.

Globale dagindeling

06.00 uur Rond deze tijd deelt de verpleegkundige de (pijn)medicatie en worden, indien van toepassing, controles gedaan.

7.30 - 8.00 uur Verpleegkundige overdracht.

7.30 - 8.00 uur Ontbijt.

8.15 - 11.30 uur Wassen, verzorging, wondverzorging, doktersvisite, medische en/of verpleegkundige activiteiten.

9.30 - 10.00 uur Koffie/thee ronde.

12.30 - 13.30 uur Broodmaaltijd.

14.00 - 15.00 uur Koffie/thee ronde, medische en/of verpleegkundige activiteiten, verzorging.

17.30 - 18.00 uur Warme maaltijd.

19.45 uur Koffie/thee ronde, verzorgen, verpleegkundige activiteiten, klaarmaken voor de nacht.

23.15 - 23.45 uur Verpleegkundige overdracht.

22.30 - 8.00 uur Nachtrust; vanaf 22.30 uur streven wij naar rust op de afdeling. Daarom verzoeken wij u op uw kamer geen gebruik meer te maken van groot licht en de rust in acht te nemen, zodat uw medepatiënten de gelegenheid hebben om te gaan slapen.

Vanwege de zeer ruime bezoektijden vragen we uw begrip voor het feit dat we niet altijd kunnen voorkomen dat medische- en verpleegkundige handelingen ook tijdens het bezoek doorgang moeten vinden.

Faciliteiten op de afdeling uitklapper, klik om te openen

Patiëntenkamers

Afdeling C5 beschikt over één-, twee- en vierpersoonskamers. Wij houden zoveel mogelijk rekening met ieders wensen, maar kunnen deze niet altijd honoreren. Bij de toewijzing geeft de medische en/of verpleegkundige noodzaak de doorslag. De verzekeringsvorm speelt hierbij geen doorslaggevende rol. Op alle kamers is een toilet, was- en doucheruimte en verder beschikt u over een eigen kast.

Koelkast

Op de afdeling bevindt zich een koelkast in de conversatieruimte. Van deze koelkast mag u als patiënte gebruik maken. Om te voorkomen dat iets zoek raakt is het van belang dat u alles van datum en uw naam voorziet. Levensmiddelen zonder naam worden weggegooid.

Dranken

In de conversatiekamer van de afdeling is een automaat met verschillende warme dranken waarvan u en/of uw bezoek gratis gebruik van kunt maken.

Toilet

Het toilet op uw kamer is alléén bestemd voor patiënten. Bezoek wordt verzocht gebruikt te maken van de bezoekerstoiletten aan het begin van de afdeling.

Conversatieruimte

De afdeling heeft een conversatieruimte waar u met uw bezoek gebruik van kunt maken.

Telefoon, televisie en internet

Alle patiënten van onze afdeling hebben een Ipad bij het bed waarop TV, radio en internet zit. Hier kunt u kosteloos gebruik van maken.

Ontslag uit het ziekenhuis uitklapper, klik om te openen

Naar huis of zorg elders

Voor u wordt opgenomen is vaak al bekend of er na uw ontslag thuis extra hulp noodzakelijk is. De verpleegkundige zal dit met u bespreken. U kunt dan al voor uw opname bekijken wat u, eventueel met behulp van familie of andere relaties, straks zelf kunt opvangen. U kunt voor uw opname al contact zoeken met het WMO loket van uw gemeente om huishoudelijke hulp aan te vragen. De gemiddelde aanvraag voor huishoudelijke hulp duurt zes weken. Vaak is dit echter precies de tijd die u nodig heeft om te herstellen van een zware operatie. Het is dus raadzaam te kijken of u in aanmerking komt voor huishoudelijke hulp en hoe dit in uw gemeente geregeld is.

Ook als blijkt dat u na opname nog persoonlijke verzorging thuis nodig heeft zal het Bureau Zorgbemiddeling dit samen met u realiseren. De verpleegkundige zorgt in dat geval voor de verpleegkundige overdracht.

Mocht er tijdens de opname blijken dat u door omstandigheden niet in staat bent terug naar huis te gaan dan is het mogelijk samen met het Bureau Zorgbemiddeling te kijken naar een tijdelijk verblijf elders.

Ontslaggesprek zaalarts

In de loop van de opname zal duidelijk worden wanneer u met ontslag kunt. De arts zal dit met u bespreken. Tijdens dit gesprek worden adviezen rondom leefregels op het gebied van persoonlijke verzorging, mobiliteit, seksualiteit en dergelijke met u besproken en kunt u vragen stellen op medisch vlak. Ook wordt het actuele medicijn gebruik met u doorgenomen door de arts of de apothekersassistent.

Ontslaggesprek verpleegkundige

De verpleegkundige neemt met u de maatregelen tot ontslag door. U ontvangt een ontslagbrief met de vervolg afspraak/afspraken. Ook ontvangt u, indien van toepassing, schriftelijke informatie met adviezen en aandachtspunten na een ingreep. U kunt deze informatie nog nader laten toelichten. Wanneer er noodzakelijkerwijs thuiszorg ingezet wordt, zult u ook een verpleegkundige overdracht mee krijgen.

Uw ervaringen

De afdeling gynaecologie/hematologie stelt het zeer op prijs om van u te vernemen hoe u uw opname op de afdeling hebt ervaren. Van de verpleegkundige ontvangt u daarom het verzoek om deel te nemen aan het Patiënten Tevredenheid Onderzoek. U krijgt na de opname een enquête thuisgestuurd.

Praktische gegevens uitklapper, klik om te openen

Bezoekadres
UMC Utrecht
Heidelberglaan 100
Utrecht

Telefoonnummer afdeling gynaecologie/hematologie
Tel. 088 75 57543

Routebeschrijving

Bij de hoofdingang van het UMC Utrecht gaat u rechtdoor, langs de winkels. Aan het einde loopt u tot het liftplein. Hier gaat u naar de 5e etage. Op deze etage gaat u linksaf en houdt de linkervleugel aan.

Parkeerinformatie

Als u langdurig bij het UMC Utrecht parkeert kunt u beter een weekkaart kopen, zie de website van het UMC Utrecht bij parkeren.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet