Terug

Diëtetiek

Diëtetiek

Verwijsprocedure

De informatie op deze pagina is bedoeld voor professionals in de gezondheidszorg die gebruik maken van onze diëtetiek richtlijnen. Richtlijnen mogen gebruikt worden met bronvermelding.

Contactuitklapper, klik om te openen

UMC Utrecht
Afdeling diëtetiek

Huispostnummer G01.111
Postbus 85500
3508 GA Utrecht

T. 088 755 66 09
E. diëtetiek@umcutrecht.nl

Het secretariaat is bereikbaar op maandag t/m vrijdag van 8.00-12.15 en van 13.00-16.30 uur.

Richtlijnen uitklapper, klik om te openen

Pancreasenzymsuppletie

In samenspraak met de ziekenhuisapotheek heeft Diëtetiek UMC Utrecht twee richtlijnen ontwikkeld voor pancreasenzymsuppletie bij volwassenen met sondevoeding (laatste herziening oktober 2023). De richtlijnen zijn opgesteld voor intern gebruik en gebaseerd op de pancreasenzympreparaten die in het UMC Utrecht beschikbaar zijn.

Refeeding Syndroom

Met refeeding syndroom bedoelen we het brede scala aan complicaties die kan ontstaan als gevolg van metabole en functionele veranderingen na starten van volledige voeding (orale, enterale of parenterale) bij ernstig ondervoede patiënten.

De afdeling Diëtetiek heeft in samenwerking met een MDL-arts, endocrinoloog en ziekenhuisapotheker een richtlijn ‘Refeeding syndroom’ ontwikkeld voor volwassen patiënten in het UMC Utrecht (laatste herziening oktober 2022).

De richtlijn geeft een overzicht van de klinische symptomen, de criteria van risicopatiënten en aanbevelingen ter voorkoming en/of zo nodig behandeling van het refeeding syndroom.

Nutritional Assessment

De afdeling Diëtetiek van het UMC Utrecht beschikt over kennis, vaardigheden en meetinstrumenten om lichaamssamenstelling, spierkracht en energiebehoefte van patiënten te bepalen. Deze objectieve metingen dragen bij aan het op gestructureerde wijze bepalen van de voedingstoestand. Dit heet Nutritional Assessment. Om de verschillende metingen op een gestandaardiseerde wijze uit te voeren en te interpreteren zijn (in samenwerking met het Nutritional Assessment Platform) SOP’s (Standard Operating Procedures) ontwikkeld.

Het meten van het energieverbruik in rust (REE) middels indirecte calorimetrie geeft informatie over het energieverbruik in rust van een patiënt. Het energieverbruik in rust wordt gemeten met behulp van indirecte calorimetrie. Aan de hand van de samenstelling van de door de patiënt in- en uitgeademde lucht wordt het energieverbruik in rust bepaald. Deze informatie wordt gebruikt om de totale energiebehoefte per dag te berekenen. 

Het meten van de lichaamssamenstelling met behulp van bio-elektrische impedantie geeft informatie over de hoeveelheid vetmassa (vetweefsel) en vetvrije massa van het lichaam. Deze gegevens worden gebruikt bij het bepalen van de voedingstoestand van een patiënt.

Het meten van de handknijpkracht geeft inzicht in de spierkracht en is gerelateerd aan de totale hoeveelheid spiermassa in uw lichaam. Een verandering in spierkracht kan een aanwijzing zijn van een veranderde voedingstoestand en/of lichamelijke conditie.

De BOD POD ® gebruikt het principe van totale lichaams densitometrie om de hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa in het lichaam te schatten. Totale lichaams densitometrie is gebaseerd op de bepaling van lichaamsdichtheid door het meten van lichaamsgewicht en lichaamsvolume middels air displacement plethysmografie. Deze gegevens kunnen worden gebruikt bij het bepalen van de voedingstoestand van een patiënt.

Contact: Nutritional-Assessment@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet