Terug

Hartbewaking (CCU)

Hartbewaking (CCU)

Patiëntfolder

Op de afdeling hartbewaking (CCU) behandelen we patiënten met acute hart- en vaatproblemen. Denk hierbij aan een hartinfarct, een vernauwing van een kransslagader, hartritmestoornissen, hartklepafwijkingen, hartfalen, hartspierziekten en problemen met de grote lichaamsslagader.

Op de verpleegafdeling uitklapper, klik om te openen

U bent opgenomen op de afdeling hartbewaking van het UMC Utrecht. De hartbewaking is een gespecialiseerde verpleegafdeling. Deze folder informeert u over de gang van zaken op de afdeling. Tevens vindt u hier alle informatie die voor uw familie en naasten van belang kan zijn. Voor de leesbaarheid spreken we verder in deze tekst over uw familie, daar waar het ook om uw naaste kan gaan.

Over de hartbewaking

Het UMC Utrecht heeft een hartbewaking met tien bedden. Er zijn acht éénpersoonskamers en er is een kortverblijf-kamer (maximaal 24 uur) met twee bedden. Patiënten liggen bij langer verblijf altijd alleen op een kamer. 

Een speciaal hiervoor opgeleid team van verpleegkundigen en artsen behandelt en verzorgt de patiënten. Op de hartbewaking werken verpleegkundigen die een specialisatie hebben afgerond voor de hartbewaking. Daarnaast werken er nog verpleegkundigen die hier een opleiding voor doen. Zij zijn al verpleegkundige. Verpleegkundigen van de opleiding hartbewaking lopen het hele jaar hun stage op de hartbewaking. Verpleegkundigen die de opleiding doen voor de Intensive Care lopen hier ook stage. De studenten worden allemaal begeleid door een gespecialiseerd verpleegkundige, ook wel CC-verpleegkundige genoemd.

Op de hartbewaking is overdag altijd een arts-assistent aanwezig, en in de avond en de nacht is deze altijd in de buurt. Dagelijks worden alle patiënten uitgebreid besproken door de cardioloog, de arts-assistent, de CC-verpleegkundige en eventuele andere betrokken disciplines. 

Op de patiëntenkamer hangt een whiteboard met de naam van de hoofdbehandelaar en de verpleegkundige die voor de patiënt zorgt. Hierop staat ook een voorlopige ontslagdatum, zodat iedereen weet wanneer de patiënt ongeveer weer naar huis toe mag.

Naast ieder bed op de hartbewaking staan apparaten die de patiënt bewaken. Niet alle apparatuur is tegelijkertijd in gebruik. Per dienst is er één verpleegkundige die één of meerdere patiënten verpleegt. Deze verpleegkundige is altijd in de buurt en heeft ook contact met het bezoek. 

Opname op de hartbewaking

Op de hartbewaking worden de meeste patiënten plotseling opgenomen. Dit kan:

 • vanuit de thuissituatie,
 • via de verpleegafdeling,
 • vanuit een ander ziekenhuis, omdat een behandeling in een universitair ziekenhuis noodzakelijk is. 

Patiënten opgenomen op de hartbewaking hebben een probleem met het hart, zoals een hartinfarct, hartritmestoornis of stoornis van het rondpompen van het bloed. Daarom liggen onze patiënten altijd aan een monitor. De monitor houdt het hartritme in de gaten.

Wat willen wij weten tijdens de opname?

Tijdens de opname is er een opnamegesprek door de verpleegkundige. De verpleegkundige vult een vragenlijst in. Dit noemen we de anamnese. We vragen bijvoorbeeld naar contactpersonen en of de patiënt ergens allergisch voor is. Ook vragen we of er een bepaald dieet aan de orde is. Dit geven we door aan onze voedingsassistenten, zodat zij dit weten.

Paspoort en zorgverzekering

De secretaresse kan vragen naar huisarts, paspoort en zorgverzekering. We maken een kopie van het paspoort, zodat wij alle benodigde gegevens hebben. Dit hebben wij onder andere nodig voor de zorgverzekering.

Medicatie

Tijdens de opname komt er een apothekersassistent langs. Hij of zij neemt samen met de patiënt de medicatie door. Ook kijken we naar de medicatie die thuis al gebruikt werd. Tijdens de opname hoort de patiënt van de arts en de verpleegkundige met welke medicatie er gestart wordt, en welke medicatie er gestopt kan worden. Als de patiënt met ontslag gaat, wordt een actuele medicatielijst meegegeven. De apothekersassistente zal ook dan weer een ontslaggesprek doen.

Reanimatiebeleid

Tijdens de opname vragen wij of de patiënt wel of niet gereanimeerd wil worden. Dit is een standaard vraag voor alle patiënten die opgenomen worden. Zo weten wij wat de wensen hierin zijn. Dit leggen wij vast in het dossier.

Dagindeling

De verpleegkundigen op de hartbewaking werken in wisselende diensten. De patiënt komt daardoor verschillende verpleegkundigen per dag tegen.

Tijden van de diensten:

 • Dagdienst 07.30 tot 16.15 uur
 • Avonddienst 15.30 tot 23.45 uur
 • Nachtdienst 23.15 tot 08.00 uur

Wie is de hoofdbehandelaar en wie komen er nog meer langs?

De hoofdbehandelaar is de cardioloog die behandelt op de hartbewaking. Ook leidt hij/zij artsen op die in opleiding zijn tot cardioloog. Dit noemen we de arts-assistent. De cardioloog is eindverantwoordelijk voor de medische behandeling. De arts-assistent en/of cardioloog zien de patiënten dagelijks. Elke week is er een andere hoofdbehandelaar. Daarnaast kan het zijn dat er tijdens de opname nog andere disciplines langs komen, zoals een fysiotherapeut, maatschappelijk werker of diëtist.

Patiënten overleg tussen arts en verpleegkundige

De patiënt krijgt voornamelijk te maken met de arts-assistent. Deze komt elke ochtend kijken hoe het gaat en doet lichamelijk onderzoek. Om 10.15 uur begint het overleg op de hartbewaking waarbij de verpleegkundige, arts-assistent en de cardioloog aanwezig zijn. Tijdens dit overleg wordt het behandelbeleid gemaakt. Vervolgens bespreekt de arts-assistent het behandelbeleid met de patiënt. 

Hoe vraag ik een familiegesprek aan?

Het is mogelijk om een gesprek voor patiënt en familie aan te vragen met de arts-assistent en/of de cardioloog. Tijdens dit gesprek bepreekt de arts het behandelbeleid en is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. Soms vraagt de arts-assistent en/of de cardioloog zelf een gesprek met de patiënt en zijn/haar familie aan. De patiënt ziet de arts-assistent en/of de cardioloog elke ochtend. Ook dan is er de mogelijkheid tot het stellen van vragen. 

Hoe werkt het noodplan?

Op de hartbewaking hangt een noodplan. Mocht er een calamiteit zijn, dan is er één verpleegkundige aangewezen die de leiding neemt bij het uitvoeren van het noodplan.
Jaarlijks wordt het personeel hierin geschoold.

Overplaatsing of ontslag

Als de arts beoordeelt dat een patiënt voldoende hersteld is, gaat de patiënt naar de verpleegafdeling cardiologie of van een ander specialisme waar de patiënt beter op zijn/haar plaats is. Ook kan het zijn dat de patiënt naar huis gaat of teruggeplaatst wordt naar het insturende ziekenhuis. Overplaatsing kan in de ochtend, middag en avond plaatsvinden. De verpleegkundige geeft dit door aan de eerste contactpersoon van de patiënt. Bij overplaatsing of ontslag zorgt de verpleegkundige ervoor dat alle informatie en de nodige documenten mee gaan naar de desbetreffende afdeling, ander ziekenhuis of naar huis toe. 

Informeren familie of naasten

Vanwege de privacy geven wij alleen informatie aan de contactpersoon van de patiënt. De familie kan op verschillende manieren informatie krijgen over de toestand van de patiënt. 

Telefonisch

De contactpersoon kan dag en nacht bijna ieder moment bellen voor informatie via het telefoonnummer: 088 – 75 563 36. Van 7.30 tot 8.00 uur en van 15.30 tot 16.00 uur hebben we overdracht van de dienst. Dan is het vaak niet mogelijk om direct informatie te verstrekken. 

Tijdens bezoektijden

De contactpersoon kan tijdens het bezoek vragen aan de verpleegkundige hoe het met de patiënt gaat. 

Patiëntfolders

Naast deze folder heeft de hartbewaking informatie over diverse ziektebeelden en behandelingen. Deze folders zijn te vinden in het folderrek op de gang van de afdeling. Daarnaast kunt u de folders in het infotainmentsysteem vinden via de tegel 'mijn ziekenhuis' en dan onder 'folders'.

Voeding & faciliteiten 

Voeding

Op de hartbewaking krijgen de patiënten drie maaltijden: ontbijt, lunch en avondeten. Het ontbijt en de lunch worden verzorgd door de voedingsdienst. Zij komen langs met een voedingskar. De voedingsdienst vertelt wat er te bestellen is. Het is de bedoeling dat het avondeten voor 12.00 uur besteld wordt. Dit kan via het infotainment (ipad) die op de kamer hangt. De voedingsdienst kan dit uitleggen of erbij helpen.

Voor familie zijn er maaltijden die zij moeten betalen. Zo is het dus voor familie mogelijk om mee te eten. Er is ook een restaurant in huis waar de familie kan lunchen of dineren. Om 10.00 en 14.00 uur zijn er nog koffieronden. En om 11.00 uur komt de voedingsdienst langs met soep. 

Het is ook mogelijk om eigen eten mee te laten nemen. Het eten/drinken kan dan bewaard worden in de koelkast. Deze is te vinden in het keukentje bij de ingang van de afdeling. Vraag aan de verpleging een sticker met de naam van de patiënt, en schrijf de datum op de sticker van wanneer het eten in de koelkast wordt gezet. Ook is er een magnetron om de voeding op te warmen.

Faciliteiten

Gebruik radio en televisie
Op de hartbewaking kan de patiënt kosteloos gebruik maken van de radio, televisie en internet.

Mobiele telefoon
Er mag op de hartbewaking gebruik gemaakt worden van de mobiele telefoon. Onze voorkeur is dat de familie op de gang buiten de hartbewaking belt. Wij verzoeken u niet voor de verpleegkundige post of andere patiëntenkamers te bellen. En we vragen patiënt en familie om rekening te houden met de privacy en de rust van de andere patiënten.

Planten en bloemen
Bloemen zijn toegestaan. In verband met verhoogde infectie risico, kunnen wij helaas geen planten toestaan op de afdeling.

Privacy

Fotograferen/filmen

Om de privacy van onze patiënten, hun naasten en medewerkers te bewaken, mag er niet zomaar gefotografeerd of gefilmd worden in het ziekenhuis. Het is niet toegestaan personeel, patiënten en naasten te fotograferen zonder dat zij daar toestemming voor geven.

Waardevolle spullen

De hartbewaking is een openbare ruimte. Kostbaarheden en waardevolle bezittingen kunnen het beste mee naar huis gegeven worden. Mocht dat niet lukken, dan is er op de hartbewaking een klein kluisje waar wij de spullen (zoals sieraden/bankpas) in kunnen leggen als de patiënt voor onderzoek weg is.

Bezoekregeling

Bezoek is van harte welkom. Er is tussen 15.00 en 20.00 uur doorlopend bezoek. In het belang van de patiënten hebben wij wel de volgende afspraken:

 • Voor de rust van de aanwezige patiënten mogen er maximaal twee bezoekers tegelijk op bezoek komen. Het is niet de bedoeling dat het bezoek steeds wisselt, omdat dit veel onrust geeft. Zowel voor de patiënt als voor zijn/haar omgeving. 
 • Het wachten voor de patiëntenkamers op de gang is niet toegestaan, vanwege de privacy van de andere aanwezige patiënten. 
 • Kinderen zijn welkom op de hartbewaking. De ouders wordt wel verzocht de kinderen niet op de gang te laten spelen, en deze zoveel mogelijk bij zich te houden op de kamer van de patiënt. 
 • Het is op de hartbewaking toegestaan bloemen te ontvangen. Ook mogen er in overleg foto’s, kaarten en tekeningen op het prikbord gehangen worden.

Voorzieningen voor bezoekers

Bezoekersruimte 

Naast de hartbewaking bevindt zich een wachtruimte voor bezoekers. Dit is een gedeelde wachtruimte voor meerdere bezoekers. Hier is een waterautomaat en er is iets te lezen. Op de gang voor deze ruimte staat een koffieapparaat die door iedereen gebruikt kan worden. Zoals overal in het ziekenhuis mag hier niet gerookt worden. 

Overnachten in de familiekamer

De mogelijkheid om in de familiekamer te logeren, is een service die wij vanuit de hartbewaking graag willen bieden. Helaas zijn wij genoodzaakt aan dit verblijf wel een aantal regels te koppelen:

Voor wie is de familiekamer?
De familiekamer is bedoeld voor familie van ernstig zieke patiënten. Het gebruik van deze kamer is in principe bedoeld voor de eerste acute opvang van familie, en geldt voor de eerste 24 uur. Daarna is het mogelijk om, als de situatie van de patiënt nog erg slecht is, het verblijf in overleg met de verpleegkundige te verlengen. Het kan dan wel voorkomen dat bij aanmelding van een nieuwe ernstig zieke patiënt, de familie plaats moet maken voor een andere familie. Samen kijken we naar de mogelijkheden bij andere afdelingen. 

Moet de familie de familiekamer verlaten, maar willen ze toch graag in de buurt van het ziekenhuis blijven? Dan kunnen zij informatie vragen bij de verpleegkundige. Er is namelijk ook de mogelijkheid om tegen betaling te overnachten in een gastenverblijf ergens anders in het ziekenhuis. 

Faciliteiten
De familiekamer is bedoeld voor twee personen en van alle gemakken voorzien. Er is bijvoorbeeld een toilet, douche, tv en keukentje met magnetron en koelkast. Linnengoed is op de kamer aanwezig. De zorg assistent of verpleegkundige beantwoorden eventuele vragen. Het vuile wasgoed kan op de afdeling in de daarvoor bestemde waskar worden gedeponeerd.

Maaltijden
Het is mogelijk om via de voedingsdienst tegen betaling maaltijden te bestellen. Er wordt hierbij gebruik maakt van eetpassen. Vraag de verpleegkundige hoe dit werkt. De overige maaltijden kan de familie eten in restaurant De Brink. Het restaurant is geopend van 11.30 tot 14.30 uur en van 16.30 tot 19.00 uur. Hier kunnen zij een maaltijd kopen en met pinpas betalen. Uitleg kan desgewenst door de verpleegkundige gegeven worden. De familie kan altijd aan de afdelingsassistent of de verpleegkundige vragen waar zij koffie kunnen halen. De Brink is te vinden in bouwdeel D, laag 0.

Sleutel/Pasje
Om de gang met de familiekamer in te komen, krijgt de familie van de verpleegkundige een pasje voor de (voor)deur omdat deze na 22.00 uur gesloten is. Als de familie de kamer tijdelijk verlaat, moeten ze deze goed afsluiten en de sleutel bij zich te houden. Dit in verband met de kans op diefstal van hun eigendommen. Als de familie de kamer definitief verlaat, dan leveren ze de sleutel en pas weer in bij de verpleegkundige.

Telefoon
Op de familiekamer is een telefoon aanwezig. Voor een nummer buiten het ziekenhuis moet altijd eerst een 0 gekozen worden, om naar buiten te kunnen bellen. Bij bellen naar het buitenland moet er eerst een 9 gekozen worden. Dit is het nummer van de centrale die dan het nummer draait.

Telefoneren

Iedere kamer is op de hartbewaking voorzien van een infotainmentsysteem met televisie, internet en radio. Mobiel bellen is toegestaan, maar houdt het geluidsniveau een beetje laag vanwege de rust op de afdeling. Het is niet toegestaan op de gang van de afdeling te bellen. Buiten de afdeling is dit geen probleem.

Roken

Er mag in het ziekenhuis niet gerookt worden. Het UMC Utrecht is een rookvrij ziekenhuis. 

Parkeren

Bezoekers die voor langere tijd in het ziekenhuis moeten parkeren, kunnen via de parkeerautomaat een weekkaart kopen. Deze weekkaart kost 30 euro. Een goedkopere optie is P+R De Uithof. Deze bevindt zich op loopafstand van het UMC Utrecht. Dagtarief van deze garage is 5 euro inclusief vervoer per bus. Tussen P+R De Uithof en het UMC Utrecht rijdt acht keer per uur lijnbus 28.  Er is geen regeling binnen het UMC Utrecht om gemaakte kosten te kunnen declareren.  

Geestelijke verzorging

Een opname in een ziekenhuis roept vaak vragen en emoties op. Een vertrouwelijk gesprek kan daarbij een steun zijn. Geestelijk verzorgers kunnen hierbij bijzondere aandacht geven aan:

 • levens- en geloofsvragen,
 • zingeving,
 • ethische keuzes en
 • spirituele ontwikkelingen.

Geestelijk verzorgers zijn er voor patiënten én hun familie. De Dienst Geestelijke Verzorging bestaat uit een team van katholieke, protestante, humanistische, moslim en hindoe geestelijk verzorgers. Zij kunnen ook dienstverlenend zijn bij rituelen rond ziekte. De patiënt kan altijd om een gesprek vragen. Wanneer het nodig is, kan de verpleegkundige iemand voor de patiënt bellen (dag en nacht). Daarnaast is er de mogelijkheid om een afspraak met het Medisch Maatschappelijk Werk te maken voor een ondersteunend gesprek. 

Stiltecentrum

Het ziekenhuis heeft een stiltecentrum/kerkzaal. Het stiltecentrum is er voor iedereen die stilte zoekt of even tot rust wil komen. Het centrum is dag en nacht open. Het stiltecentrum is in het UMC Utrecht te vinden achter de ziekenhuiswinkel op de hoofd-passage. Doordat onze patiënten bewaakt moeten worden, kunnen zij daar niet zelf naartoe. Het is wel mogelijk om er onder begeleiding van een verpleegkundige naar toe te gaan. Soms is dit niet mogelijk. Dan kunnen wij een geestelijk verzorger regelen. Een andere mogelijkheid is om een eigen dominee/pastoor/Imam langs te laten komen.

Uitleg over een delier

Een delier is verwardheid dat binnen enkele uren tot dagen ontstaat. Iemand met een delier kan onrustig zijn of juist stil en teruggetrokken. Een delier kan ontstaan door een ziekte, operatie of door medicijnen. Wij hebben een folder die gericht is op de zorg bij een delier/acute verwardheid. De patiënt en de familie kunnen bij de verpleegkundige om deze folder vragen.

Rooming in:
Is er een delier aan de orde, dan is het voor de familie mogelijk om ’s nachts in een speciale zit/ligstoel op de kamer te verblijven. Wij noemen dit ‘rooming in’. Patiënten met een delier worden meestal rustiger als er een bekende aanwezig is.

Fixatie:
Bij een delier kan het voorkomen dat we genoodzaakt zijn patiënten te fixeren. We doen dit alleen als zij een gevaar voor zichzelf of zijn/haar omgeving zijn. Normaal gesproken zal hiervoor altijd toestemming vooraf worden gevraagd aan de familie. In geval van gevaarlijke situaties kan het voorkomen dat we de familie hierover pas achteraf informeren.

Gebruik van camera toezicht:
Bij een delier is valgevaar het grootste probleem. Daarom kan het voorkomen dat wij gebruik maken van een camera, zodat wij de patiënt goed in de gaten kunnen houden. Als dit nodig is wordt hier toestemming voor gevraagd aan de patiënt of de familie. Uiteraard bewaren wij geen beelden. 

Rechten en Klachten

Gedragsnormen

Om het ziekenhuis voor de patiënten en onze medewerkers zo prettig en veilig mogelijk te maken, hebben we een aantal normen opgesteld. Iedereen in het UMC Utrecht moet zich hier aan houden. Deze gedragsnormen hebben we samen met politie en justitie opgesteld. De normen zijn opgenomen in het landelijke project Veilige Zorg®.

Wanneer een patiënt of bezoeker zich in strijd gedraagt met de normen en regels van het ziekenhuis, kunnen wij een gele of rode kaart uitschrijven. Een gele kaart is een officiële waarschuwing, die we bijvoorbeeld uitschrijven bij verbaal geweld. Patiënten die een rode kaart krijgen mogen voor een bepaalde tijd het ziekenhuis niet meer in, behalve bij de spoedeisende of psychiatrische hulp. De rode kaart kunnen we bijvoorbeeld uitschrijven bij fysiek geweld.

Rechten van de patiënt

In de WGBO (Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst) staan de rechten en plichten van patiënten beschreven. Een belangrijk onderdeel is het recht op informatie en het recht om toestemming te geven voor een behandeling. Dat heet in het Engels: ‘informed consent’ ofwel: geïnformeerde toestemming. De patiënt beslist dus samen met de zorgverlener wat er gaat gebeuren. Alle ziekenhuizen en zorgverleners zijn verplicht om zich aan de WGBO te houden. Kijk voor meer informatie op: https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/In-het-ziekenhuis/Regels-enrechten/Rechten-in-de-zorg.

Wetenschappelijke studies

Tijdens het verblijf op de hartbewaking is het mogelijk dat de patiënt gevraagd wordt deel te nemen aan een wetenschappelijke studie. In het ziekenhuis hebben wij verpleegkundigen die zich bezig houden met deze studies. Dit wordt een research- of onderzoeksverpleegkundige genoemd. Deze verpleegkundige kan dan vragen om mee te doen met de studie en de patiënt van informatie voorzien. Het meedoen aan een studie is geheel vrijblijvend. Indien er een spoedbehandeling heeft plaats gevonden kan het zijn dat er later gevraagd wordt of de patiënt aan de studie mee wil doen.

Klachtenregeling

Wij doen ons best om optimale zorg te verlenen. Toch kan het gebeuren dat de patiënt onze zorg niet als goed heeft ervaren en dus niet tevreden is. Wij vinden het prettig als de patiënt ons dit laat weten, zodat we naar een oplossing kunnen zoeken. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar deze link: https://www.umcutrecht.nl/nl/Ziekenhuis/Ervaringen-van-patienten/Een-klacht-indienen

Wij hopen dat de patiënt tevreden is over het verblijf op de afdeling hartbewaking. Als dat niet zo is of als er vragen zijn, dan kan de patiënt of zijn/haar familie contact opnemen met de verpleegkundige, de teamleider of de behandelend arts. We vragen dan om met ons mee te denken welke ideeën, tips er zijn voor verbetering.

Uw ervaringen

Samen voor de Patiënt (SVP), wat is dat?

Samen Voor de Patiënt is onze nieuwe werkwijze gericht op continue verbeteren van de zorg die wij u bieden. Dat begint bij luisteren naar de patiënt. De patiënt kan ons immers vaak precies vertellen wat anders moet of beter kan. Door de op- en aanmerkingen te verzamelen, kunnen we samen snel en duurzaam inspelen op de veranderingen in onze omgeving en de veranderende vraag. Met als doel: de patiënttevredenheid en de medewerkerstevredenheid verhogen. 

Enquête na ontslag

Ongeveer een week na ontslag uit het ziekenhuis krijgt de patiënt een e-mail met een enquête over de ervaringen op de hartbewaking. Het invullen van de enquête is vrijblijvend maar wij zouden het fijn vinden als we de enquête ingevuld terug ontvangen, zodat wij de patiëntenzorg zo nodig kunnen verbeteren. Op de patiëntenkamers maken we de verbeterpunten regelmatig zichtbaar op een poster. De patiënten zien dan ook meteen welke maatregelen we hebben genomen.

Ervaringen

Wij hechten veel waarde aan meningen en ervaringen. De patiënt en de familie/naasten kunnen met vragen en opmerkingen over de verzorging en behandeling altijd terecht bij de verpleegkundigen en artsen van de hartbewaking. Ook wanneer de patiënt niet meer op de afdeling ligt, zijn vragen en ervaringen welkom. De patiënt kan ook een waardering achterlaten op Zorgkaart Nederland (www.zorgkaartnederland.nl).

Contact uitklapper, klik om te openen

Op de hartbewaking mag u bezoek ontvangen tussen 15.00 - 20.00 uur. 

Er mogen maximaal twee personen per keer op bezoek komen. 

Hebt u vragen?  U kunt ons bereiken op: 088 755 6336

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet