Terug

Acuut en Intensieve zorg Psychiatrie

Acuut en Intensieve zorg Psychiatrie

Verpleegafdeling

Deze verpleegafdeling bestaat uit een jeugdkliniek (12–18 jaar) en een kliniek voor volwassenen. Mensen die in acute crisis verkeren kunnen we - 24 uur per dag - opnemen op deze  verpleegafdeling. Naast zorg voor patiënten die zich vrijwillig laten opnemen, bieden we noodgedwongen zorg: verplichte opname als verblijf in eigen omgeving niet verantwoord is.

Voor het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is, heeft zowel de jeugd- als de volwassenenkliniek een WvGGZ-functie (Wet verplichte Geestelijke Gezondheidszorg). Dat betekent dat zij een regionale functie hebben bij het behandelen van patiënten waarbij een dwangmaatregel van kracht is. De WvGGZ-functie geldt voor patiënten die wonen in de regio Utrecht, en voor patiënten die in de andere regio’s in het land niet terecht kunnen.

Voor wie

De afdeling Acuut en Intensief is gespecialiseerd in het opvangen van patiënten die in een crisissituatie verkeren. Hierbij staat in eerste instantie de stabilisatie van de crisis centraal. De psychiatrische aandoening waarmee patiënten binnenkomen kan heel verschillend zijn.

De kliniek voor jeugd is naast het stabiliseren van crisis goed in de eerste begeleiding en observatie van jongeren met een (beginnende) eetstoornis.

Samenwerking

De verpleegafdeling werkt nauw samen met instellingen in de regio. Met Altrecht heeft de jeugdkliniek bijvoorbeeld een zogenoemde Bed-Op-Recept (BOR) samenwerking. Wanneer patiënten die bij Altrecht onder behandeling zijn niet in hun eigen omgeving kunnen verblijven, worden zij voor één nachtopname naar het UMC Utrecht verwezen.

Ook andersom is mogelijk: patiënten die in behandeling zijn bij het UMC Utrecht kunnen gebruikmaken van dagvoorzieningen elders.

Behandeling

Wanneer patiënten zijn opgenomen op de verpleegafdeling staat het wegnemen van de crisis voorop. Op het moment dat de crisissituatie voorbij is volgt een korte diagnostiekfase waaruit behandeladvies volgt. Dit kan een kortdurende of een meer intensieve behandeling zijn, maar in alle gevallen wordt toegewerkt naar een andere vervolgsetting of een terugverwijzing naar de eigen behandelaar. 

Psychiatrische Consultatieve Dienst

Ook de Psychiatrische Consultatieve Dienst (PCD) valt onder de afdeling Acuut en Intensief. Deze dienst verleent psychiatrische hulp aan patiënten op andere afdelingen  van het UMC. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat  een patiënt na een operatie ernstig verward wordt. Deze dienst wordt dan in consult geroepen. Het consultatieve team bestaat uit een psychiater, artsen in opleiding en een verpleegkundig specialist.

m-MPU

De PCD heeft sinds 2019 de beschikking over een 'm-MPU team'. Dit mobiele medisch psychiatrische unit team bestaat uit voornamelijk psychiatrisch verpleegkundigen die elke dag (ook in het weekend) van 14.00 - 22.30 uur beschikbaar zijn voor ondersteuning aan hulpverleners in het ziekenhuis. Zij kunnen ook somatische ondersteuning bieden op de psychiatrische afdelingen.

Digitale folders afdeling Acuut en Intensief

Contact uitklapper, klik om te openen

Tijdens kantooruren kunt u bellen met:

088 75 574 73

Buiten kantoortijden kunt u de afdeling bereiken via het centrale telefoonnummer van het UMC Utrecht.

Route uitklapper, klik om te openen

Om de afdeling Acuut en Intensief te bereiken volgt u vanaf de hoofdingang Route A. Bij receptie 33, de ingang van de afdeling Psychiatrie, gaat u de trap af. De kliniek voor volwassenen bevindt zich onderaan de trap links. Voor de jeugdkliniek loopt u door tot aan het einde van de gang rechts.
Bekijk hier uw route op de virtuele plattegrond.

Zorgverleners uitklapper, klik om te openen

De klinieken werken intensief samen maar hebben allebei een eigen team die bestaat uit psychiaters verpleegkundigen, verpleegkundig specialist, meerdere artsen in opleiding, systeembegeleiders en (vak)therapeuten. De psychiater is de hoofdbehandelaar van de patiënt. Lees meer

Wachttijden afdeling Psychiatrie

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet