Terug

Tips voor het gesprek over medicijnen

Tips voor het gesprek over medicijnen

Voordat u start met het gebruiken van medicijnen, hebt u een gesprek met uw zorgverlener. Hij bespreekt met u bijvoorbeeld de volgende vragen:

  • Wat is het doel van de behandeling met medicijnen en welke resultaten verwacht uw zorgverlener (prognose)?
  • Zijn er andere behandelingen mogelijk? Zo ja, welke?
  • Hoe lang duurt de behandeling?
  • Hoe gebruikt u medicijnen veilig? Wat zijn de adviezen of waarschuwingen?
  • Welke mogelijke bijwerkingen zijn er?
  • Wanneer moet u contact opnemen met de zorgverlener?
  • Hoe wordt tijdens en/of na de behandeling gecontroleerd wat het effect is van de medicijnen en of een vervolgtraject nodig is? 

Hebt u vragen die in het lijstje hierboven nog niet zijn genoemd? Stel ze gerust tijdens het gesprek over uw medicijnen. We starten pas met de medicijnen als u daarvoor toestemming hebt gegeven. Lees vooraf ook over uw rechten en plichten

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.