Terug

SPRAIN study

SPRAIN study

Titel

Sports Participation, Injuries and Bleeds in People with Haemophilia

Auteur

Olav Versloot

Jaartal

2023

Samenvatting in het Nederlands

SPRAIN studie

Hemofilie is een aangeboren aandoening die ervoor zorgt dat bloed langzamer stolt na een bloeding. Het kan worden behandeld, maar niet genezen. Mensen met hemofilie werd altijd afgeraden om aan (contact)sport te doen vanwege het risico op bloedingen. Door verbeterde medicijnen kan hemofilie beter behandeld worden, waardoor mensen met hemofilie ook meer mogelijkheden kregen om te sporten. Er is echter nog steeds discussie of sporten wel veilig is voor mensen met hemofilie.                                                                                                                                             

Dit onderzoek laat zien dat mensen met hemofilie net zoveel sporten als mensen die geen hemofilie hebben (GETALLEN?). Daarnaast laat dit onderzoek ook zien dat sporten voor mensen met hemofilie niet gevaarlijker is dan voor andere mensen. Het aantal mensen dat een sportblessure meldde was vergelijkbaar met de rest van Nederland (GETALLEN!), en het aantal sport-gerelateerde bloedingen bij mensen met hemofilie was beperkt (26 in 15.999 sportmomenten).          

Mensen die door sport een bloeding kregen hadden allemaal lagere stollingswaarden in hun bloed dan degenen die geen bloeding opliepen bij een blessure. Zij hadden ook langer voor het sporten hun stollingsmedicijnen genomen. Als de stollingswaarden minstens 10% waren ten tijde van het sporten halveerde het risico op een bloeding. Dit lijkt het bestaande advies om stollingsproducten zo kort mogelijk voor het sporten te nemen te bevestigen.                                     

Het liefst zouden we sportblessures willen voorspellen. Hiervoor hebben de deelnemers een aantal fysieke tests gedaan en hebben we gekeken of die de blessures konden voorspellen. Helaas bleek dit niet mogelijk bij deze groep, hier is meer onderzoek naar nodig.

English summary

SPRAIN study

Haemophilia is a congenital condition that causes the blood to clot more slowly after bleeding. Treatment is possible, curation not yet. People with haemophilia were traditionally discouraged to participate in (contact) sports because of the risk of bleeding. Treatment has improved through modern medication, which also gave people with haemophilia more opportunities to participate in sports. However, there is still debate about whether exercise is safe for people with haemophilia.                                                                                                                                                        

This study shows that people with haemophilia exercise just as much as people who do not have haemophilia (NUMBERS?). In addition, it also shows that exercise for people with haemophilia is not more dangerous than for other people. The number of people with haemophilia reporting a sports injury was comparable to the general population (NUMBERS!), and the number of sports-related bleeds in people with haemophilia was limited (26 in 15,999 sports moments).           

People with sports-related bleeds had lower levels of clotting factor in their blood than those who did not suffer bleeding after a sports injury. They had also taken their clotting medications longer before exercise. If the clotting factors were at least 10% at the time of exercise, the risk of bleeding decreased by 50%. This seems to confirm the existing advice to take clotting products as shortly as possible before exercise.                                                                                               

Ideally, we would like to predict sports injuries. For this, the participants performed a number of physical tests and we looked at whether this could predict sports injuries. Unfortunately, this was not  possible in this group, more research is needed for this.                          

               

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet