Terug

Onderzoek naar preventieve gezondheid biedt kansen voor alle wetenschappers

Onderzoek naar preventieve gezondheid biedt kansen voor alle wetenschappers

Portretfoto van Niek de Wit

Preventieve gezondheid staat hoog op de agenda, maar de praktijk blijft achter, volgens Niek de Wit, voorzitter van het Julius Centrum. Daarom werkt het UMC Utrecht samen met TU/e, WUR en UU aan innovaties op dit vlak in de strategische alliantie EWUU. “Daar hebben we veel verschillende wetenschappers bij nodig, want we komen alleen tot bewezen effectieve preventie oplossingen door onze kennis over de gezondheidszorg, technologieën, leefstijl en gedrag samen te brengen,” aldus De Wit, lid van de preventive health stuurgroep binnen de alliantie. “Dus sluit je aan bij onze research community en maak kennis met dit domein tijdens het jaarcongres van de alliantie op 19 april.” Hij geeft vast een inkijkje.

Read in English >

Waarom deze samenwerking rondom preventieve gezondheid?

Experts weten steeds beter welke preventieve maatregelen effect hebben. Toch slagen we er als maatschappij nog niet in om ze grootschalig te implementeren en blijft het vaak bij kleine projecten. Preventie in de praktijk brengen is ook heel complex; er zijn veel factoren die gezondheid bepalen, van leefstijl tot luchtkwaliteit. We moeten aan alle knoppen tegelijk draaien. 

Daarom werken we samen binnen de EWUU alliantie samen in het Institute 4 Preventive Health (i4PH): TU/e heeft verstand van technologieën, WUR van voeding en leefstijl, UU van gedrag en leefomgeving en UMC Utrecht van gezondheidszorg. Samen komen we tot wetenschappelijk onderbouwde innovaties waar overheden en bedrijven mee aan de slag kunnen.    

Wat zijn de grootste uitdagingen op het vlak van preventieve gezondheid? 

Het preventie domein is breed en dat maakt de uitdagingen divers. Eén van de grootste uitdagingen is de toename van gezondheidsverschillen tussen lage en hoge sociaaleconomische klassen. De levensverwachting van inwoners van de Utrechtse wijk Overvecht is bijvoorbeeld zo’n zes jaar lager dan die van hun stadsgenoten in Tuindorp. Dit zien we in heel Nederland.  

Een ander punt is: hoe stimuleer je een gezondere leefstijl en -omgeving? We kunnen mensen met overgewicht blijven vertellen dat ze moeten afvallen, maar een positieve benadering (een fietsvriendelijke leefomgeving of trapgebruik stimuleren) of beleidskeuzes (geen BTW op groenten en fruit of een suikertax) hebben mogelijk meer effect. Dergelijke maatschappelijke maatregelen zijn nodig om gezond gedrag mogelijk te maken.  

Een derde grote uitdaging is: hoe blijven we zo lang mogelijk gezond? We kunnen bijvoorbeeld meer doen om ouderen zo lang mogelijk gezond en zelfredzaam te houden.  Denk aan programma’s ter preventie van eenzaamheid, om beweging te stimuleren of voor zorg aan huis. Stuk voor stuk zijn dit uitdagingen waar wij met i4PH aan werken vanuit onze missie: gelijke kansen op een gezond leven en optimale zorg, ongeacht de sociaaleconomische status.  

Hoe draagt i4PH hier aan bij?  

Sinds de oprichting van i4PH hebben we een stevige basis gelegd voor een preventive health research community. We hebben ons goed georiënteerd op wat er leeft in de maatschappij en op basis daarvan vier onderzoekslijnen gedefinieerd: Healthy start, Preserving health, Health@Home en Living with disease. De drie genoemde uitdagingen lopen hier als een rode draad doorheen.  

In Health@Home willen we bijvoorbeeld thuismonitoringsprogramma’s voor ouderen ontwikkelen, zodat zij langer thuis kunnen blijven of eerder ontslagen kunnen worden uit het ziekenhuis. TU/e onderzoekt dan de mogelijkheden van thuiszorg technologieën, UU kijkt naar het gebruik ervan, WUR naar de rol van voeding bij ouderen en UMC Utrecht hoe dit alles in de zorg kan worden toegepast. De totaaloplossingen die hier uit rollen kunnen we zonder elkaar niet bedenken.  

Per instituut hebben we ook de PI’s op de verschillende thema’s in kaart gebracht en aan elkaar verbonden. Daarnaast zetten we regelmatig zaaigeld in om gezamenlijk onderzoek aan te jagen en zorgen we voor exposure voor de gehonoreerde voorstellen. Een van de projecten die zaaigeld kreeg – LIFTS (onderzoek naar een gezonde leefstijl voor laaggeletterde jongeren) - heeft net 1.4 miljoen euro subsidie ontvangen van NWO-KIC.  

Wat kan i4PH betekenen voor uw collega’s? 

Ik roep alle wetenschappers op om zich aan te sluiten bij onze preventive health research community. Preventie is een belangrijke pijler uit de IZA afspraken, en de maatschappelijke impact van ons onderzoek is groot. De EWUU alliantie biedt kansen om je eigen onderzoek te verbinden met dat van anderen en het EWUU jaarcongres is een mooie gelegenheid om nader kennis te maken met ons werk. We hopen daar veel nieuwe gezichten te zien!

JAARCONGRES EWUU ALLIANTIE (19 APRIL 2023)

CROSSING BOUNDARIES FOR A HEALTHY AND SUSTAINABLE FUTURE

Hoe kan wetenschap bijdragen aan een gezonde planeet? Tijdens dit congres brengt de strategische alliantie tussen Eindhoven University of Technology (TU/e), Wageningen University & Research (WUR), Universiteit Utrecht (UU) en Universitair Medisch Centrum Utrecht (UMC Utrecht) haar expertise over preventieve gezondheid en een circulaire samenleving samen en daagt zij jongere generaties uit een leidende rol te spelen bij het vinden van oplossingen voor de toekomst.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet