Terug

Leergang Uitvoeren van Onderwijs

Leergang Uitvoeren van Onderwijs

Opleiding

Op naar een deelkwalificatie als universitair docent

De leergang Uitvoeren van Onderwijs (UvO) omvat relevante didactische scholing passend bij de competentiegebieden van de deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs. Dit is een tussenstap op weg naar een volledige BKO. De UvO-leergang duurt in totaal zes dagdelen en een nog in te plannen intervisiebijeenkomst van twee uur. De bijeenkomsten zijn gespreid over ongeveer 8 maanden. De voertaal tijdens de leergang is Engels. Hiernaast is er substantiële ervaring nodig op de UvO-competentiegebieden: uitvoeren van verschillende onderwijsvormen en begeleiding van individuele studenten. Zie onderwijservaringseisen UvO-kwalificatie. Bij een onderwijstaak van 0,1 tot 0,2 fte op jaarbasis is gemiddeld na minimaal 3 jaar voldoende ervaring opgedaan.

Read in English >

Waarom kies je wel/niet voor de leergang Uitvoeren van Onderwijs uitklapper, klik om te openen

Voordelen:

 • In dit didactische scholingstraject worden alle competentiegebieden van de UvO-eindtermen behandeld en afgedekt.
 • Er is een sterke verbinding tussen de kandidaten en ze vormen een netwerk omdat ze samen optrekken gedurende de leergang.
 • Er wordt (interprofessioneel) geleerd door het samen uitvoeren van opdrachten en het bespreken van leervragen.
 • De data en het programma staan vast. De opdrachten en deadlines stimuleren de kandidaat om de UvO-kwalificatie binnen een jaar tijd te behalen.
 • De UvO leergang (6 dagdelen) kan ingezet worden als didactische scholing voorafgaand aan de BKO. Voor een volledige BKO zijn dan nog minimaal 4 aanvullende dagdelen scholing nodig om aan de vereiste 10 dagdelen te voldoen.

Nadelen:

 • De data en programma staan vast. Deze structuur biedt minder keuzevrijheid in (het tijdstip van) de te volgen didactische scholingsonderwerpen en trainingen. Hierdoor zou het minder goed kunnen aansluiten bij de individuele scholingsbehoefte van de kandidaten.
 • Er wordt verwacht dat de kandidaten alle dagen aanwezig zijn. Ook als je al scholing op didactisch gebied gevolgd hebt. Qua planning eist het veel van de kandidaat (overleg met roosteraar, leidinggevende en afstemming op eventueel andere verplichtingen).

Leerdoel uitklapper, klik om te openen

De Leergang Uitvoeren van Onderwijs is gebaseerd op de UvO-eindtermen van de Universiteit Utrecht. Na afloop van de leergang heb je:

 • Didactische kennis opgedaan en toegepast in de eigen werksetting en/of oefensituaties op het gebied van uitvoeren van verschillende onderwijsvormen en begeleiding van individuele studenten.
 • In het portfolio wordt gereflecteerd op: hoe de opgedane didactische kennis (gerelateerd aan de UvO-competentiegebieden) in praktijk is gebracht, de gemaakte of de te maken didactische keuzes (gerelateerd aan de UvO-competentiegebieden). Deze keuzes dienen zoveel mogelijk onderbouwd te worden a.d.h.v. wetenschappelijk onderzoek, theoretische modellen en/of ervaring, de persoonlijke sterke en ontwikkelpunten als docent.

Programma uitklapper, klik om te openen

Voorbereiding: de voorbereiding per bijeenkomst bestaat behalve uit het lezen van achtergrondliteratuur en het bekijken van online materiaal ook uit concrete opdrachten in de onderwijspraktijk en reflectieopdrachten. Dit betekent dus ook dat je tijdens de leergang daadwerkelijk onderwijs moet geven (in je eigen onderwijspraktijk)!

 1. Didactische scholingsbijeenkomsten. Tijdens de bijeenkomsten zal de theorie verder worden verdiept en toegepast in opdrachten en oefensituaties. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
  • Algemene didactiek (1 dagdeel)
  • Onderwijs in kleine groepen (2 dagdelen)
  • Activerend onderwijs (1 dagdeel)
  • Begeleiden van individuele studenten (1 dagdeel)
  • Presenteren en videoreflectie (1 dagdeel)
 2. Intervisiebijeenkomst van twee uur, onder begeleiding van een trainer
 3. Integratieopdrachten: Na de bijeenkomsten worden opdrachten meegegeven om verdere integratie van het geleerde in de eigen onderwijspraktijk te bevorderen.

Bij deelname aan de leergang is aanwezigheid bij alle dagdelen noodzakelijk om het certificaat te kunnen behalen. Aangezien er altijd iets onverwachts kan gebeuren, kun je maximaal een dagdeel compenseren via een vervangende opdracht die een vergelijkbare tijdsinvestering vraagt.

Tijdsinvestering uitklapper, klik om te openen

Qua tijdsinvestering moet je rekenen op het volgende:

 1. Bijwonen van alle trainingsdagen (totaal 1 hele dag en 4 halve dagen = ± 24 uur)
 2. Lezen achtergrondinformatie/bekijken online materiaal (± 1 uur per dd = 6 uur)
 3. Uitvoeren opdrachten (± 2 uur per dagdeel = 12 uur)
 4. Deelnemen aan een intervisiebijeenkomst (± 2 uur) met mededeelnemers en onder begeleiding van een trainer

N.B. Het opdoen van relevante onderwijservaring en het schrijven van het UvO-portfolio zijn niet in deze inschatting van de tijdsinvestering meegenomen.

Accreditatie uitklapper, klik om te openen

Er is (nog) geen accreditatie voor deze leergang. Deze leergang kan wel ingezet worden als didactische scholing voor de BKO.

Aanmelding uitklapper, klik om te openen

Om deel te kunnen nemen aan de leergang dien je je voor een individueel intakegesprek aan te melden. In het intakegesprek wordt beoordeeld of deze leergang relevant en haalbaar voor je is (of dat een andere route tot een deelkwalificatie Uitvoeren van Onderwijs wellicht beter past). Daarna dien je je in te schrijven voor de leergang (zie onderstaande button) en de volgende documenten in te leveren:

 • Persoonlijk CV inclusief vakinhoudelijke achtergrond, werkervaring en onderwijservaring; dit is tevens een onderdeel van het samen te stellen portfolio en dient voor de trainers om in te schatten welke deelnemers zij in de groep hebben en waar deze nog ervaring dienen op te doen.
 • Door kandidaat en diens direct leidinggevende getekende overeenkomst; hiermee willen we borgen dat je bij deelname aan deze leergang binnen de divisie de ruimte krijgt naast het bijwonen van alle trainingsbijeenkomsten, ook de mogelijkheid krijgt om de gevraagde opdrachten uit te voeren. Na ontvangst van de getekende overeenkomst (inclusief kostenplaatsnummer) is deelname definitief.

De data van de leergang staan vermeld op het inschrijfformulier.

Inschrijven

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet