Terug

BKO-Leergang; op naar een kwalificatie als universitair docent

BKO-Leergang; op naar een kwalificatie als universitair docent

Opleiding

De BKO-Leergang omvat relevante didactische scholing passend bij de breedte van de competentiegebieden van de Basis Kwalificatie Onderwijs. De BKO-Leergang duurt in totaal vijf dagen verspreid over ongeveer een jaar. Hiernaast is er substantiële ervaring nodig op alle BKO-competentiegebieden, (1) ontwerpen van onderwijs, (2) uitvoeren van verschillende onderwijsvormen inclusief begeleiding van individuele studenten en (3) toetsing/beoordeling van studenten. Zie onderwijservaringseisen BKO-kwalificatie. Bij een structurele brede onderwijstaak van 0,2 fte op jaarbasis is gemiddeld na minimaal 2 jaar voldoende ervaring opgedaan.

Docent Geneeskunde met lesmateriaal

Waarom kies je wel/niet voor de BKO-Leergang? uitklapper, klik om te openen

Voordelen:

 • In dit didactische scholingstraject worden alle competentiegebieden van de BKO-eindtermen behandeld en afgedekt.
 • Er is een sterke verbinding tussen de kandidaten en ze vormen een netwerk omdat ze samen optrekken gedurende een jaar.
 • Er wordt (interprofessioneel) geleerd door het samen uitvoeren van opdrachten en het bespreken van leervragen tijdens intervisiebijeenkomsten onder begeleiding van een een trainer.
 • Het herontwerpen van onderwijs loopt als een rode draad door de BKO-Leergang.
 • De data en het programma staan vast. De opdrachten en deadlines stimuleren de kandidaat om de BKO-kwalificatie in een jaar tijd te behalen.

Nadelen:

 • De data en programma staan vast. Deze structuur biedt minder keuzevrijheid in (het tijdstip van) de te volgen didactische scholingsonderwerpen en trainingen. Hierdoor zou het minder goed kunnen aansluiten bij de individuele scholingsbehoefte van de kandidaten.
 • Er wordt verwacht dat de kandidaten alle dagen aanwezig zijn. Ook als je al scholing op didactisch gebied gevolgd hebt. Qua planning eist het veel van de kandidaat (overleg met roosteraar, leidinggevende en afstemming op eventueel andere verplichtingen).

Leerdoel uitklapper, klik om te openen

De BKO-Leergang is gebaseerd op de BKO-eindtermen van de Universiteit Utrecht. Na afloop van de leergang heb je:

 • Didactische kennis opgedaan en toegepast in de eigen werksetting en/of oefensituaties op het gebied van ontwerpen van onderwijs, uitvoeren van verschillende onderwijsvormen inclusief begeleiding van individuele studenten en toetsing/beoordeling van studenten.
 • In het portfolio wordt gereflecteerd op:
  • hoe de opgedane didactische kennis (gerelateerd aan de BKO-competentiegebieden) in praktijk is gebracht,
  • de gemaakte of de te maken didactische keuzes (gerelateerd aan de BKO-competentiegebieden). Deze keuzes dienen zoveel mogelijk onderbouwd te worden a.d.h.v. wetenschappelijk onderzoek, theoretische modellen en/of ervaring,
  • de persoonlijke sterke en ontwikkelpunten als docent.

Programma opzet uitklapper, klik om te openen

 • Voorbereiding: de voorbereiding per bijeenkomst bestaat behalve uit het lezen van achtergrondliteratuur en het bekijken van online materiaal ook uit concrete opdrachten in de onderwijspraktijk en reflectieopdrachten. Dit betekent dus ook dat je tijdens de leergang daadwerkelijk onderwijs moet geven (in je eigen onderwijspraktijk)!
 • Didactische scholingsbijeenkomsten: Tijdens de bijeenkomsten zal de theorie verder worden verdiept en toegepast in opdrachten en oefensituaties. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
  • Algemene didactiek en ontwerpen van onderwijs (1 dagdeel)
  • Blended learning (1 dagdeel)
  • Onderwijs in kleine groepen (2 dagdelen)
  • Activerende werkvormen (1 dagdeel)
  • Presenteren en videoreflectie (1 dagdeel)
  • Begeleiden van individuele studenten op de werkplek (1 dagdeel)
  • Beoordelen van individuele studenten (1 dagdeel)
  • Betrouwbaar en valide toetsen (1 dagdeel)
  • Herontwerpen van eigen onderwijs (1 dagdeel)
 • Intervisiebijeenkomst onder begeleiding van een trainer.
 • Integratieopdrachten: Na de bijeenkomsten worden opdrachten meegegeven om verdere integratie van het geleerde in de eigen onderwijspraktijk te bevorderen.

Bij deelname aan de leergang is aanwezigheid bij alle dagdelen noodzakelijk om het certificaat te kunnen behalen. Aangezien er altijd iets onverwachts kan gebeuren, kun je maximaal twee dagdelen compenseren via een vervangende opdracht die een vergelijkbare tijdsinvestering vraagt.

Tijdsinvestering uitklapper, klik om te openen

Qua tijdsinvestering moet je rekenen op het volgende:

 1. Bijwonen van alle trainingsdagen (totaal 5 dagen = ± 40 uur incl. lunchpauzes)
 2. Lezen achtergrondinformatie/bekijken online materiaal (± 1 uur per dd = 10 uur)
 3. Uitvoeren opdrachten t.b.v. portfolio (± 2 uur per dagdeel = 20 uur)
 4. Deelnemen aan een intervisiebijeenkomst (± 1,5-2 uur) met mededeelnemers en onder begeleiding van een trainer
 5. Beoordelingsgesprek o.b.v. portfolio (± 1 uur)

Begeleiding uitklapper, klik om te openen

De leergang wordt begeleid door een trainer vanuit het team docentprofessionalisering. De trainer organiseert en begeleidt naast de leergang ook een intervisie bijeenkomst.

Voor advies of vragen over je onderwijservaring, onderwijs ontwikkelproject of toets project kun je terecht bij de onderwijskundig adviseur die jouw intake voor het BKO traject heeft gedaan. 

Verder is het handig om zelf een mentor te zoeken die je kan begeleiden bij je BKO traject. Denk aan een ervaren docent die zijn/ haar BKO (of SKO) al heeft behaald. Taken van de mentor kunnen zijn: jou een keer observeren, meedenken over mogelijke onderwijsmomenten waarin je de BKO opdrachten uit kunt voeren. Als je daar klaar voor bent kan de mentor wellicht een keer feedback geven op je portfolio.

Accreditatie uitklapper, klik om te openen

De BKO leergang is via KNMG-GAIA geaccrediteerd voor de daarbij erkende specialismen voor 30 punten.

Aanmelden uitklapper, klik om te openen

Om deel te kunnen nemen aan de leergang dien je je voor een individueel intakegesprek aan te melden. In het intakegesprek wordt beoordeeld of deze leergang relevant en haalbaar voor je is (of dat een andere route tot een BKO of alleen behalen van deelkwalificaties wellicht beter past). Daarna dien je je in te schrijven voor de leergang (zie onderstaande button) en de volgende documenten in te leveren:

 • Persoonlijk CV inclusief vakinhoudelijke achtergrond, werkervaring en onderwijservaring; dit is tevens een onderdeel van het samen te stellen portfolio en dient voor de trainers en mentoren om in te schatten welke deelnemers zij in de groep hebben en waar deze nog ervaring dienen op te doen.
 • Door kandidaat en diens direct leidinggevende getekende overeenkomst (formulier); hiermee willen we borgen dat je bij deelname aan deze leergang binnen de divisie de ruimte krijgt naast het bijwonen van alle trainingsbijeenkomsten, ook de mogelijkheid krijgt om de gevraagde opdrachten uit te voeren. Zoals verschillende onderwijsvormen uitproberen, toetsvragen (voor een collega) maken, een onderwijsonderdeel 'herontwerpen' etc. Na ontvangst van de getekende overeenkomst (inclusief kostenplaatsnummer) is deelname definitief.

De data van de leergang staan vermeld op het inschrijfformulier.

Inschrijven

Contact uitklapper, klik om te openen

docentprofessionalisering@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet