Terug

Onderzoek op de valpolikliniek

Onderzoek op de valpolikliniek

Patiëntfolder

Op de valpoli onderzoekt een team van gespecialiseerde medewerkers mensen die om onduidelijke redenen vallen of bijna vallen. Een verhoogd valrisico kan veel oorzaken hebben. Vaak zien we dat er sprake is van meerdere oorzaken die op elkaar inspelen, zoals problemen met lopen of de balans, een achteruitgang van de ogen of het gebruik van bepaalde medicamenten. 

De gevolgen kunnen van een val kunnen ernstig zijn, variërend van een bloeduitstorting tot een botbreuk of hersenletsel. Bij iemand die op oudere leeftijd een keer is gevallen, is de kans op herhaling groot als er niets aan de oorzaak wordt gedaan. Een val kan u angstig maken. Misschien ten onrechte, maar een val is vaak een reden om minder te gaan ondernemen. Dat kan een enorme impact hebben op de kwaliteit van leven en zelfstandigheid. Gelukkig hoeven we het toenemen van het risico op vallen als je ouder wordt niet te accepteren als een voldongen feit. Je kunt veel doen om de kans op een val te verkleinen, waardoor je langer zelfstandig en vitaal kunt blijven.

Het doel van het onderzoek op de valpoli is het vinden van de mogelijke oorzaken en te komen tot een voorstel voor een eventuele behandeling  om het valrisico te verminderen. Daarbij besteden we ook aandacht aan mogelijke oorzaken in en om huis en hoe de persoon en/of naasten hiermee om kunnen gaan.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. U kunt gevraagd worden hieraan mee te doen. Dit kan alleen met uw toestemming en medewerking. U heeft het recht hier niet aan mee te werken. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is op geen enkele manier van invloed op de behandeling en/of begeleiding vanuit de valpoli.

Een afspraak op de valpoli maken

Een afspraak op de valpoli maakt u via uw (huis)arts. 

Mocht u reeds een afspraak hebben op onze valpoli en verhinderd zijn, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we de vrijgekomen afspraak kunnen gebruiken voor iemand anders.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Voorbereiding door u en uw naaste op de onderzoeksdag

Het is mogelijk dat we bij de uitnodiging voor de poli vragenlijst(en) meesturen. Onze vraag is of u deze van te voren wilt invullen en mee wilt nemen naar de polikliniek. Het invullen van de vragenlijst(en) helpt om zo goed mogelijk met elkaar in gesprek te gaan.

Wat neemt u mee bij een bezoek aan de valpoli

Op de onderzoeksdag is het belangrijk dat u iemand meeneemt uit uw naaste familie of vriendenkring. Deze kan informatie geven over uw functioneren en de thuissituatie, of biedt ondersteuning tijdens het onderzoek.

Daarbij vragen wij u om een aantal zaken mee te nemen:

  • Een actuele medicatielijst. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheek.
  • De bril en/of gehoorapparaat, indien u deze gebruikt.
  • Een loophulpmiddel (stok, rollator), indien u deze normaal ook gebruikt.

Voor de komst naar de valpoli hoeft mag u gewoon eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn voor het bloedonderzoek.

Tijdens het onderzoek uitklapper, klik om te openen

De onderzoeksdag

Op de onderzoeksdag zelf gaat u in gesprek met de arts en verpleegkundige. Hierin kunt u vertellen over de reden van uw bezoek en wat uw verwachtingen zijn. Ook worden er allerlei vragen gesteld over (risico)factoren die een rol kunnen spelen bij het vallen. Daarna zijn er verschillende onderdelen zoals een lichamelijk onderzoek, bloedonderzoek, hartfilmpje en een aantal testen door de fysiotherapeut om een oordeel te geven hoe het met het staan, lopen en balans is.

Aan het einde van de onderzoeksdag

Het gehele onderzoek duurt een gehele ochtend of middag. Aan het einde van deze ochtend of middag kunt u naar huis.

Na het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Bespreking in het gespecialiseerde team

Als alle onderzoeken zijn gedaan bespreekt het gespecialiseerde team alle uitkomsten van de onderzoeken. Op basis van deze gegevens volgt een diagnose en eventuele behandel- en zorgplan. Het team dat uw situatie bespreekt bestaat uit een klinisch geriater, een arts in opleiding, de fysiotherapeut en de verpleegkundige.

Uitslaggesprek

U krijgt voor het bespreken van de uitslag een aparte afspraak.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Polikliniek Geriatrie

Telefoonnummer: 088 75 583 78
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur.
Overige contactgegevens

Voor een afspraak op de algemene polikliniek hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist. 

Mocht u een afspraak hebben en verhinderd zijn, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat wij de vrijgekomen afspraak kunnen gebruiken voor iemand anders.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet