Terug

Onderzoek op de geheugenpolikliniek

Onderzoek op de geheugenpolikliniek

Patiëntfolder

Op onze geheugenpolikliniek zien wij mensen die klachten hebben van het geheugen. Het is belangrijk om te weten waar deze problemen vandaan komen. Geheugenklachten kunnen veroorzaakt worden door dementie, maar ook kan er sprake zijn van bijvoorbeeld een bijwerking van een medicijn, een depressie of een burn-out. De geheugenpolikliniek is niet alleen voor ouderen maar voor ook jongere mensen met deze klachten.

Doel van de uitgebreide screening is het vinden van een mogelijke oorzaak van de klachten en het instellen van een behandeling als deze beschikbaar is. Daarnaast besteden we aandacht aan de thuissituatie, zorgbehoefte en het omgaan met de klachten voor de persoon zelf en de naasten.

Wetenschappelijk onderzoek

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. U kunt gevraagd worden mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek. Dit kan alleen met uw toestemming en medewerking. U heeft het recht hier niet aan mee te willen doen. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is op geen enkele manier van invloed op de behandeling en/of begeleiding vanuit de geheugenpolikliniek.

Een afspraak op de geheugenpoli maken

Een afspraak op de geheugenpolikliniek maakt u via uw (huis)arts. Mocht u een reeds een afspraak hebben op onze geheugenpoli en verhinderd zijn, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we de vrijgekomen afspraak kunnen gebruiken voor iemand anders. 

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Voorbereiding door u en uw naaste op de onderzoeksdag

Het is mogelijk dat we bij de uitnodiging voor de poli vragenlijst(en) meesturen. Onze vraag is of u deze van te voren wilt invullen en mee wilt nemen naar de polikliniek. Het invullen van de vragenlijst(en) helpt om zo goed mogelijk met elkaar in gesprek te gaan en de informatie die van belang is te delen.

Wat neemt u mee bij een bezoek aan de geheugenpoli?

Op de dag van het onderzoek is het belangrijk dat u iemand meeneemt uit uw naaste familie of vriendenkring. Deze kan informatie geven over uw thuissituatie, of biedt ondersteuning tijdens het onderzoek. 

Daarbij vragen wij u om een aantal zaken mee te nemen:

  • Een actuele medicatielijst. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheek.
  • Uw bril en/of gehoorapparaat.

Voor de komst naar de geheugenpoli mag u gewoon eten en drinken. U hoeft niet nuchter te zijn voor het bloedonderzoek.

Tijdens het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Dag van het onderzoek

Op de onderzoeksdag spreekt u de arts en verpleegkundige. In het gesprek kunnen u en uw naaste vertellen over de problemen en uw verwachtingen. Er wordt algemeen lichamelijk onderzoek en bloedonderzoek verricht en er worden een aantal geheugen testen gedaan. Daarnaast krijgt uw naaste een gesprek met de verpleegkundige.

Aan het einde van de onderzoeksdag

Het onderzoek duurt een ochtend of middag, aan het einde van dit dagdeel kunt u naar huis. Bij een deel van de patiënten wordt aanvullend onderzoek verricht, bijvoorbeeld een MRI scan van de hersenen. Het uitslag gesprek vindt op een andere dag plaats na het overleg in het behandelteam.

Na het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Bespreking in het behandelteam overleg

Als alle onderzoeken zijn gedaan worden de bevindingen besproken in het behandelteam. Het team dat uw situatie bespreekt bestaat uit een klinisch geriater, artsen in opleiding tot medisch specialist, coassistenten, een psycholoog en een verpleegkundige. Na deze bespreking kunnen wij meer duidelijkheid bieden over de oorzaak van uw klachten en wat er aan kan worden gedaan. Soms kan er gestart worden met medicatie of wordt zorg voor thuis, indien gewenst, via een casemanager opgestart. 

Reden voor een aparte afspraak aanvullend onderzoek en uitslaggesprek. Wij vinden het als team belangrijk om op een zorgvuldige manier een diagnose te stellen en de juiste zorg aan te bieden. Daarvoor is het belangrijk dat alle informatie goed gewogen kan worden en dat er voldoende energie is bij u en uw naaste om alle informatie op te nemen. Daarom is het uitslag gesprek losgekoppeld van de onderzoeksdag.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen neem dan contact op met de polikliniek.

Polikliniek Geheugenpolikliniek

Telefoonnummer: 088 755 83 78
Overige contactgegevens

Een afspraak op de geheugenpolikliniek maakt u via uw (huis)arts.
Mocht u reeds een afspraak hebben op onze geheugenpoli en verhinderd zijn, laat ons dit dan zo spoedig mogelijk weten, zodat we de vrijgekomen afspraak kunnen gebruiken voor iemand anders.  

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet