Terug

Medicatie en vergoeding

Medicatie en vergoeding

Op deze pagina vindt u informatie over wat er wel of niet vergoed wordt bij vruchtbaarheidsonderzoek en -behandeling. Daarnaast is er aandacht voor het ophalen van medicatie.

Laboratorium handeling

Oriënterend onderzoek man uitklapper, klik om te openen

In het onderzoek naar een mogelijke vruchtbaarheidsstoornis is het bijna altijd de bedoeling dat u als paar naar de afspraak komt. U wordt als paar behandeld en in de meeste gevallen zal ook de man een aantal vragen gesteld worden en er een anamnese worden afgenomen tijdens het consult.

Voor dit oriënterend onderzoek wordt ook bij de man een consult in rekening gebracht. Mogelijk dat er nog aanvullende onderzoeken nodig zijn, zoals een zaadonderzoek of ander labonderzoek. Dit laatste heeft meestal geen invloed op wat er gefactureerd wordt. Voor een overzicht van de tarieven van de verschillende onderzoeken verwijzen wij u naar de bijlage met de tarieven. 

Ophalen en vergoeding medicatie uitklapper, klik om te openen

Per 1 januari 2014 kunt u de medicatie voor uw vruchtbaarheidsbehandeling niet meer ophalen bij uw eigen apotheek. De overheid heeft bepaald dat de verstrekking van deze medicatie door het ziekenhuis waar de behandeling plaatsvindt moet worden geregeld. Uw eigen apotheek krijgt de kosten voor de levering van de medicatie niet meer vergoed. Dit wordt overheveling genoemd. U dient uw recept voortaan dus in te leveren bij de poli apotheek in het UMC Utrecht.

Het is van belang dat u de apotheek van het ziekenhuis laat weten als u nog andere geneesmiddelen gebruikt; zorgt u er daarom voor dat u altijd een actueel overzicht van de medicijnen die u gebruikt bij u hebt. U kunt dit medicatieoverzicht opvragen bij uw eigen apotheek. Mocht het voor u problematisch zijn om de medicatie in het UMC Utrecht op te halen dan kunt u met uw arts overleggen of de medicatie thuis bezorgd kan worden. Dit geldt bijvoorbeeld voor patiënten die buiten de regio Utrecht wonen en die telefonisch een verlenging van een recept krijgen.

Deze medicatie wordt voor een deel apart gefactureerd. Dit kunt u onder andere terugzien op het vergoedingenoverzicht van uw zorgverzekeraar. Indien u zelf de kosten voor de behandeling moet betalen dan zal deze medicatie apart op de prijsindicatie en de factuur vermeld staan.

Vergoeding vanaf de 3e poging uitklapper, klik om te openen

In het basispakket zit een vergoeding van 3 pogingen per doorgaande zwangerschap van minimaal 10 weken. Als een poging telt een geslaagde follikelpunctie, dus niet het aantal keren dat er een embryoterugplaatsing wordt gedaan. Indien u 3 pogingen gehad hebt en u wilt graag verder dan is het belangrijk om bij uw zorgverzekeraar na te gaan hoeveel pogingen u volgens hen gehad hebt.

Onderzoek en behandeling bij 43 jaar en ouder uitklapper, klik om te openen

Vanaf de leeftijd van 43 jaar wordt vruchtbaarheidsgerelateerde zorg in Nederland niet meer vergoed. Dit betekent dat alle zorg die plaatsvindt in het kader van een vruchtbaarheids-zorgvraag door de zorgverzekeraar niet betaald wordt. Hierbij valt te denken aan intake, (lab)onderzoek, echo’s, overige consulten en een eventuele behandeling.

Een vruchtbaarheidsonderzoek of behandeling die gestart is voor uw 43e kan in een aantal gevallen tot en met 43 jaar afgemaakt worden. Dit geldt voor ivf en icsi behandelingen waarvan de stimulatie start op de leeftijd van 42 jaar en eventueel daaruit volgende cryobehandelingen. Binnen dezelfde poging.  Indien u ouder bent dan 42  en deze cryobehandeling volgt op een doorgaande zwangerschap dan vergoedt de verzekeraar de behandeling niet meer. 

Indien de zorg niet meer vergoed wordt en u wilt en kunt in overleg met uw arts wel een behandeling starten, dan krijgt u achteraf de rekening voor de behandeling. Onder aan deze pagina is een overzicht met de tarieven te vinden.

Gebruik donorbank uitklapper, klik om te openen

Indien u gebruik gaat maken van donorzaad of donoreicellen van de donorbank dan ontvangt u per behandeling een factuur voor het gebruik van de donorbank. Dit valt buiten de basisverzekering en wordt nooit vergoed door uw verzekeraar, ook niet met een machtiging. Hoe hoog dit bedrag is kunt u vinden in de tarievenlijst op de website. Voor eicellen geldt dat er mogelijk meerdere behandelingen mogelijk zijn met de eicellen die u ter beschikking krijgt. Dit gaat in overleg met uw behandelend arts.

Daarnaast is het mogelijk om donorzaad wat gebruikt is voor een geslaagde behandeling te reserveren voor een volgende zwangerschap. Overleg met uw behandelend arts over de mogelijkheden. Voor deze reservering brengen we een bedrag in rekening.

Vruchtbaarheidsbehandeling met een eigen spermadonor uitklapper, klik om te openen

Indien u voor uw behandeling een eigen spermadonor meeneemt dan wordt er bij deze donor een intake gedaan, inclusief een sperma-analyse en eventueel bloedonderzoek. Hiervoor wordt een oriënterend fertiliteitsonderzoek in rekening gebracht, naast het onderzoek bij de vrouw. Deze rekening kan niet bij de verzekering van de donor ingediend worden.

Een mogelijkheid is om bij het oriënterend gesprek bij uw arts of de administratie aan te geven dat u een prijsindicatie wilt ontvangen om het bedrag van te voren te betalen zodat de factuur niet achteraf door de donor betaald hoeft te worden. Onder aan deze pagina is een overzicht met de tarieven te vinden.

Eicelvitrificatie uitklapper, klik om te openen

Indien u een medische indicatie heeft voor het invriezen (vitrificatie) van eicellen dan worden de kosten voor de eerste drie behandelingen, medicatie en de vitrificatie vergoed door uw zorgverzekeraar. Hieronder kunt u de indicaties terugvinden. Het bewaarloon dat we per jaar in rekening brengen voor de opslag en onderhoud wordt na het eerste jaar niet meer vergoed door de zorgverzekeraar en hier ontvangt u een factuur voor.

Indien u een vierde behandeling wenst, is deze in principe ook voor eigen rekening. Sommige zorgverzekeraars zijn bereid om deze vierde behandeling ook te vergoeden. Neem contact op met uw zorgverzekeraar als u wilt weten of de punctie en de vitrificatie vergoed worden.

Indien u geen medische indicatie heeft voor het invriezen van eicellen dan zijn alle kosten voor eigen rekening; de medicatie, de stimulatie en punctie, de behandeling, het invriezen van de eicellen en het bewaarloon. Voor een indicatie van de kosten kunt u de tarievenlijst raadplegen onderaan de pagina. Overleg met uw behandelend arts hoeveel behandelingen er nodig zijn om genoeg eicellen in te vriezen.

Indicaties invriezen eicellen:

1. (Oncologische) behandelingen

  • behandelingen met chemotherapeutica die een risico op een permanente vruchtbaarheidsstoornis met zich meebrengen.
  • radiotherapeutische behandelingen waarbij de ovaria in het stralingsveld liggen en permanente schade kunnen oplopen
  • operatieve behandelingen waarbij op medische indicatie beide ovaria of grote delen daarvan moeten worden verwijderd.

2. Additionele medische indicatie

  • Bij vrouwen met Fragiele X syndroom, Turner syndroom (XO) of galactosemie omdat zij een aantoonbaar verhoogd risico op premature ovariële insufficiëntie (POI) (vóór de 40ste verjaardag) hebben;

3. Ivf-gebonden indicaties

  • Tijdens het verloop van een ivf poging (mits deze poging op zich onder de basisverzekering valt): - bij onverwacht ontbreken van semen van voldoende kwaliteit; - invriezen van eicellen in plaats van invriezen van embryo’s.

Tarieven uitklapper, klik om te openen

In het document vindt u de tarieven van 2024 voor vruchtbaarheidsonderzoek en - behandeling. In deze lijst is ook aangegeven welke kosten niet vergoed worden door uw zorgverzekeraar.

Tarieven Fertiliteit 2024 >

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet