Terug

Interne geneeskunde, wetenschapsstage endocrinologie

Interne geneeskunde, wetenschapsstage endocrinologie

Hier vind je het actuele stage aanbod endocrinologie bij de divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie. De stages zijn bedoeld voor geneeskunde studenten van master jaar 1 en 2.

Bijwerkingen van Everolimus bij tubereuze sclerose uitklapper, klik om te openen

Inleiding

Tubereuze sclerose is een autosomaal dominant erfelijke aandoening, waarbij op verschillende plekken in het lichaam woekering van abnormale cellen plaatsvindt. Dit leidt tot goedaardige tumoren in bijvoorbeeld nieren, brein, longen en pancreas. De reden is een afwijking op het TSC1 of TSC2 gen. Hierdoor wordt het mTOR complex in de cel onvoldoende geremd en treedt er ongeremde groei op in verschillende organen. 

Tubereuze sclerose heeft veel verschillende uitingen. Sommige patiënten hebben nauwelijks afwijkingen, terwijl anderen zeer veel last van hun ziekte hebben. 

Binnen ons expertisecentrum hebben wij een database met daarin gegevens van patiënten met tubereuze sclerose, die informed consent hebben gegeven voor dit observationele onderzoek. De stage zal bestaan uit het specifiek voor deze vraagstelling aanvullen van gegevens, analyse van de data en het schrijven van een artikel. Tijdens de stage is er ruim tijd voor verdieping in het onderwerp, deelname aan multidisciplinaire overleggen en het meedoen van poli met de internist-endocrinoloog. 

Doel van deze stage

In kaart brengen van de soort en ernst van de biochemische en klinische bijwerkingen tijdens everolimus gebruik. 

Hoe vaak leiden bijwerkingen tot verandering van beleid? (verlagen van dosering, tijdelijk of definitief staken van de behandeling)

Is er op basis van de uitkomsten van voorgaande vragen een advies op te stellen ten aanzien van verandering in 

  1. De voorlichting voor start met Everolimus?
  2. De klinische en biochemische controle tijdens gebruik?

Methoden

Observationele studie waarbij gegevens uit de huidige database en uit het EPD kunnen worden gebruikt. Hierin zitten de data van 400 patiënten met TSC, die informed consent hebben gegeven. Ongeveer 150 hiervan gebruiken Everolimus. 

Werkzaamheden: 

  • Inlezen literatuur. 
  • Identificeren van cases, identificeren biochemische en klinische bijwerkingen. 
  • Analyses. 
  • Verslag schrijven – presenteren op TSC team bespreking.
  • Gehele stage: mogelijkheid om mee te lopen met poli maandag- en woensdagmiddag. TSC team bespreking en MDO’s elke dinsdag 13.30-14.30 uur.

Combinatiestage mogelijk?

Ja

Vereiste beschikbaarheid?

Continu beschikbaar

Aanvullende opmerkingen

Geschikt voor stage van 12-24 weken

Potentiële begeleiders

Dr. WL de Ranitz-Greven, internist-endocrinoloog
Drs. EFHI Peeters,  internist-endocrinoloog

Effectiviteit en complicaties van radiotherapie in de behandeling van acromegalie uitklapper, klik om te openen

Inleiding

Bij acromegalie geeft te hoge groeihormoon spiegel veel klachten en cardiovasculair risico op de lange termijn. De eerste behandeling is resectie van het groeihormoon producerend hypofyse adenoom met 1 of 2 operaties.  Altijd wordt bij resterende actieve acromegalie medicatie gestart die groeihormoon afgifte en effecten verminderen. Dit zijn dure medicijnen die levenslang gecontinueerd moeten worden zolang er actieve acromegalie is. 

Bij een grote invasieve resttumor of als biochemisch verhoogde groeihormoon spiegels blijven kan aanvullend radiotherapie op het hypofyse adenoom worden gegeven. Het duurt een aantal jaren voordat bestraling aanslaat en medicatie verminderd of gestopt kan worden. Door bestraling kan de resterende hypofyse functie beschadigd raken, of kunnen visus complicaties optreden of suggereert recente literatuur een hoger risico op een hersen infarct.

Doel van deze stage

Evaluatie van effectiviteit moderne radiotherapie technieken op actieve acromegalie met betrekking tot verlaging van acromegalie suprimerende medicatie en risico op aanvullende hypofyse functie uitval, cardiovasculaire en visus complicaties.

Methoden

Retrospectieve cohort studie van patienten met actieve acromegalie die eenmalig radiotherapie hebben gehad in de periode 1996-2013. Data verzameling in een database met statistische evaluatie.

Combinatiestage mogelijk?

Ja.

Vereiste beschikbaarheid?

Stage beschikbaar vanaf november 2015 tot december 2016.

Bijzonderheden?

De student gaat data verzamelen in andere universitaire centra.

Referenties

Katznelson et al.; Endocrine Society. J Clin Endocrinol Metab. 2014 Nov;99(11):3933-51.  

 

Contact

Coördinator: Dr. A.M.E. Stades, internist endocrinoloog
Divisie: Interne Geneeskunde & Dermatologie
Afdeling: Endocrinologie
Huispost: G02.228

088 7574454
a.stades@umcutrecht.nl

Glucose variabiliteit en diabetes distress uitklapper, klik om te openen

Inleiding

Continue glucose monitoring is een techniek die gebruikt wordt bij diabetespatiënten om een goed beeld van de glucose regulatie te krijgen. De techniek bestaat uit een kleine sensor, die zich in de buikhuid bevindt en die continue de glucose meet. Hierdoor is een totaal beeld van de glucose regulatie te krijgen. Dit in tegenstelling tot het beeld dat te verkrijgen is met glucose zelfmetingen (4 tot 7 metingen per dag). Bij continue glucose monitoring krijg je een grafiek die het verloop van de glucose over de gehele dag (en nacht) weergeeft. Hierdoor kunnen ook onopgemerkte hypo- en hyperglycemieën worden opgespoord. Voorts kan een goed beeld worden verkregen van de glucose variabiliteit (wisselingen in glucose waardes). Bij mensen zonder  diabetes is de variabiliteit van glucose laag, terwijl deze bij diabetes patiënten erg hoog kan zijn. Er zijn aanwijzingen in de literatuur dat hoge glucose variabiliteit leidt tot een slechtere kwaliteit van leven en meer stress van de ziekte. 


De continue glucose monitoring wordt al geruime tijd gebruikt in ons ziekenhuis. Sinds medio 2014 worden de indicaties en de uitkomsten van een CGM gestandaardiseerd geregistreerd in EZIS. Hiermee kan een goed beeld worden verkregen van de verschillende indicaties waarvoor deze techniek gebruikt wordt alsook het succes percentage van interventie. Verder hebben patiënten sinds 2014 een gevalideerde vragenlijst ingevuld, die specifiek diabetes distress meet.

Doel van de stage

Het verband tussen glucose variabiliteit en diabetes distress onderzoeken. Hypothese: een hogere variabiliteit leidt tot meer stress bij patiënten over hun ziekte. 

Methoden

Observationele studie waarbij gegevens uit de huidige database worden gebruikt. Deze database  moet worden aangevuld met gegevens uit de ingevulde vragenlijsten (PAID vragenlijsten problem areas in diabetes). Vervolgens zal de hypothese m.b.v. statistische testen worden onderzocht. De stage is geschikt als wetenschappelijke stage van 6 weken. Gewenste periode: begin 2017. 

Combinatie onderzoek/klinisch mogelijk

Ja

Beschikbaarheid

Stage continu beschikbaar

Aanvullende opmerking

Geschikt voor stage van zes weken

Referenties

High Glycaemic Variability is Associated with Worse Diabetes-related Well-being in Type 2 Diabetes Patients on Insulin Therapy, An Observational Study. de Ranitz-Greven WL, Beulens JWJ, Biesma DH, Silvius B, Bons M, de Valk HW.  Int J Diabetes Clin Res 2016, 3:054 ISSN: 2377-3634

Contact

Coördinator: dr. W.L. de Ranitz-Greven
Divisie: Interne Geneeskunde & Dermatologie
Afdeling: Endocrinologie
Huispost: F02.126
088 75 637 38 
w.l.greven@umcutrecht.nl 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet