Terug

Zorgprogramma Lijf & Leven

Zorgprogramma Lijf & Leven

Patiëntfolder

Zorgprogramma Lijf & Leven

'Beter in je lijf, beter in je hoofd'

U bent uitgenodigd voor de Eendagsdiagnostiek van het zorgprogramma ‘Lijf & Leven’. Dit programma is gericht op patiënten, naasten en familie. In deze brochure vindt u praktische informatie en achtergrondinformatie over het zorgprogramma.

Eendagsdiagnostiek - ZP Lijf & Leven

Waarom Eendagsdiagnostiek

Om uw lichamelijke gezondheid en leefstijl goed in kaart te brengen, verrichten zorgverleners uit verschillende vakgebieden een aantal onder-zoeken. Naast tests en metingen vinden er aan de hand van vragenlijsten gesprekken plaats. Soms is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Meer hierover kunt u lezen bij ‘Resultaten’.

Op grond van alle informatie brengen we een advies uit over hoe u uw lichamelijke situatie kunt verbeteren.

Het zorgprogramma Lijf & Leven

Mensen die zowel een lichamelijke als een  psychiatrische aandoening hebben, vallen vaak tussen wal en schip. Dit komt mede doordat de medisch specialistische zorg in Nederland uitstekend is gespecialiseerd. Daardoor wordt de behandeling van de verschillende ziekten vaak niet goed op elkaar afgestemd.

Lijf & Leven is een zorgprogramma dat hier verandering in wil aanbrengen. Tal van zorgverleners van Altrecht en het UMC Utrecht werken nauw samen met patiënten en onderzoekers. Het programma biedt én ontwikkelt individuele behandelingen. Met elkaar werken we aan een betere kwaliteit van leven voor psychiatrische  patiënten met lichamelijke problemen. Wij werken allemaal vanuit het motto 'Beter in je lijf, beter in je hoofd'.

eendagsdiagnostiek_zorgprogramma_lijf_en_leven

Wetenschappelijk onderzoek

Over hoe lichaam en geest met elkaar samenhangen is nog maar weinig bekend. Alleen door zorgvuldig wetenschappelijk onderzoek komen we steeds meer te weten. Daarom vragen we aan iedereen die meedoet aan het Zorgprogramma Lijf & Leven of we de gegevens - volledig anoniem - mogen gebruiken voor wetenschappelijk onderzoek. Waarschijnlijk is dit al eerder met u besproken. Uw toestemming is geheel vrijwillig. Mocht u bezwaar hebben, dan heeft dat geen gevolgen voor uw deelname aan de Eendagsdiagnostiek of het zorgprogramma.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Wat neemt u mee

Uw behandelend arts (psychiater of andere zorgverlener) heeft uw medische gegevens al naar ons toegestuurd. Net als bij andere ziekenhuisbezoeken vragen we u het volgende mee te nemen:

  • een geldig legitimatiebewijs
  • uw verzekeringspas of zorgpas

Verder is het fijn als u comfortabele kleding en sportschoenen aanheeft of meeneemt. Die komen namelijk van pas bij het meten van uw lichamelijke conditie (zie Onderzoeken en resultaten). Als u geen sportschoenen heeft, kunt u die bij ons lenen.

Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De onderzoeksdag

Nuchtere start

De dag begint met bloedonderzoek en de energiemeting in rust (calorimetriemeting). Daarvoor is het nodig dat u 8 uur van tevoren niet meer eet, drinkt of rookt. Wel mag u water drinken en uw medicijnen innemen.

Na deze onderzoeken verzorgen we een ontbijt voor u. Meer over deze en de andere onderzoeken kunt u lezen bij 'De onderzoeken'.

Soms even wachten

Wij proberen om de onderzoeken en besprekingen zoveel mogelijk op elkaar af te stemmen. Zorgvuldigheid en aandacht vinden wij belangrijk. Toch is het soms onvermijdelijk dat u even moet wachten. We doen er alles aan om de eventuele wachttijd zo comfortabel mogelijk te laten verlopen. Gedurende de hele dag zal er een begeleider beschikbaar zijn waar u al uw vragen aan kunt stellen. We verzorgen eten en drinken. Ook zijn in het UMC Utrecht diverse voorzieningen aanwezig, zoals winkeltjes en gratis internet.

Neem iemand mee

Wij raden u aan uw partner of een familielid,  vriend of vriendin mee te nemen. U krijgt veel informatie en indrukken. Daarom is het fijn om dit te kunnen delen met iemand die dicht bij u staat.

Aanvullend onderzoek

Soms is het na de onderzoeksdag nodig dat een andere arts verder onderzoek doet. Dit wordt met u besproken en in overleg ingepland.

Praktische informatie

Waar meldt u zich

U kunt zich melden bij de receptie van de hoofdingang van het UMC Utrecht. Van daaruit haalt een contactpersoon van de afdeling Psychiatrie u op. Hij of zij begeleidt u de rest van de dag naar alle locaties waar de onderzoeken plaatsvinden. De naam van uw contactpersoon staat in de uitnodigingsbrief. Dat kan een verpleegkundig specialist zijn of iemand anders die betrokken is bij dit zorgprogramma. U kunt voor al uw vragen bij uw contactpersoon terecht.

Met wie krijgt u te maken

Naast uw contactpersoon zal bij de onderzoeken en metingen zorgverleners vanuit de volgende vakgebieden betrokken:

  • Apotheker
  • Arts in opleiding (co assistent)
  • Diëtist
  • Laborant
  • Psychiater in opleiding
  • Psychiater
  • Psychomotorisch therapeut
  • Verpleegkundig specialist GGZ

De eindverantwoordelijkheid is in handen van de  psychiater.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Onderzoek & Resultaten

Bloedonderzoek

Als eerste staat het bloedonderzoek op het programma. Bij het laboratorium worden enkele buisjes bloed afgenomen, onder meer om uw cholesterol en schildklierfunctie te controleren.

Energiemeting - het meten van lichaamssamenstelling en energieverbruik

Een diëtist of verpleegkundig specialist voert twee verschillende metingen uit: de zogenaamde BIA-meting en de calorimetriemeting. Dit duurt ongeveer 45 minuten. We beginnen met het meten van uw lengte en lichaamsgewicht (zonder schoenen, dikke trui of colbert). Daarna worden de lichaamssamenstelling en het energieverbruik in rust gemeten.

Wat is het doel van de BIA-meting?

De hoeveelheid vetmassa en vetvrije massa zegt iets over uw conditie. Een goede voedingstoestand betekent dat het lichaam elk moment over voldoende energie, vitamines en mineralen kan beschikken.

De uitslag wordt gebruikt bij het beoordelen van uw voedingstoestand of bij het bepalen van eventuele gezondheidsrisico’s.

Wijze van meting

Tijdens deze meting ligt u op de onderzoekstafel, met de armen en benen licht gespreid. Voor een goede meting is het belangrijk dat u 5­-15 minuten rustig blijft liggen. Er worden plakkers met elektroden op uw rechterhand en ­-pols en uw rechtervoet en ­-enkel geplaatst. Via deze elektroden wordt een lichte stroom door uw lichaam gestuurd. Hier merkt u niets van.

Wat is het doel van de calorimetriemeting?

De uitslag van de meting geeft inzicht in uw dagelijkse energieverbruik in rust. De diëtist gebruikt deze informatie om uw totale energiebehoefte per dag te berekenen en een persoonlijk dieetadvies te maken.

Wijze van meting energieverbruik in rust

Het energieverbruik in rust meten we met behulp van indirecte calorimetrie-meting. Deze methode geeft uw energieverbruik in rust aan op basis van uw in-­ en uitgeademde lucht. Tijdens deze meting ligt u ook op de onderzoekstafel.

U krijgt een doorzichtige plastic kap over uw hoofd. In de kap wordt de uitgeademde lucht opgevangen en gemeten. Door deze kap stroomt verse lucht; u kunt dus gewoon ademhalen. Zodra u comfortabel ligt wordt de meting gestart. Blijf weer rustig liggen en praat niet, dat levert de beste meetresultaten. Veel mensen ervaren een warm en slaperig gevoel.

Bijzonderheden

Heeft u een pacemaker of een ander elektronisch implantaat of bent u (mogelijk) zwanger? Laat het ons dan weten. In dat geval kan het onderzoek niet plaatsvinden.

Onderzoeken Eendagsdiagnostiek

Medicijngebruik

De apotheker brengt uw medicijngebruik in kaart en bekijkt of er verbeteringen mogelijk zijn. Dit kan alleen als u toestemming heeft gegeven om uw medicijnoverzicht op te vragen bij uw apotheek.

Diëtetiek

De diëtist praat met u over uw voeding, zoals uw voedingsinname, voedingsgewoonte en voedingspatroon. Samen met  de resultaten van de calorimetriemeting (de energie die u nodig heeft in rust), krijgt de diëtist een globaal beeld van hoeveel energie u nodig heeft en binnenkrijgt.

Fitheid, conditie en beweging

Een psychomotorisch therapeut verdiept zich in uw lichamelijke conditie. Hij of zij vraagt u bijvoorbeeld om een wandeltest te doen. Ook stelt hij of zij vragen over uw bewegingspatroon en uw tevredenheid over uw lichaam.

Lichamelijke screening

De psychiater (in opleiding) of verpleegkundig  specialist doet een lichamelijk onderzoek waarbij u zich moet uitkleden. Dit is om lichamelijke functies te onderzoeken, bijvoorbeeld uw longen. Daarnaast worden vragen gesteld over onder andere algemene klachten, medicatie, uw familie en sociale omstandigheden. Ook wordt stilgestaan bij de eventuele bijwerkingen van medicijnen.

De resultaten

Na de  onderzoeken en tests kunt u naar huis. Soms is niet alles in een dag helder. In dat geval is het nodig om aanvullend onderzoek te doen. Hierover wordt u ingelicht en in overleg met u plannen we de nodige afspraken.

Nadat alle onderzoeken zijn afgerond worden de resultaten besproken in een overleg met alle betrokken zorgverleners. Zij wegen zorgvuldig af welke adviezen of behandelingen kunnen helpen om uw gezondheid te verbeteren. Indien nodig overleggen we dit met uw huisarts of andere medisch specialisten. Na circa vier weken volgt een adviesgesprek met de psychiater waarin hij of zij de resultaten met u bespreekt.

Zorgkosten uitklapper, klik om te openen

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Polikliniek Stemming & Psychose

Telefoonnummer: 088 - 755 6370 Email adres: secretariaat33@umcutrecht.nl
Het Advies- en aanmeldteam is op werkdagen bereikbaar van 8:00 tot 17:00.
Overige contactgegevens

Voor een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw huisarts of specialist, welke zal worden verwerkt en beoordeeld door het Advies- & aanmeldteam.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet