Terug

Staaroperatie

Staaroperatie

Behandeling

U ondergaat een staaroperatie (ook wel cataractoperatie genoemd) als u staar heeft aan één of beide ogen.Het doel van de behandeling is het verbeteren van het gezichtsvermogen.

De behandeling van staart bestaat uit het verwijderen van de troebele lens door middel van vergruizing van de troebele lens via een kleine (twee-drie mm) opening en het implanteren van een kunstlens. De modernste techniek van opereren is de zogenaamde phacoemulsificatie waarbij de eigen lens vergruisd en afgezogen wordt. Als de lens helemaal verwijderd is wordt een vouwbaar kunstlensje in het oog gebracht, dat zich vanzelf in het oog ontvouwt en zich stevig vastzet in het lenskapsel.

Complexe staartoperaties in het UMC Utrecht

In het UMC Utrect worden vaak ingewikkelde (complexe) staaroperaties verricht bij ogen die ook andere afwijkingen hebben of waarbij een hoger risico op complicaties bestaat. Hierdoor past de oogarts de standaard techniek soms aan, aan de complexere situatie.

Verdoving

De cataractoperatie wordt standaard onder lokale verdoving uitgevoerd met behulp van verdovende oogdruppels. Tijdens de operatie wordt nog extra verdoving in het oog gebracht. Voor sommige patienten is algehele narcose nodig. Dit wordt tevoren met u besproken. U kunt zelf ook kiezen voor algehele narcose tijdens de staaroperatie.

Uw arts bespreekt de voor- en nadelen van deze behandeling met u. Ook bespreekt hij met u of er alternatieve behandelingen zijn. Zo kunt u zelf goed beslissen of u de behandeling wilt ondergaan.

Resultaat

Het doel van een staaroperatie is een verbetering van het gezichtsvermogen. De operatie wordt uitgevoerd als wij deze verbetering verwachten. Bij sommige vormen van glaucoom kan een staaroperatie nodig zijn om meer ruimte te maken in het voorste deel van het oog en daarmee de oogdruk te verbeteren.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Voordat de behandeling start, hebt u een afspraak op het spreekuur van de oogarts die u gaat opereren. Deze afspraak is op de polikliniek oogheelkunde. Tijdens deze afspraak meten wij hoe scherp u ziet, tenzij dit recent gedaan is,  en wordt door de oogarts het oogheelkundig onderzoek gedaan waarbij de lens en de rest van het oog beoordeeld worden.
U krijgt een recept mee voor oogdruppels die u na de operatie moet gaan druppelen. 

Voorafgaand aan de operatie moeten de volgende onderzoeken gedaan zijn:

    • Brilmeting en gezichtsscherpte
    • Biometrie, onderzoek waarmee de sterkte van het kunstlensje bepaald wordt. Hiervoor geldt dat als u harde contactlenzen hebt, deze minstens twee weken voor de biometrie uit te laten. 

Regel iemand om mee naar huis te gaan 

Aan het eind van de operatie krijgt u een oogzalfverband en kunt u dus maar met één oog zien. U kunt na de behandeling dus niet zelf autorijden. Wij raden u af zelfstandig terug naar huis te reizen. Het is daarom belangrijk dat er iemand is die u na de behandeling naar huis brengt. 


Tijdens de behandeling uitklapper, klik om te openen

De operatie vindt plaats op het operatiecentrum van het UMC Utrecht. U meldt zich op de in de brief aangegeven locatie en tijdstip. Bij plaatselijke verdoving kunt u normaal eten en drinken. Bij algehele narcose volgt u de instructies van de anesthesie afdeling. 

Bij de voorbereidingsruimte krijgt u oogdruppels die uw oog verdoven en de pupil verwijden.
Tijdens de behandeling ligt u op uw rug op een verstelbare stoel en wordt het oog geheel steriel gemaakt met povidon jodium en afgedekt met een steriele doek. Vooraf worden uw persoonsgegevens en de operatie gecontroleerd, en het te opereren oog wordt gemarkeerd. De oogarts vertelt u wat hij/zij gaat doen. De operatie duurt meestal ongeveer dertig minuten. U ziet niets van de operatie, het andere oog is afgedekt, u hoort wel de geluiden die direct te maken hebben met de operatie, zoals het geluid van het vergruizen van de lens. Mocht u pijn voelen dan kunt u dat aangeven en wordt er verdoving bijgegeven. 

Aanwezigen tijdens de operatie 

Bij algehele narcose is ook het anesthesie team aanwezig. Op de operatiekamer is de oogarts aanwezig die geassisteerd wordt door operatieverpleegkundigen. Regelmatig is er ook een arts in opleiding tot oogarts, een co-assistent en leerling operatieverpleegkundige aanwezig. 

Einde operatie

 Aan het einde van de behandeling wordt oogzalf en een oogverband aangebracht en krijgt u instructies voor de nazorg.

Na de behandeling uitklapper, klik om te openen

Voordat de behandeling gaat beginnen, ontvangt u een brief met informatie over de nazorg. Hierin staat wat u moet doen na een staaroperatie. Lees deze informatie goed voordat u de behandeling krijgt. 

Naar huis 

Na de behandeling krijgt u voor u naar huis gaat nog een gesprek. Hierna kunt u naar huis. Zorg dat u iemand meeneemt op de dag van de behandeling; het is niet verstandig zelf terug te reizen omdat een oog is afgeplakt met een oogverband.  

Controleafspraak één dag na de operatie 

De eerste dag na de operatie komt u voor de eerste controle bij een van onze artsen. Het verband wordt er dan afgehaald en er worden met u afspraken gemaakt over het oogdruppelen.  

Vervolgafspraak 

U krijgt ook een afspraak ongeveer vier weken na de operatie. Deze afspraak is met de arts die u geopereerd heeft. Tijdens deze afspraak wordt de uiteindelijke gezichtsscherpte gemeten en krijgt u een brilrecept voorgeschreven.  

Leefregels 

Na de behandeling moet u twee weken lang oogdruppels gebruiken en mag u niet in uw ogen wrijven. Het is belangrijk dat u de adviezen van uw arts  goed opvolgt. De oogarts geeft aan wanneer u een ander druppelschema nodig heeft. Wij adviseren om de eerste twee weken na de operatie geen contactsporten te beoefenen, geen zware inspanningen te doen en niet te zwemmen.

Algemene leefregels na een oogoperatie

video qr code

In deze folder bevindt zich extra informatie door middel van een video. Scan de bovenste QR-code met uw telefoon om deze video te bekijken. Of bekijk de video via:

Mogelijke bijwerkingen 

De eerste dagen na de behandeling is het mogelijk dat u niet scherp ziet met het geopereerde oog. Dat moet langzaam bijtrekken. Beseft u zich dat u mogelijk nog niet de juiste bril heeft en dat uw oude bril niet meer voldoet. De eerste dag kan het oog nog wat gevoelig zijn.  

Mogelijke complicaties 

Zelfs als de operatie helemaal goed is gegaan ('volgens het boekje'), kunnen er problemen ontstaan. Zulke problemen noemen we complicaties. Mocht u de eerste dagen na de operatie merken dat het zicht minder wordt, uw oog rood en pijnlijk wordt dan neemt u contact op met onze polikliniek of met de dienstdoende oogarts in het UMC Utrecht.

Meer weten?

Ziektebeeld staar

Wachttijden uitklapper, klik om te openen

Op dit moment zijn de wachttijden voor een afspraak helaas langer. We gaan zorgvuldig om met het plannen van uw afspraak en houden rekening met medische urgentie. Wij plannen controleafspraken niet telefonisch in, u ontvangt een uitnodiging. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Lees meer over wachttijden

Meer weten uitklapper, klik om te openen

Voor uitgebreide informatie over deze behandeling kunt u de patiëntfolder doornemen.

Lees meer in de patiëntfolder

In het geval dat u of uw kind deze behandeling ondergaat, kunt u onder ‘Agenda’ in het patiëntportaal Mijn UMC Utrecht praktische informatie over de afspraak vinden.

Naar Mijn UMC Utrecht

Wat hoort er bij deze behandeling


Zorgkosten

Meer over zorgkosten

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van uw oogarts.

Polikliniek Oogheelkunde

Telefoonnummer: 088 75 588 40
De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 tot 11.30 uur en tussen 13:00 en 16:00 uur.
Mijn patiënt verwijzen

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet