Terug

Aanvraagprocedure

Aanvraagprocedure

Hieronder vindt u meer informatie over het insturen van materiaal, cito-diagnostiek en de rapportage van uitslagen.

Hieronder vindt u meer informatie over het insturen van materiaal, cito-diagnostiek en de rapportage van uitslagen.

Insturen materiaal uitklapper, klik om te openen

Binnen kantooruren: Gebruik Hix ordermanagement voor het insturen van materialen. Materialen worden samen met een loopbrief of ordermanagementetiket zo spoedig mogelijk na afname afgegeven bij de administratie: Loket 22, G.04.4.27. Met bepaalde afdelingen (w.o. SEH, verloskunde en het WKZ) is de afspraak gemaakt om materialen met de buizenpost te versturen naar station 60.
Buiten kantooruren: Materiaal in het stoofje (liquoren) of in de koelkast (overige materialen) in de nis naast het loket leggen. Zie de foto. Bloedkweken kunnen verstuurd worden naar het CDL (Centraal Diagnostisch Laboratorium). Dit kan alleen door middel van de daarvoor bestemde verzendcontainers. Voor verdere instructies, zie Afname en transport per materiaal.

Op buitenkant materiaal vermelden:
HIX etiket. Bij gebruik van loopbrief of papieren aanvraagformulier het materiaal voorzien van naam en voorletters patiënt; PIN-nummer; geboortedatum; afdelingscode; datum en tijd van afname; soort materiaal.

Bij gebruik van papieren aanvraagformulier vermelden:
naam aanvragend arts incl AGB code, telefoonnummer, afdeling en afdelingscode, artscode; naam en voorletters patiënt; PIN-nummer; geboortedatum; datum en tijd van afname; soort materiaal en specificatie van de afnamelocatie bij pus, uitstrijken, etc.; klinische gegevens; vraagstelling; gebruikte antibiotica of antivirale medicatie.

Verzendcontainers die ernstig vervuild zijn met patiëntenmateriaal worden niet in behandeling genomen.

De aanvraagformulieren vindt u hier

Informatie voor het PMC uitklapper, klik om te openen

Voor informatie Medische Microbiologie en Infectiepreventie voor het PMC klik hier.

Openingstijden monsterontvangst MMB uitklapper, klik om te openen

Zie de pagina 'over ons'.

Rapportage uitslagen uitklapper, klik om te openen

Inzenders binnen het UMC Utrecht

Uitslagen worden na autorisatie doorgestuurd naar HIX. Kweekuitslagen zijn te vinden bij Microbiologie. Moleculaire en serologische uitslagen zijn te vinden bij Microbiologie serologie/moleculair.
Papieren rapporten kunnen op verzoek van de afdeling/aanvrager decentraal geprint worden.

Inzenders buiten het UMC Utrecht

Uitslagen worden na autorisatie schriftelijk of via email gerapporteerd aan de inzender. Aan de emailrapportage zijn specifieke voorwaarden verbonden en dit moet vooraf in overleg met het laboratorium ingesteld worden.

Informatie over de vorm van de rapportage, het instellen van decentraal printen en de instelling van emailrapportage kan opgevraagd worden via de administratie van de laboratoria via medmic@umcutrecht.nl.

Cito-diagnostiek uitklapper, klik om te openen

Tijdens kantooruren

Voor cito-diagnostiek tijdens kantooruren CITO op het aanvraagformulier of de loopbrief vermelden. Altijd telefoonnummer van de aanvragend arts vermelden op de aanvraag. Indien er bij CITO aanvragen geen telefoonnummer van de aanvrager op de aanvraagkaart is vermeld, of de aanvrager telefonisch niet bereikbaar is, kunnen wij negatieve uitslagen niet telefonisch rapporteren.

Voor cito-diagnostiek tussen 16:00 en 17:30 uur altijd eerst overleggen met de arts-microbioloog van het betreffende cluster. Zie "Over ons".

Buiten kantooruren

Buiten kantooruren dient de dienstdoende arts-microbioloog gebeld te worden via de portier van het UMCU.

Intern is de 'Procedure aanvragen CITO diagnostiek bij afdeling medische microbiologie (MMB) buiten kantooruren' te vinden in Zenya.

Consultatie artsen-microbioloog uitklapper, klik om te openen

Zie pagina "Over ons".

Doorlooptijden onderzoek uitklapper, klik om te openen

De doorlooptijden van microbiologisch onderzoek staan bij de betreffende verwekker in de bepalingenwijzer.
De doorlooptijden van onderzoek dat wordt uitbesteedt staat in de lijst externe bepalingen.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet