Zorgverzekeraars compenseren met coronaregeling

Zorgverzekeraars compenseren met coronaregeling

Zorgverzekeraars Nederland (ZN) heeft met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) overeenstemming bereikt over een passende vergoeding voor gederfde inkomsten en extra kosten in het coronajaar 2020. Het kan hierbij om enkele miljarden euro’s gaan. Doel van de steunmaatregelen van de zorgverzekeraars is het neutraliseren van de financiële impact van corona op ziekenhuizen, om zo bij te dragen aan de continuïteit van de Nederlandse ziekenhuiszorg.

Mirjam van Velthuizen, lid raad van bestuur UMC Utrecht, namens het bestuur van de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU): “We zijn blij dat de intensieve gesprekken hebben geleid tot een faire compensatie van de financiële effecten van COVID-19, voor zover het de zorg betreft. We hebben met elkaar voor een zeer complexe situatie een oplossing gevonden die recht doet aan de inzet van ziekenhuizen in deze crisis én zorgvuldig omgaat met de premiegelden die elke Nederlander betaalt. Dit resultaat betekent echter niet dat de umc’s nu geen financiële zorgen meer hebben. Integendeel. Tijdens de COVID-crisis was de zorg voor patiënten met corona de hoogste prioriteit. Klinisch en labonderzoek lagen nagenoeg stil. Met hoge kosten als gevolg. Hierover gaan we in gesprek met het ministerie van OCW samen met VWS. We hopen op eenzelfde constructieve benaderingswijze als in de gesprekken met ZN.”

Dirk Jan van den Berg, voorzitter Zorgverzekeraars Nederland (ZN): “Zorgverzekeraars hebben grote waardering voor de inzet van ziekenhuizen in deze bijzondere periode. De zorg voor coronapatiënten heeft een enorme impact gehad op hun organisatie en financiën. Eerst hebben zorgverzekeraars liquiditeitsproblemen bij ziekenhuizen voorkomen door voorschotten te verstrekken. Eerder al gaven de zorgverzekeraars al aan dat zij de effecten van de coronacrisis op de financiële situatie van ziekenhuizen in 2020 willen neutraliseren. Ik ben blij dat we nu met deze unieke regeling, in het belang van verzekerden, een belangrijke bijdrage leveren aan de continuïteit van onze ziekenhuiszorg. Ziekenhuizen kunnen zich hierdoor weer volledig richten op het verder op gang brengen van de reguliere zorg.

Ad Melkert, voorzitter Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ): “We zijn blij dat het akkoord er is want de kans dat een ziekenhuis als gevolg van corona in de financiële problemen komt, is met deze afspraken geminimaliseerd. Afgesproken is dat er geen ziekenhuis in de rode cijfers komt als gevolg van corona. De afspraken vormen een goede basis voor de verdere uitwerking. We zullen het komende jaar samen met de zorgverzekeraars goed bewaken dat dit doel ook gerealiseerd gaat worden.”

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet