| Onderwijs

Start structureel opleiden doktersassistenten

Start structureel opleiden doktersassistenten

Door een landelijk tekort aan gediplomeerde doktersassistenten, krijgen we ook in het UMC Utrecht de vacatures lastig ingevuld. Tel daarbij op de noodkreet vanuit ROC’s vanwege een groot tekort aan stageplaatsen voor doktersassistenten in opleiding. En een succesvolle samenwerking is geboren: we gaan structureel doktersassistenten opleiden in het UMC Utrecht.

“Door de studenten een mooie stageplaats te bieden, hopen we ze ook te enthousiasmeren voor een baan in ons ziekenhuis”, vertelt stafmedewerker Heelkundige Specialismen Annemieke Wichers van het UMC Utrecht, een van de projectleiders van de pilot opleiding tot doktersassistent.  

Past bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Verpleegkundig specialist Jeanette van Weerden is medeprojectleider: “Uit rondvraag binnen het UMC Utrecht bleek dat er te weinig en een te versnipperd aanbod van stageplaatsen voor doktersassistenten binnen de zorgdivisies was. Centrale organisatie rond stages ontbrak, waardoor er onduidelijkheden waren. Daaruit volgde de opdracht vanuit clusterhoofd Ralph Wijnhoven om dit niet alleen voor onze eigen zorgdivisie, maar ziekenhuis-breed in te gaan regelen. Dat past ook bij onze maatschappelijke verantwoordelijkheid.​”  

Geen goed beeld van werken in (academisch) ziekenhuis

Daarnaast merkten de initiatiefnemers, dat de opleiding tot doktersassistent niet goed aansluit op werken in een (academisch) ziekenhuis. Om die reden kiezen doktersassistenten in opleiding eerder een stageplaats elders dan in een (academische) ziekenhuis. “Hierdoor hebben de studenten geen goed beeld van werken in een ziekenhuis. Dit vormt vervolgens een belemmering om te solliciteren”, aldus Annemieke.  

Aantal stageplaatsen uitbreiden

De inventarisatie leidde tot een succesvolle pilot. Inmiddels worden twaalf doktersassistenten van het ROC Midden Nederland opgeleid binnen vier zorgdivisies van het UMC Utrecht. Ook is gestart met de inrichting van een volgend schooljaar met uitbreiding naar achttien stageplaatsen en meer divisies. Jeannette: “De werving en selectie van de stagiaires gaan we samen met P&O oppakken. Daarnaast gaan we nieuwe mentoren opleiden en aan de slag met de begeleiding van BBL-studenten. Ook de drie praktijkopleiders zullen hier een rol in gaan spelen.”

Trots dat pilot zo’n vlucht neemt

Ook willen Annemieke en Jeanette de functie van doktersassistent beter positioneren binnen het UMC Utrecht. “Maar niet alleen intern zijn we druk met de inrichting. We voeren ook veel gesprekken met externe stakeholders. We zitten om de tafel met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) en we investeren in de regionale samenwerking met andere ziekenhuizen en vormen een visie op een regionale opleiding. We zijn ontzettend trots dat deze pilot zo’n vlucht neemt.”   

Kwalificatiedossier verbeteren 

Verbeterpunten zijn er natuurlijk ook. Jeannette: “Zo merken we dat het kwalificatiedossier van de doksterassistenten niet goed aansluit bij het ziekenhuis. Het dossier lijkt meer gericht op de huisartsenpraktijk. Samen met de opleiders gaan we hiernaar kijken. Ook doen we intern nog aanpassingen in de opzet van het programma.” 

Aantrekkelijke plek voor doktersassistenten in opleiding 

Op de succesvolle pilot volgde het besluit om de opleiding tot doktersassistent structureel aan te bieden in het UMC Utrecht. Annemieke: “Als UMC Utrecht zijn we kartrekker hierin. Samen met de NFU inventariseren we nu knelpunten bij alle umc’s. En we hebben het initiatief genomen om ziekenhuizen uit de regio bij elkaar te brengen via netwerkbijeenkomsten. De eerste netwerkbijeenkomst heeft inmiddels plaatsgevonden in het UMC Utrecht. ​Met onze acties richting de NFU en ROC, en de borging van dit project hopen we dat we als ziekenhuis een aantrekkelijke plek worden voor de doktersassistenten in opleiding.” 

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet