| Hart en vaten

Hackathon UMC Utrecht, Hartstichting en ABN AMRO

Hackathon UMC Utrecht, Hartstichting en ABN AMRO

Van 21 tot 25 januari gaan medisch specialisten en onderzoekers van het UMC Utrecht en data-analisten uit de financiële sector in Utrecht samen op zoek naar een oplossing om ernstige hart- en vaataandoeningen bij mannen en vrouwen beter op te sporen. De specialisten gaan analyses maken op grote hoeveelheden data die de afgelopen jaren door het UMC Utrecht zijn verzameld. Ze onderzoeken of er verbanden te vinden zijn tussen de uitkomsten uit eenvoudige medische tests, zoals een ECG, en uitkomsten uit vervolgonderzoeken zoals een MRI. Het doel is om een algoritme te vinden dat aantoont (of uitsluit) of iemand met klachten problemen heeft in de kleine of grote vaten van het hart.

Grote en kleine vaten

Eenvoudige tests zoals een ECG werken al goed om schade aan grote vaten te zien en worden dan ook veelvuldig gebruikt. Echter, als een patiënt schade heeft aan de kleine vaten, waarbij we nu aannemen dat dit vrouwen zijn, is dat met de huidige diagnostiek niet goed te zien. Daarnaast presteren diagnostische tests over het algemeen slechter bij vrouwen. De analyse neemt de verschillen tussen mannen en vrouwen mee. De aanname is dat een algoritme zal helpen bij het gerichter doorverwijzen van patiënten, met name bij vrouwelijke patiënten.

Voordelen

En dat heeft belangrijke voordelen. Het stellen van de juiste diagnose bij hart- of vaatziekten is lang niet altijd eenvoudig. Zo hebben vrouwen vaak vagere hartklachten dan mannen en hebben zij niet altijd in de gaten dat hun klachten kunnen wijzen op hartproblemen. Anderzijds is het voor artsen moeilijk om vast te stellen dat er iets mis is met het hart of de vaten. Het komt nu soms voor dat patiënten na een ECG naar huis worden gestuurd, terwijl later er toch een hartprobleem blijkt te zijn.

Een betrouwbaar algoritme kan helpen deze groep kleiner te maken en zorgen dat deze mensen eerder verder onderzoek en behandeling ondergaan. Daarnaast  worden er nu soms patiënten doorgestuurd naar een MRI, terwijl er achteraf niets aan de hand blijkt. Een MRI is relatief duur en vraagt veel tijd van het ziekenhuispersoneel. Dit zal niet helemaal te voorkomen zijn, maar hulp van een betrouwbaar algoritme zou hier een besparing voor ziekenhuizen kunnen opleveren.

Kans kleiner om iets te missen

“Zo krijgen de mensen die het nodig hebben de zorg die hen toekomt en wordt nodeloos testen bij mensen die geen hartproblemen hebben voorkomen”, licht Hester den Ruijter, onderzoeker UMC Utrecht toe. “Dat verlicht de druk op de zorg, de kosten van de zorg en wordt de kans kleiner dat we iets missen bij een patiënt.” 

Eerdere successen

Bij eerdere hackathons van ABN Amro en de zorgsector zijn dergelijke voorspellende algoritmes voor de behandeling van kanker gevonden. Mocht het nu weer lukken, dan volgt eerst een periode van validatie om de voorspellende waarde van het algoritme met zekerheid vast te stellen.

Beter risicomodel

Marina Senten, hoofd Allianties, Wetenschap & Innovatie bij de Hartstichting is enthousiast over de samenwerking: “Met het oog op de groei van het aantal patiënten is het belangrijk dat wij hart- en vaatziekten eerder herkennen en vaststellen, zodat mensen op tijd behandeld kunnen worden. Wij geloven dat samenwerking de manier is om versneld tot betere en effectieve oplossingen voor artsen en patiënten te komen. Deze hackathon, waarbij specialisten van ABN Amro en UMC Utrecht als team op zoek gaan naar een algoritme en bouwen aan een beter risicomodel voor artsen, is daar een prachtig voorbeeld van.”

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet