| Kindzorg

Eindexamen in het WKZ

Eindexamen in het WKZ

Paniek bij Rens en zijn ouders toen Rens afgelopen april voor langere tijd opgenomen werd in het WKZ. Over zijn gezondheid natuurlijk, maar ook over het eindexamen. Want  hoe kan je eindexamen doen als je niet op school kan zijn door je ziekte?

“Dat kan”, weet Lucelle Verloop. Als consulent onderwijs zieke leerlingen werkt zij bij de Educatieve Voorziening van het WKZ. “Elk jaar zijn er eindexamenkandidaten die door hun ziekte geen eindexamen kunnen doen op school, maar wel thuis of in het ziekenhuis. Dit jaar begeleid ik samen met mijn collega twee kinderen die hier examen doen.”

Het College van Toetsing en Examens (CvTE) en de onderwijsinspectie hebben daarvoor een speciale regeling gemaakt. Mits de examensecretaris van school een beroep doet op deze clausule, kan een zieke leerling het eindexamen maken buiten school. Zo ook Rens, die op donderdag 8 mei 2019 onder toezicht van twee surveillanten het examen wiskunde B in een ruimte naast de WKZ-school maakte.
“Vaak weten scholen niet dat deze mogelijkheid bestaat’, vertelt Lucelle. “Wij zijn ervoor om scholen hier in te begeleiden en faciliteren. Overigens niet alleen als de leerling het examen in het ziekenhuis zelf maakt, maar ook als leerlingen in de weken voor de examens voor een opname hier zijn. Dan begeleide we hen bij de voorbereiding.”

Harder werken

Scholen denken aan de gezondheid van de leerling, ‘word eerst maar beter’, is vaak hun devies. Maar, zo weet Lucelle uit ervaring, “zieke leerlingen werken net zo hard, vaak harder dan andere leerlingen voor hun eindexamen. Dan gooi je een jaar weg omdat je door ziekte opgenomen bent tijdens de periode van het eindexamen. Dat is niet nodig.”
Natuurlijk kan het zijn dat een leerling door de ziekte of opname niet in staat is om twee examens op een dag te maken. Dan is er de mogelijkheid om de examens te verdelen over drie tijdvakken: in mei, juni en augustus. Ook zijn er leerlingen die hun eindexamens spreiden over twee jaar omdat ze minder energie hebben door hun ziekte. “Dat is vaak een uitkomst voor leerlingen die een chronische ziekte hebben”,  licht Lucelle toe. “Het advies om een niveau lager te doen vanwege de beperkte belastbaarheid hoeft met deze mogelijkheid niet het beste advies te zijn.”

Verzegelde envelop

Voor alle examens geldt dat het onder gelijke omstandigheden wordt afgenomen. Concreet betekent dat voor zieke leerlingen: op dezelfde tijd als alle andere eindexamenkandidaten, onder toezicht van twee surveillanten in een afgesloten lokaal en zonder toegang tot internet. 
Dus toen het examen wiskunde B uit de kluis van school kwam, reed een surveillant van school naar het WKZ met een verzegelde envelop en meldde hij zich op de vierde verdieping. Samen met de surveillant van de WKZ-school en Rens werd de envelop geopend en een protocol getekend dat alles volgens de regels was gegaan. Dit om ‘Maastrichtse toestanden’ te voorkomen. Artsen en verpleegkundigen werden ingelicht, Rens’ behandeling werd aangepast en iedereen liep stilletjes langs het de examenruimte om Rens niet te storen.
Voor Rens geldt dat hij alle examens in het eerste tijdvak wil doen, omdat hij dan zich in de zomer kon richten op zijn vervolgstudie. School was bang dat hij zich door de opname en zijn ziekte zich niet goed had voorbereid. Lucelle: “Die angst was ongegrond. Rens verveelde zich en studeerde juist meer op de lange dagen zonder afleiding van schoolvrienden. Hij kon zich op deze manier juist goed voorbereiden, met dagelijks les van ons.”
Rens hoort, net als andere kandidaten, op 17 juni 2019 de uitslag van het eindexamen. En dan beginnen hopelijk voor Rens de feestjes. Overigens niet alleen voor hen. “Leerlingen en ouders zijn enthousiast over onze begeleiding. We krijgen dan ook regelmatig uitnodigingen om bij de diploma-uitreiking te zijn.”

De naam Rens is om privacyredenen gefingeerd.

Meer weten? Zie www.ziezon.nl/onderwijsondersteuning

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet