Terug

Traumachirurgie

Traumachirurgie

Specialisme

Het subspecialisme traumachirurgie is onderdeel van de algemene chirurgie en richt zich op opvang en behandeling van slachtoffers van een ongeval. Het kan gaan om patiënten met relatief eenvoudige letsels zoals een botbreuk of een simpele wond, maar bijvoorbeeld ook om zeer ernstige levensbedreigende letsels na een verkeersongeval of geweldsdelict.

Behandelingen uitklapper, klik om te openen

Binnen de traumachirurgie wordt onderscheid gemaakt tussen acute operaties voor ernstige letsels (zoals bijvoorbeeld een gebroken bovenbeen) en levensbedreigende aandoeningen (zoals bijvoorbeeld een gescheurde milt) en zogenaamde ‘electieve’ operaties. Deze laatste categorie bestaat uit ingrepen die wel moeten plaatsvinden maar niet met de hoogste spoed. Voorbeelden zijn een gebroken pols, een breuk die niet of verkeerd vastgroeit of een chronische botinfectie.

Voorbeelden van aandoeningen die worden behandeld bij de afdeling traumachirurgie:

 • Ongeval slachtoffers met meerdere letsels aan ledematen, maar ook aan de borst, buikorganen en bekken.
 • Enkelvoudige letsels aan de ledematen zoals complexe en (open) breuken van de pols, elleboog, heup en enkel.
 • Bekkenfracturen.
 • Intra articulaire fracturen.
 • Handletsels.
 • Peesletsels.
 • Late gevolgen van eerder behandelde letsels.
 • Vertraagde en uitblijvende botgenezing na eerdere fractuurbehandeling.
 • Standsafwijkingen na eerdere fracturen.
 • Fractuur gerelateerde infecties, infecties na osteosynthese.
 • Brandwonden.

Onderzoeken uitklapper, klik om te openen

De belangrijkste aanvullende onderzoeken die een traumachirurg zal laten verrichten bestaat uit bloedonderzoek en medische beeldvorming. Conventionele röntgenfoto’s van ledematen, borstkas en het bekken en/of een CT-scan worden relatief vaak verricht om letsels op te sporen of om herstel van bijvoorbeeld een botbreuk of klaplong te monitoren. Een enkele keer is het noodzakelijk om een MRI-scan of nucleair onderzoek (FDG-PET scan of leucocytenscan) uit te voeren. Deze onderzoeken worden met name gebruikt bij de verdenking op ruggemergletsels (MRI-scan) of botinfecties (MRI-scan en/of nucleair onderzoek).

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het onderzoek van de afdeling traumachirurgie concentreert zich op de gevolgen van trauma/letsel op het lichaam en met name de reactie van het aangeboren afweersysteem. Bij ernstig gewonde patiënten reageert het lichaam met een afweer en reparatie reactie wat bij ernstige letsels van enorme omvang kan zijn en het doel veelal voorbij schiet. Het blijkt dat de witte bloedcel een belangrijke rol speelt bij deze reactie. Dit leidt initieel tot additionele schade en op langere termijn tot een uitgeput immuunsysteem en daarmee meer kans op ernstige infecties. Het gedrag en de verschijningsvorm van de witte bloedcellen zijn het primaire onderwerp van studie, waarmee de ernst van de weefselschade en de immunologische reactie van het lichaam daarop wordt gemeten.
Daarnaast wordt er klinisch wetenschappelijk onderzoek verricht dat onder te verdelen is in twee groepen:

 • Onderzoek naar klinische aspecten van ernstig zieke patiënten, waarmee aangesloten wordt bij het onderzoek naar de immunologische reactie.
 • De optimale behandeling van extremiteiten letsel, met name bij polytrauma patiënten, met als doel de kwaliteit van leven van ongevalslachtoffers te verbeteren. Hierbij is er een goede samenwerking tussen het traumacentrum en de verschillende ziekenhuizen in de regio.
   

Opleiding en onderwijs uitklapper, klik om te openen

Het subspecialisme traumachirurgie verzorgt onderwijs voor medisch studenten, arts-assistenten in opleiding, physician assistants en verpleegkundigen. Co-assistenten nemen deel aan de patiëntenzorg op de polikliniek en zijn aanwezig op de operatiekamers.

Binnen de afdeling heelkunde leiden we artsen in een zesjarige opleiding op tot chirurg. Om deze opleiding af te ronden als gecertificeerd traumachirurg, dienen de laatste twee jaar geheel gewijd te zijn aan het subspecialisme traumachirurgie (de zogenaamde differentiatie), inclusief de daarbij behorende congressen en cursussen.

De afdeling levert ook een belangrijke bijdrage aan bij- en nascholingen voor collega’s uit diverse beroepsgroepen in de regio en in breder verband via presentaties op nationale en internationale congressen.

Op zoek naar een opleiding?

Bekijk hier de opleiding heelkunde.

Samenwerkingsverbanden uitklapper, klik om te openen

Traumazorg is teamwerk. De traumachirurg werkt in een multidisciplinair team waar onder andere ook anesthesisten, radiologen, neurologen, neurochirurgen, verpleegkundigen, physician assistants, röntgenlaboranten, operatiekamer medewerkers, intensivisten, orthopedisch chirurgen, plastisch chirurgen, gipsverbandmeesters, revalidatieartsen en fysiotherapeuten deel van uit maken.

Het UMC Utrecht is het regionale verwijscentrum (het zogenaamde level 1 traumacentrum) voor de regio Midden Nederland met een adherentiegebied van 1,1 miljoen inwoners. Het St. Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein, het Meander Medisch Centrum in Amersfoort, het Diakonessenhuis in Utrecht en het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis in Woerden zijn de aangesloten perifere ziekenhuizen in onze regio, maar ook patiënten van elders uit het land en ook uit het buitenland worden regelmatig naar ons overgeplaatst. Het Traumazorgnetwerk Midden-Nederland richt zich op het borgen van de bereikbaarheid en toegankelijkheid van de acute zorg en het verbeteren van de kwaliteit van de acute zorgketens in de regio.
 

In het UMC Utrecht bevindt zich bovendien het calamiteitenhospitaal, een samenwerkingsplatform van defensie (Centraal Militair Hospitaal) en het UMC Utrecht. Deze unieke voorziening voor de onmiddellijke grootschalige opvang van slachtoffers onder bijzondere omstandigheden maakt het mogelijk om binnen een half uur op te schalen naar 200 bedden inclusief operatiekamers en Intensive Care. Voorbereiding op rampen en grootschalige opvang is in het UMC Utrecht dagelijkse routine en sluit naadloos aan bij onze filosofie om 24 uur per dag, 7 dagen per week klaar te staan.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen over het specialisme? Neem dan contact op met het stafsecretariaat via telefoonnummer 088 75 598 82.

Voor een afspraak op de polikliniek hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Telefoonnummer: 088 75 550 21 De polikliniek is op werkdagen bereikbaar tussen 08.30 - 12.00 uur en 13.30 - 16.00 uur

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet