Terug

CALM-START studie: onderzoek naar implantaat bij moeilijk behandelbare hoge bloeddruk

CALM-START studie: onderzoek naar implantaat bij moeilijk behandelbare hoge bloeddruk

Wetenschappelijk onderzoek CALM-START studie: onderzoek naar implantaat bij moeilijk behandelbare hoge bloeddruk

In de CALM-START studie onderzoeken we het effect van een stent-achtig implantaat in de halsslagader bij patiënten met moeilijk behandelbare hoge bloeddruk.

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Hoe verloopt het onderzoek? uitklapper, klik om te openen

Eerst vindt een screeningsfase plaats. In deze fase onderzoeken we of de patiënt onderliggende aandoeningen heeft en kijken we naar de kwaliteit, vorm en grootte van de halsslagaders. Ook kijken we of zonder problemen de bloeddrukverlagende medicijnen kunnen staken. 

Start van het onderzoek

Indien de patiënt aan alle criteria voldoet, wordt de patiënt opgenomen voor een angiografie. Dit is een onderzoek waarbij er röntgencontrast in de bloedvaten wordt gespoten om de slagaders in beeld te brengen.

Als ook de angiografie uitwijst dat de vorm en grootte van minimaal één van de halsslagaders geschikt is, vindt er een loting plaats. Bij 50 procent van de patiënten plaatsen we het implantaat tijdens de angiografie en bij 50 procent plaatsen we het implantaat niet.

Duur van het onderzoek

Drie en zes maanden na de loting meten we bij beide groepen de 24-uurs bloeddruk. Zowel de patiënt als het team dat de patiënt terugziet, weten tot zes maanden na de ingreep niet of er een implantaat is geplaatst. Patiënten die geen implantaat hebben gekregen kunnen ervoor kiezen alsnog een implantaat te laten plaatsen. De totale duur van de studie is twee jaar.

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Doel van het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Ongeveer een vierde van de volwassenen in Nederland heeft een verhoogde bloeddruk (bovendruk boven 140 en/of onderdruk boven 90 of gebruikt bloeddrukverlagende medicijnen). Een verhoogde bloeddruk vergroot het risico op hart- en vaatziekten. 

Patiënten met een hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert, kunnen in aanmerking komen om deel te nemen aan de CALM-START studie. Deze studie voeren we uit in 10 ziekenhuizen verspreid in Nederland en Duitsland bij 110 patiënten. 

In deze studie onderzoeken we of het plaatsen van een stent-achtig implantaat effect heeft op de hoogte van de bloeddruk op lange termijn.

In onderstaande video wordt uitgelegd wat het onderzoek inhoudt. 

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Vragen? uitklapper, klik om te openen

Het onderzoeksteam bestaat uit:

 • Wilko Spiering (hoofd-onderzoeker)
 • Eline Groenland (arts-onderzoeker)
 • Inge Klaassen (onderzoeksverpleegkundige)
 • Corina Joosten (onderzoeksverpleegkundige)


Voor vragen over het onderzoek kunnen patiënten en behandelaars contact opnemen met de onderzoeksverpleegkundigen via e-mail of telefoon:

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Voorwaarden voor deelname uitklapper, klik om te openen

Patiënten moeten aan de volgende voorwaarden voldoen om deel te kunnen nemen aan de studie:

 • leeftijd tussen de 18 en 70 jaar;
 • hoge bloeddruk die onvoldoende op bloeddrukverlagende geneesmiddelen en leefstijlaanpassingen reageert (gebruik van minimaal drie bloeddrukverlagende geneesmiddelen);
 • 24-uurs bloeddruk (bovendruk) >135 mmHg met én zonder bloeddrukverlagende geneesmiddelen.

De belangrijkste redenen waarom patiënten niet kunnen deelnemen aan de studie zijn:

 • gebruik van meer dan vier bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • het niet veilig kunnen staken van alle bloeddrukverlagende geneesmiddelen;
 • aanwezigheid van een behandelbare oorzaak van hoge bloeddruk;
 • matig tot ernstige aderverkalking in beide halsslagaders of een ongeschikte maat of vorm van de halsslagaders;
 • chronisch boezemfibrilleren;
 • ernstige hart-, long-, hersen- of nierziekte;
 • zwangerschap of het geven van borstvoeding.

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet