Terug

Ribavirine

Ribavirine

Bepaling

Ribavirine in plasmaSynoniemen:Copegus, Rebetol, Virazole
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 1,0 ml bloed
Minimaal: 0,5 ml bloed
Afnamecondities:Spiegelafname: tijdstip niet kritisch ivm lange halfwaardetijd. Verder nog contactpersonen wijzigen.

Uit kleinschalig onderzoek is gebleken dat er niet noodzakelijk op een steady state conditie gewacht hoeft te worden. Met behulp van formules kan de steady state-spiegel in week 8 en later worden berekend uit spiegels in week 2 en/of 4. Dit dient echter nog in een groter onderzoek bevestigd te worden [1].
- [RBV]ss = 1,164 + 0,755 x [RBV]wk2 (mg/L)
- [RBV]ss = 0,734 + 0,804 x [RBV]wk4 (mg/L).
Verzendcondities:Gekoeld; 4°C
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:LC-MS/MS
Bepalingsfrequentie:Eén keer per twee weken op donderdag (even weken).
Materiaal dient op de bepaling dag voor 08:00 uur op het laboratorium aanwezig te zijn.
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Matthijs van Luin / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:Therapeutische concentraties:
Er is nog geen algemeen geaccepteerde therapeutische range voor ribavirine. Er geldt vooralsnog als werkhypothese dat de steady state-spiegels (vanaf week 8) > 2,0 mg/L moet zijn. Spiegels in week 2 en 4 kunnen worden geëxtrapoleerd op basis van bovenstaande formules. Er is geen bovengrens voor de spiegel gedefinieerd, deze wordt bepaald door de mate van Hb-daling die de patiënt aankan.

Toxische spiegels:
Een relatie tussen ribavirineplasmaspiegels en het optreden van toxiciteit (met name anemie) is bekend. Daarbij geldt dat er een goede relatie lijkt te zijn tussen het optreden van anemie en de kans op een goede virologische respons, wat duidt op een nauwe therapeutische breedte.
Klinische betekenis:TDM van ribavirine wordt zinvol geacht bij een verdenking op interacties, bij optreden van bijwerkingen, bij onvoldoende daling van de viral load (VL) en bij vermoeden van therapieontrouw [1]. Klik hier voor meer therapeutische informatie.
Aanvullingen:Halfwaardetijd: 2 weken bij chronisch gebruik. Na 1 gift: 21-64 uur. Ribavirine heeft een lange halfwaardetijd die wordt veroorzaakt door langzame vrijgifte vanuit de weefsels. Ribavirine cumuleert in rode bloedcellen.
In alle onderzoek werd een relatie gevonden tussen ribavirineplasmaspiegels en sustained virological response (SVR, gedefinieerd als een onmeetbare HCV-RNA-concentratie 24 weken na stoppen van de HCV-behandeling).
Naast de ribavirinespiegel kan het optreden van toxiciteit (anemie) ook relatief eenvoudig plaatsvinden door controle van het Hb. Een dosisverlaging van ribavirine zal primair plaatsvinden op basis van het Hb en niet op de spiegel alleen. Eerder zal er nog een bloedtransfusie of epoëtine worden gegeven om niet de ribavirinedosering te hoeven verlagen [1]. 
Referenties:[1] TDM-monografie ribavirine, UMCN.
[2] Farmacotherapeutisch Kompas: Ribavirine; geraadpleegd op 19/06/2020
Laatst herzien:27/09/2021
Laatste wijziging:- Afnamecondities: Tijdstip niet kritisch ivm lange halfwaardetijd.
- Bepaling onder ISO15189 scope: Ja
ISO-15189 scope:Ja

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet