Terug

Bisoprolol

Bisoprolol

Bepaling

Bisoprolol in plasma
Let op: Bepaling wordt extern uitgevoerdSynoniemen:Emcor, Cosimprel (combinatie met perindopril)
Afnamevoorkeur:EDTA-buis/2 ml, roze dop (E2)
Afnamevolume:Gewenst: 0,5 ml bloed
Minimaal: 0,25 ml bloed
Afnamecondities:Bloed afnemen voor de gift (dalspiegel)
Verzendcondities:Kamertemperatuur
Bewaarconditie:Plasma; -20°C
Methode:Extern
Bepalingsfrequentie:Eén keer per week
Monsterontvangst:Centrale Balie (G.03.330)
Balie Apotheek (D.00.313)
Verzendadres:UMC Utrecht
Klinisch farmaceutisch en toxicologisch laboratorium
HP D.00.204
Heidelberglaan 100
3584 CX Utrecht
Contactpersoon:Matthijs van Luin / Kim van der Elst, Laboratoriumapothekers
Dienstdoende laboratoriumapotheker 088-75 744 88
Referentiewaarden:Cmax bij een eenmalige dosis van 10 mg: 36 ± 0,7 ug/L.
Cmax na 7 dagen 1d 10 mg: 52 ± 5 ug/L [3]  
Bij patiënten met stabiel chronisch hartfalen (NYHA III) zijn de plasmaspiegels van bisoprolol hoger en is de halfwaardetijd langer dan bij gezonde vrijwilligers.
Cmax bij 1d 10 mg (steady-state): 64 ± 21 ug/L [3]  
Gevonden plasmaconcentraties bisoprolol bij ernstige intoxicaties: 541 ug/L, 3,5 uur na ingestie van 140 mg bisoprolol [4] 5000 ug/L, 4 uur na ingestie van 1120 mg bisoprolol [5]
Klinische betekenis:Bloedspiegelbepaling kan toegepast worden indien men de therapietrouw wil bevestigen of toxiciteit vermoedt.
In het algemeen zijn spiegelbepalingen van  bèta blokkers bij acute intoxicaties niet zinvol: er is geen goede correlatie tussen de spiegel en het klinisch effect [1].
Aanvullingen:De halfwaardetijd bedraagt 10-12 uur, bij hartfalen NYHA-klasse III is dit verlengd tot ong. 17 uur. [2]   Het wordt gedeeltelijk in de lever door CYP3A4 en CYP2D6 gemetaboliseerd tot inactieve metabolieten; de bijdrage van CYP2D6 is mogelijk relatief gering. Ong. 50% wordt door de lever omgezet in inactieve metabolieten en vervolgens uitgescheiden via de nieren, ong. 50% wordt door de nieren onveranderd uitgescheiden. [2]
Referenties:[1] Monografie Betablokkers Toxicologie behandelinformatie NVIC/NVZA/NVKF (versie 2021).
[2] Informatorium Medicamentorum Bisoprolol, via KNMP Kennisbank, geraadpleegd 22/07/2019
[3] Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, Bisoprolol, geraadpleegd 05/06/2020
[4] Tracqui A, Kintz P, Mangin P, Lenoir B. Self-poisoning with the bèta-blocker bisoprolol. Human & Experimental Toxicology. 1990 vol. 9(4) p. 255-256.
[5] Harry P, Lannehoa Y, Turcant A, Gamelin L. Massive poisoning with the bèta-blocker bisoprolol and hypoglycemia. Veterinary and Human Toxicology. 1996 vol. 38 (6) p. 463
Laatst herzien:09/12/2021
ISO-15189 scope:Nee

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet