Terug

Screeningpolikliniek ouderen

Screeningpolikliniek ouderen

U kunt als patiënt door uw behandelend arts worden verwezen naar de screeningspoli ouderen. De behandelend arts verwijst u door naar deze poli van de geriatrie vanwege uw leeftijd, uw voorgeschiedenis of verdenking op kwetsbaarheid en de soort behandeling of operatie die mogelijk nodig is. Op onze polikliniek brengen we uw situatie in kaart en we bespreken met u wat er voor nodig is om van de behandeling of operatie een succes te maken. Daarnaast bekijken we wat nodig is om weer tot herstel te komen na de behandeling of operatie.

Wat doen we op de screeningspolikliniek ouderen? uitklapper, klik om te openen

Tijdens uw bezoek aan de screeningspoli bekijken wij:

 • Het algemeen functioneren voor de behandeling/operatie
 • Het huidig conditie, inclusief de spierkracht en stabiliteit van het lopen
 • Het  medicatiegebruik
 • Het functioneren van het geheugen
 • Hoe u tegen de behandeling/operatie aankijkt
 • De aanwezigheid van steun door naasten
 • De waarden in het leven en welke van belang zijn en blijven na de behandeling/operatie

Met het bezoek aan de screeningspoli ouderen kijken we ook naar verhoogde risico’s bij ouderen. Enkele voorbeelden van veel voorkomende risico’s  zijn:

 • Acute verwardheid na operatie (delier)
 • Vallen
 • Risico op ondervoeding
 • Kans op afname van lichamelijk functioneren
 • Krijgen  van infecties

Wat kunt u van ons verwachten? uitklapper, klik om te openen

Bij het eerst bezoek aan de screeningspoli ouderen heeft u contact met de verpleegkundig specialist van de geriatrie met achterwacht van een arts. We bespreken met u welke (aanvullende) maatregelen u zelf en/of uw naaste kunnen nemen, en welke de afdeling kan nemen om risico’s en/of complicaties te voorkomen. De aandachtspunten uit het onderzoek komen in het dossier, zodat de behandelaar en de verpleegkundigen van de afdeling waar u opgenomen wordt op de hoogte zijn.

Indien er gekozen wordt voor een operatie volgt een tweede bezoek tijdens de opname en wordt u door het geriatrie team bezocht tijdens opname. Wij kijken mee hoe het herstel verloopt en spreken met de behandelend arts en de verpleegkundigen van de afdeling als dit nodig is.

Tijdens de opname maken we afspraken om u en uw naasten na drie maanden nogmaals te zien op de poli of nogmaals telefonisch te spreken.  We horen dan graag hoe het met u gaat. Er is dan aandacht voor het beloop van het herstel en eventuele andere te bespreken punten.

Wat moet u meenemen? uitklapper, klik om te openen

We vragen u om, indien mogelijk, iemand uit uw naaste familie-of vriendenkring mee te nemen naar de polikliniek. Er komt namelijk veel informatie op u af. Het is prettig om iemand te hebben die meeluistert.

Daarnaast vragen wij u om het volgende mee te nemen:

 • Een actuele medicatielijst. Deze kunt u verkrijgen bij uw apotheek.
 • Eventuele gegevens over de aanvullende (thuis)zorg.
 • Uw bril en/of gehoorapparaat, indien u deze gebruikt.
 • Uw loophulpmiddel (stok, rollator), indien u deze gebruikt.

Wetenschappelijk onderzoek uitklapper, klik om te openen

Het UMC Utrecht is een academisch ziekenhuis. Dat betekent dat er naast patiëntenzorg ook wetenschappelijk onderzoek plaatsvindt. U kunt gevraagd worden hieraan mee te doen. Dit kan alleen met uw toestemming en medewerking. U hebt het recht hier niet aan mee te werken. Het niet meewerken aan wetenschappelijk onderzoek is op geen enkele manier van invloed op de behandeling en/of begeleiding vanuit de polikliniek.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u na het lezen van deze informatie nog vragen neem dan contact op met de polikliniek via e-mail of telefoon.

secretariaatgeriatrie@umcutrecht.nl

088-755 83 78

Folder uitklapper, klik om te openen

Download de volgende folder:

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet