Terug

BKO-leergang voor (aankomend) hoogleraren

BKO-leergang voor (aankomend) hoogleraren

Opleiding

Voor (aankomende) hoogleraren die in het kader van hun (her)benoeming een BKO dienen te behalen, wordt een specifieke BKO-leergang aangeboden. Uiteraard is het ook mogelijk om de reguliere BKO-leergang te volgen, indien dit past in het tijdspad voor (her)benoeming.

De BKO-Leergang voor (aankomend) hoogleraren omvat relevante didactische scholing passend bij de breedte van de competentiegebieden van de Basis Kwalificatie Onderwijs. De BKO-Leergang duurt in totaal drie dagen. De eerste twee dagen zijn aansluitend, en de derde dag is 6-8 weken later gepland.

Onafhankelijk welke BKO-leergang je volgt gelden de dezelfde kwantitatieve eisen om deel te kunnen nemen aan het beoordelingsgesprek om de BKO-kwalificatie te kunnen behalen. Ook hier geldt dat aan het einde van het BKO-kwalificatietraject substantiële ervaring nodig is op alle BKO-competentiegebieden, (1) ontwerpen van onderwijs, (2) uitvoeren van verschillende onderwijsvormen inclusief begeleiding van individuele studenten en (3) het ontwikkelen van toetsmateriaal ter beoordeling van studenten, zie onderwijservaringseisen BKO-kwalificatie.

Ingangseisen uitklapper, klik om te openen

Deelname aan deze leergang is alleen mogelijk wanneer de datum van (her)benoeming bekend is.

Leerdoel uitklapper, klik om te openen

De BKO-Leergang is gebaseerd op de BKO-eindtermen van de Universiteit Utrecht. Na afloop van de leergang heb je:

 • Didactische kennis opgedaan en toegepast in de eigen werksetting en/of oefensituaties op het gebied van ontwerpen van onderwijs, uitvoeren van verschillende onderwijsvormen inclusief begeleiding van individuele studenten en het ontwerpen van toetsing/beoordeling van studenten.

Programma opzet uitklapper, klik om te openen

 • Voorbereiding: de voorbereiding per bijeenkomst bestaat behalve uit het lezen van achtergrondliteratuur en het bekijken van onlinemateriaal ook uit concrete opdrachten in de onderwijspraktijk en reflectieopdrachten.
 • Videoreflectie: Aan de hand van opgenomen eigen onderwijs wordt er samen met een videocoach en mededeelnemers gereflecteerd.
 • Onderwijspitches: Iedere deelnemer geeft een korte pitch over een onderwijskundig concept.
 • Didactische scholingsbijeenkomsten: Tijdens de bijeenkomsten zal de theorie worden verdiept en toegepast in opdrachten en oefensituaties. De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
  • Algemene didactiek en ontwerpen van onderwijs
  • Activerende werkvormen
  • Begeleiden van (individuele) studenten
  • Presenteren voor grote groepen
  • Betrouwbaar en valide toetsen
  • Beoordelen van individuele studenten
  • Open en stimulerende leeromgeving

Belangrijk: Om het scholingscertificaat te kunnen behalen, is deelname aan alle dagen van de BKO-leergang verplicht.

BKO-portfolio uitklapper, klik om te openen

Naast het volgen van de didactische scholing schrijf je aan jouw BKO-portfolio en verzamel je alle verplichte bijlagen. Het portfolio vind je hier . Hierin staan ook de verplichte bijlagen beschreven.

 • In het portfolio gereflecteerd op:
  • hoe de opgedane didactische kennis (gerelateerd aan de BKO-competentiegebieden) in praktijk is gebracht,
  • de gemaakte (of te maken didactische keuzes) gerelateerd aan de BKO-competentiegebieden. Deze keuzes dienen zoveel mogelijk onderbouwd te worden a.d.h.v. wetenschappelijk onderzoek, theoretische modellen, studentevaluaties en/of jouw ervaring,
  • jouw persoonlijke sterke- en ontwikkelpunten als docent.

Tijdsinvestering uitklapper, klik om te openen

Qua tijdsinvestering moet je rekenen op het volgende:

 1. Bijwonen van alle trainingsdagen (totaal 3 dagen = ± 23 uur incl. lunchpauzes)
 2. Voorbereidende opdrachten voor iedere dag (± 10 uur)
 3. Schrijven aan het BKO-portfolio en verzamelen van bijlagen (± 20 uur)
 4. Beoordelingsgesprek o.b.v. portfolio (± 1 uur)

Procedure BKO-traject uitklapper, klik om te openen

De procedure van het BKO-traject is hier in te zien. Deze wordt ook besproken tijdens het intakegesprek.

Belangrijk: Het volgen van de didactische scholing geeft geen garantie tot het behalen van de BKO. De scholing biedt de kandidaat de benodigde theorie om beargumenteerd didactische keuzes te maken. De beoordelaars beoordelen op basis van het ingeleverde portfolio + bijlagen en het beoordelingsgesprek of de kandidaat voldoet aan de eindtermen van de BKO.

Aanmelding uitklapper, klik om te openen

Om deel te kunnen nemen aan de leergang dien je je voor een individueel intakegesprek aan te melden. In het intakegesprek wordt beoordeeld of deze specifieke BKO-leergang relevant en haalbaar voor je is (of dat een andere route tot een BKO wellicht beter past). Daarna dien je je in te schrijven voor de BKO-leergang via het digitale inschrijformulier (zie link hieronder) en de volgende documenten in te leveren:

 • Persoonlijk CV inclusief vakinhoudelijke achtergrond, werkervaring en onderwijservaring; ga hier met name in op de onderwijservaring die je hebt opgedaan. Vermeld hierin ook taken als bv. toetsvragen maken, coördinatorschap en onderwijsontwikkeling.
 • Door kandidaat en diens direct leidinggevende getekende overeenkomst (formulier); hiermee willen we borgen dat je bij deelname aan deze leergang binnen de divisie de ruimte krijgt naast het bijwonen van alle trainingsbijeenkomsten, ook de mogelijkheid krijgt om de gevraagde opdrachten uit te voeren. Belangrijk is dat je ook moet kunnen voldoen aan de kwantitatieve eisen aan de BKO: zoals het geven van verschillende onderwijsvormen (hoorcolleges, werkgroepen, individuele begeleiding), toetsvragen maken en beoordelen op kwaliteit en het herontwerpen van een onderwijsonderdeel. Na ontvangst van de getekende overeenkomst (inclusief kostenplaatsnummer) is deelname definitief.

De data van de leergang staan vermeld op het inschrijfformulier.

Inschrijfformulier docenttrainingen en leergangen

 

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet