Terug

Verwijderen poliep in de dikke darm via coloscopie

Verwijderen poliep in de dikke darm via coloscopie

Patiëntfolder

Binnenkort ondergaat u een coloscopie (inwendig onderzoek van de dikke darm) voor het verwijderen van een poliep in de dikke darm. Deze poliep bevat onrustige cellen (dysplasie) of er is sprake van een vroege vorm van kanker.

Belangrijk

 • Vanaf drie dagen voor de behandeling mag u niet alles meer eten. Ook moet u laxeren. Meer informatie over het laxeren leest u in de aparte instructie.
 • Als u bloedverdunners gebruikt, is het belangrijk dat u met uw behandeld arts overlegt of u deze mag doorgebruiken.
 • Tijdens deze behandeling krijgt u een sedatie met het medicijn Propofol. Van uw behandelend arts krijgt u hierover meer informatie.
 • Meestal worden patiënten na de behandeling een nacht opgenomen ter observatie. Het kan zijn dat uw behandelend arts besluit dat u toch naar huis mag gaan. U kunt dan niet zonder begeleiding naar huis. Dit geldt ook als u met de taxi gaat. Er moet de eerste nacht na de ingreep ook altijd een begeleider bij u aanwezig zijn.
 • Uw begeleider kan in de wachtkamer plaatsnemen, maar kan niet mee de afdeling op of aanwezig zijn bij de behandeling.
 • Bent u ziek of verhinderd? Laat het ons zo spoedig mogelijk weten via telefoonnummer 088 75 573 66.
 • Neem contact op met uw arts als u:
 1. Allergisch bent voor bepaalde geneesmiddelen.
 2. Zwanger bent of zou kunnen zijn.
 3. Aan een hart- en/of longaandoening lijdt.

Sedatie

Om deze behandeling voor u zo aangenaam mogelijk te laten verlopen, krijgt u meestal sedatie toegediend door een medewerker van de anesthesie. Voorafgaand aan de behandeling krijgt u hierover (telefonisch) informatie en neemt de anesthesiemedewerker een aantal vragen met u door om te bepalen of u in aanmerking komt voor deze sedatie.

Het slaapmiddel en de pijnstiller krijgt u via een naald in uw arm toegediend. Weet u uit eerdere ervaringen dat het plaatsen van een infuusnaaldje moeilijk is, geef dit dan tijdig aan ons door.

Voorbereiding uitklapper, klik om te openen

Voor de behandeling moet uw dikke darm goed schoon zijn. Dit betekent dat de darm geen voedselresten en ontlasting meer bevat. De arts kan de darmwand dan goed bekijken en eventuele afwijkingen ontdekken. Mocht uw dikke darm niet schoon (genoeg) zijn op de dag van de behandeling, dan kan het zijn dat de behandeling niet door kan gaan.

Het is daarom belangrijk dat u alle aanwijzingen over het dieet en het laxeren goed doorneemt en uitvoert, zodat u goed voorbereid bent.

Laxeren

Drie dagen voor het onderzoek begint u met een vezelarm dieet. Eén dag voor het onderzoek begint u met laxeren. Lees de aparte instructie hierover goed door.

Medicijnen

Het is belangrijk dat u met uw arts bespreekt welke medicijnen u slikt en of u deze kunt blijven gebruiken.

Bloedverdunners

Gebruikt u bloedverdunners? In sommige gevallen moet u tijdelijk stoppen met het gebruik van de bloedverdunners vóór de coloscopie. Overleg dit altijd met de arts die de coloscopie heeft aangevraagd.

IJzertabletten

IJzertabletten veroorzaken een zwarte aanslag aan de binnenkant van de darm. Daardoor kan de arts de darmwand niet goed beoordelen. Daarom moet u 14 dagen voor de coloscopie stoppen met de ijzertabletten. Na de behandeling kunt u weer beginnen met de ijzertabletten, tenzij de arts iets anders met u afspreekt.

Diabetesmedicatie

Hebt u diabetes mellitus en gebruikt u insuline? Pas dan de dosis insuline aan in overleg met uw arts. Bij het gebruik van tabletten mag u de dag voor de behandeling de normale dosering innemen.

Op de dag van de behandeling:

 • Voor de behandeling geen medicatie.
 • Na de behandeling bij eenmaal daags gebruik start u bij de eerstvolgende maaltijd.
 • Gebruikt u de medicatie twee,- drie,- of viermaal daags: bij de volgende maaltijd de gebruikelijke dosering hervatten.

Orale anticonceptie

Als u orale anticonceptie (de ‘pil’) gebruikt, is deze voor de rest van de cyclus onbetrouwbaar.

Overige medicatie

Als u nog andere strikt noodzakelijke medicijnen moet innemen, neem ze dan minstens één uur voor het laxeren in of minstens één uur nadat u de laxeerdrank gedronken hebt. Anders neemt uw lichaam de medicatie niet op.

Tijdens het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Uw begeleider kan niet mee de afdeling op of aanwezig zijn bij het onderzoek. Uw begeleider kan in de wachtkamer plaatsnemen. De verpleegkundige haalt u op uit de wachtkamer en brengt u naar de voorbereidingsruimte. Hier nemen wij uw gegevens met u door. U kleedt u zich van onderen uit, waarna u op het bed gaat liggen onder een deken. Uw kleding leggen wij in een kluisje. Wij brengen een infuusnaald bij u in. Een endoscopieverpleegkundige haalt u op en brengt u naar de behandelkamer. De arts stelt u een aantal vragen, dit noemen wij ook wel een ‘time-out’. De anesthesiemedewerker sluit u aan op de bewakingsapparatuur om uw bloeddruk, hartslag en zuurstofgehalte te meten. U krijgt van de anesthesiemedewerker de eventuele sedatie toegediend.

Het inbrengen van de endoscoop

U ligt op uw linkerzijde op de behandeltafel met opgetrokken knieën. De arts brengt via de anus de endoscoop (een dunne, flexibele slang) voorzichtig in de endeldarm. Daarna schuift de arts het instrument geleidelijk steeds verder in de dikke darm tot aan de poliep. Als er nog vocht in de darmen aanwezig is, kan dat tijdens de behandeling worden weggezogen.

Lucht

Tijdens de behandeling wordt er lucht (koolzuurgas) in de darm geblazen zodat de darm wijder wordt en wij uw darm goed kunnen bekijken. U kunt de ingeblazen lucht als vervelend ervaren. U kunt er darmkrampen van krijgen. Waarschijnlijk moet u hierdoor ook wat winden laten. Dit is heel normaal, dus niet iets om u voor te schamen. Meestal zakt de pijn hierdoor af. Houd de lucht niet op, want hierdoor krijgt u meer last van pijnlijke buikkrampen.

De behandeling

Voor het verwijderen van poliepen, maken wij gebruik van verschillende technieken. Welke techniek wij bij u gebruiken, hangt onder andere af van de soort poliep en waar deze zich bevindt.

eFTR techniek

Bij de eFTR techniek (voluit: endoscopische Full Thickness Resectie) wordt de poliep inclusief de darmwand eronder verwijderd. Hierbij gebruikt de arts een speciaal instrument wat op de tip van de endoscoop wordt aangesloten. Dit instrument bestaat uit een plastic cap waarop een klem zit. Eerst wordt de poliep in de plastic cap gezogen, waarna de klem wordt aangebracht onder de poliep. Met een speciale snaar (een soort lasso) wordt de poliep vervolgens net boven de klem verwijderd. De klem zorgt ervoor dat het wondje in de darm direct gesloten is.

EMR techniek

Bij de EMR techniek (voluit: Endoscopische Mucosale Resectie) wordt vloeistof onder de poliep gespoten, waardoor de poliep omhoog komt. Met een speciale snaar (een soort lasso) wordt de poliep vervolgens verwijderd. De MDL-arts probeert dit in één keer te doen, maar als dit niet lukt dan zal de poliep in stappen, dus in meerdere delen, worden verwijderd.

ESD techniek

Bij de ESD techniek (voluit: Endoscopische Submucosale Dissectie) begint de arts met het aanbrengen van markeringspunten rondom de poliep. Hierna wordt vloeistof gespoten in de bindweefsellaag van de darmwand, onder de poliep. Daarna wordt de poliep met een klein mesje losgesneden van het omliggende darmslijmvlies. Hierdoor lukt het meestal om de poliep in zijn geheel te verwijderen.

EID

Bij de EID techniek (voluit: Endoscopie intramusculaire dissectie) begint de arts met het aanbrengen van markeringspunten rondom de poliep. Hierna wordt vloeistof gespoten tussen de spierlagen van de darmwand, onder de poliep. De darmwand bestaat uit een buitenlaag van longitudinale (over de lengte lopende) spiervezels en een binnenlaag van circulaire (rondlopende) spiervezels van het omliggende darmslijmvlies. Daarna wordt de poliep met een klein mesje losgesneden tussen de twee spierlagen van de darmwand. Hierdoor lukt het meestal om de poliep in zijn geheel te verwijderen.

Duur van de behandeling

Vooraf maken we een inschatting van hoe lang de behandeling duurt. De duur is sterk wisselend en is afhankelijk van de ligging en omvang van de poliep.

Na het onderzoek uitklapper, klik om te openen

Na de behandeling brengt de verpleegkundige u naar de uitslaapkamer. U moet hier nog een uur uitslapen. Als u goed wakker bent, mag u weer eten en drinken.

Meestal wordt u na deze behandeling een nacht opgenomen in het ziekenhuis ter observatie. Dit is van tevoren bekend. Vergeet in dat geval niet uw spullen voor de nacht mee te nemen naar het ziekenhuis. Wanneer u het ziekenhuis weer verlaat, krijgt u een ontslagbrief. Hierin staat onder andere wat er tijdens de behandeling is gezien/gedaan en wat u moet doen in geval van complicaties.

Verkeersdeelname en begeleiding na sedatie

Wanneer door de arts is besloten dat u op de dag van de behandeling weer naar huis gaat (poliklinische behandeling), bellen wij uw begeleider na de behandeling op over het tijdstip waarop u gehaald mag worden. U mag niet zonder begeleiding de afdeling verlaten. Ook moet er de eerste nacht na de behandeling iemand bij u aanwezig zijn. Dit heeft te maken met de sedatie die u hebt gekregen, het is belangrijk dat iemand u in de gaten houdt.

U mag na de sedatie de rest van de dag geen voertuig (auto, motor, brommer, fiets) besturen. Ook als u met een taxi of met het openbaar vervoer naar huis gaat, is het nodig dat er iemand bij u is.

Als er niemand beschikbaar is om u te begeleiden, overleg dan met uw arts over een oplossing.

Uitslag

De poliep wordt na de behandeling opgevangen en ingestuurd voor microscopisch onderzoek door de patholoog. De beoordeling duurt gemiddeld twee weken en de arts bespreekt met u de uitslag op de polikliniek of telefonisch.

Mogelijke complicaties

De coloscopie en het verwijderen van poliepen is een veilige behandeling. Er kunnen echter complicaties optreden:

 • Bloeding:
 1. Tijdens de behandeling kan een bloedvaatje geraakt worden. Hierdoor kan een bloeding ontstaan. Deze wordt direct behandeld, waardoor het bloedverlies beperkt zal blijven.
 2. Een bloeding kan ook enige tijd (tot 14 dagen) na de behandeling ontstaan. U bent dan meestal al thuis en moet direct contact met ons opnemen.
 • Een perforatie is een complicatie die zeer zelden voorkomt. Dit betekent dat er een gaatje is ontstaan in de wand van de dikke darm. Dit wordt meestal al snel tijdens of na de ingreep duidelijk. Een perforatie kan via verschillende endoscopische technieken behandeld worden, maar in sommige gevallen is toch een operatie noodzakelijk.
 • Ademhalingsproblemen of hartfunctiestoornissen door de sedatie. Hierover krijgt u informatie tijdens het (telefonische) gesprek over de sedatie.
 • Soms kunt u in de dagen na de behandeling last hebben van buikpijn. Dit is bij 25% van de patiënten het geval. De buikpijn gaat na een paar dagen vanzelf weer weg. U moet contact met ons opnemen als u naast de buikpijn ook koorts hebt of als de buikpijn heel hevig is.

Neem onmiddellijk contact op met het ziekenhuis bij

 • Plotseling toenemende pijn.
 • Koorts, hoger dan 38,5.
 • Grote hoeveelheden bloedverlies (via de anus) of als het bloedverlies zich in korte tijd herhaalt.

Op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur kunt u bellen met de endoscopieafdeling via 088 75 573 66.

Buiten deze tijden belt u met de verpleegafdeling MDL via 088 75 562 22.

Contact uitklapper, klik om te openen

Hebt u vragen? Neem dan contact met ons op. Voor het maken van een afspraak hebt u een verwijzing nodig van de huisarts of specialist.

Polikliniek Maag-, darm- en leverziekten (MDL)

Telefoonnummer: 088 75 562 76 De polikliniek is op werkdagen bereikbaar van 08.00 - 17.00 uur

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet