Terug

Divisie vrouw en baby, keuzestages obstetrie

Divisie vrouw en baby, keuzestages obstetrie

Bij de obstetrie zijn diverse onderzoekslijnen in ontwikkeling. Dit varieert van prenatale diagnostiek tot factoren die van invloed zijn op het beloop van een zwangerschap. De conditie van zowel moeder als kind, alsmede de effecten van intra-uterien leven op de foetus of zwangerschap op het latere leven van de vrouw, zijn regelmatig onderwerp van research. Schroom niet om nadere informatie te vragen bij het onderwijsbureau van de Divisie Vrouw en Baby. Zij kunnen u verwijzen naar de juiste persoon. Onderzoeksgebieden:

Effecten van foetale groeirestrictie op het brein: multidisciplinair translationeel project uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Wetenschappelijke stage: effecten van foetale groeirestrictie op het brein: multidisciplinair translationeel project 

Achtergrondinformatie

Intra-uteriene groeivertraging is een zwangerschapscomplicatie waarin de foetus niet zijn volledige groei kan bereiken. Een van de belangrijkste oorzaken voor het ontwikkelen van groeivertraging is een verminderde placentafunctie die zorgt voor foetale hypoxie.  Tijdens de hypoxische periode ontwikkelt de foetus een adaptieve respons waarbij de cardiac output op een dusdanige herverdeeld  wordt om het brein te sparen (brain sparing). Deze herverdeling en algehele staat van hypoxie hebben gevolgen voor de ontwikkeling van het brein en andere organen en gaan gepaard met epigenetische aanpassingen (‘programming’). Gezamelijk leiden deze aanpassingen tot verschillen in neurologische outcome en een verhoogd risico op diverse ziekten in later leven. 

Omschrijving project

Om de effecten van intra-uterine groeivertraging op de circulatie te bekijken, evalueren wij binnen de divisie Vrouw&Baby de pre- en postnatale circulatie van groeivertraagde met behulp van een uitgebreide prenatale echo en enkele postnatale metingen waaronder oxygenatie van verschillende organen gelinkt aan het epigentische profiel (PROGRESS studie). Binnen dit project zal je de breinmetingen binnen deze studie gaan evalueren. Daarnaast gaan we werken aan een diermodel voor groeivertraging waarin de mechanismen achter de functionele afwijkingen in het brein gekarakteriseerd kunnen worden. Deze analyses worden gedaan in samenwerking met het NIDOD laboratorium.

Werkzaamheden/ Onderzoeksmethoden 

Dierstudie:

  • Meedraaien met uitvoer van dierexperiment
  • Analyse van breinafwijkingen van groeivertraagde pups (histologische en moleculaire technieken)

Aansturing van de PROGRESS studie:

  • Signaleren en vervolgen van zwangere patiënten met IUGR zwangerschap
  • Verzamelen navelstrengen en isolatie van endotheliale cellen (HUVECs) uit navelstrengen ter evaluatie van epigenetische veranderingen
  • Waarborgen uitvoer pre- en postnatale metingen (waaronder aansluiting apparatuur verzorgen) op de echokamers van de verloskunde en neonatale intensive care unit 
  • Data-analyse

 Schrijven verslag

Hoe lang

6-9 maanden

Waar

UMCU/WKZ, divisie vrouw en baby, afdeling Obstetrie en Neonatologie en NIDOD laboratorium

Start

In overleg, begin 2017

We zoeken

UMCU/WKZ, divisie vrouw en baby, afdeling Obstetrie en Neonatologie en NIDOD laboratorium.

Begeleiding

Begeleiding door een multidisciplinair team:

Dr. A. T. Lely (gynaecoloog)

Dr. C. Nijboer (associate proffesor)

Drs. N. Paauw (PhD student) 

Contact

Ben je geïnteresseerd en gemotiveerd? Stuur dan een mail met je motivatie, relevante ervaring (CV) en datum waarop je zou kunnen beginnen naar:

 Mevr. dr. A.T. (Titia) Lely, gynaecoloog, UMC Utrecht 

a.t.lely@umcutrecht.nl

 

Stuur deze mail in CC naar

 VrouwenBabyEducation@umcutrecht.nl

Landelijke database voor zwangerschap en niertransplantatie. uitklapper, klik om te openen

Onderwerp

Stage wetenschap, literatuurstudie, data-analyse, translationeel onderzoek ; de beoogde lengte is bespreekbaar.

Doel van het onderzoek (achtergrondinformatie)

Steeds meer vrouwen met een niertransplantatie worden zwanger. In Nederland zijn er nu ongeveer 200 vrouwen zwanger geworden. Dit betreft dan een hoog risico zwangerschap met 30% kans op preeclampsie, 40% vroeggeboorte en groeivertraging. Ook zie je bij een deel van de vrouwen nierfunctieachteruitgang tijdens en soms ook na de zwangerschap.

Omschrijving van het project

Er is een landelijke netwerk opgezet met elektronische database uit de 8 academische centra met Obstetrische en Nefrologische gegevens.  We hebben een landelijke eCRF gemaakt waarin uit acht centra Obstetrische en Nefrologische gegevens moeten worden ingevoerd. We zijn opzoek naar iemand die in Utrecht, Leiden en Amsterdam data wil verzamelen.

Daarnaast hebben is er met Nijmegen een translationeel project waarin we de placenta’s verzamelen en naar de effecten van immuunsupressiva op het immuunsysteem bekijken. Ook is er een plan om een kleine follow-up studie naar de kinderen op te zetten.

Combinatie onderzoek/klinisch mogelijk

Nee.

Start

Zo spoedig mogelijk.

Wie zoeken we

SUMMA studenten, honours studenten of een master wetenschappelijke stage. De invulling wellicht nog wel een beetje zou kunnen veranderen afhankelijk van de start/wensen/interesse van een eventuele kandidaat en voortgang van het project.

Begeleiding

Mevrouw Dr. A. T. Lely, gynaecoloog-perinatoloog, Geboortecentrum Divisie Vrouw en Baby.

Contact

 Mevr. dr. A.T. (Titia) Lely, gynaecoloog, UMC Utrecht 

a.t.lely@umcutrecht.nl

Stuur deze mail in CC naar
VrouwenBabyEducation@umcutrecht.nl

Bedankt voor uw reactie!

Heeft deze informatie u geholpen?

Graag horen we van u waarom niet, zodat we onze website kunnen verbeteren.

Werken bij het UMC Utrecht

Contact

Afspraken

Praktisch

umcutrecht.nl maakt gebruik van cookies

Deze website maakt gebruik van cookies Deze website toont video’s van o.a. YouTube. Dergelijke partijen plaatsen cookies (third party cookies). Als u deze cookies niet wilt kunt u dat hier aangeven. Wij plaatsen zelf ook cookies om onze site te verbeteren.

Lees meer over het cookiebeleid

Akkoord Nee, liever niet